výstavní tipy - tuzemské

redakce tipy únor 2020

Redakční výběr domácích výstav: Jiří David: Jsem tady – Rozum versus cit. Zlínský průmyslový design 1918–1958 – Urbania – Martin Zet: Sochař Miloš Zet. Zdi, sokly a makety – O mořské příšeře a o medvědovi – Marco Tirelli


JIŘÍ DAVID: JSEM TADY
17. 1. – 30. 3. 2020
DOX, Praha

Žijící legenda tuzemské umělecké scény Jiří David představuje svou nejnovější tvorbu v holešovickém DOXu. Podobně jako před dvěma lety ve Futuře se zde David vrací ke svým postmoderním malířským kořenům. „Média malby jsem se vlastně nikdy docela nezbavil, ale spíše jsem hledal její smysl také v tom, že jsem ji v sobě různě zpochybňoval, mučil, trápil. Zároveň hledal i obsahové kontexty, které mi dávaly nějaký smysl, aniž bych ‚ilustroval‘ dobové příběhy, ale abych zároveň nezabředl do pouhého dekorativního experimentu,“ komentuje svoji výstavu Jiří David. Diváci se mohou těšit na Davidovy autoportréty zezadu nebo na plátna, jejichž hlavním motivem jsou stébla trávy. Třicítku obrazů na současnou výstavu spolu s umělcem vybíral v roli kurátora Viktor Pivovarov.

 

ROZUM VERSUS CIT: ZLÍNSKÝ PRŮMYSLOVÝ DESIGN 1918–1958
10. 12. 2019 ‒ 1. 3. 2020
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně

Hlavní linku výstavy tvoří historie baťovské Školy umění (1939–1949), na jejíž půdě vznikla během války jedna z ikon zlínského designu – návrh revolverového soustruhu MAS R50, výsledek společné práce sochaře Vincence Makovského, konstruktérů a lékařů. Po druhé světové válce udržoval kontinuitu školy zejména designér Zdeněk Kovář, zakladatel designérské pedagogiky v Československu. Jeho osobnosti je věnována významná část výstavy, představující okolnosti vzniku specializovaného ateliéru i průkopnickou práci na poli ergonomického tvarování rukojetí nástrojů. Výstava je součástí rozsáhlého badatelského projektu zaměřeného na vztah českých designérů a průmyslu ve 20. století.

 

URBANIA
17. 1. – 15. 2. 2020
CAMP, Praha

Pražské centrum architektury a městského plánování připravilo již podruhé interaktivní výstavu-hru. Po předloňském projektu Pře(d)stav si Prahu, který byl zaměřen na strategické plánování, máte nyní šanci zahrát si Urbanii. Na více než dvě hodiny se stanete jedním ze správců města (úředníků) a prozkoumáte osm principů, na nichž podle tvůrců hry z pražského Institutu plánování a rozvoje (IPR) stojí udržitelná městská správa: znám svou roli; učím se z nezdarů; naslouchám ostatním; předvídám změny; překračuji hranice; experimentů se nebojím; proměňuji vize v činy; své zájmy sdílím. Nezapomeňte se včas registrovat.

 

MARTIN ZET: SOCHAŘ MILOŠ ZET. ZDI, SOKLY A MAKETY
12. 2. – 19. 4. 2020
Dům umění, Brno

Umělec Martin Zet se veskrze osobním způsobem snaží vzdorovat deformacím, kterým dnes podléhá kolektivní obraz kultury období státního socialismu. „Vědom si faktu, že nejlepší obranou proti potlačované paměti je paměť sama,“ pokouší se autor nově tematizovat dílo svého otce, sochaře Miloše Zeta (1920–1995), který byl součástí oficiální výtvarné scény socialistického Československa. Zaměřuje se mimo jiné na proces vzniku, existence a následně i zániku jeho monumentálních děl ve veřejném prostoru. Aktuální projekt navazuje na podobně koncipovanou výstavu S Čechy jsem skončil, která proběhla před rokem v Památníku Lidice.

 

O MOŘSKÉ PŘÍŠEŘE A O MEDVĚDOVI
25. 1. ‒ 7. 3. 2020
Galerie Lítost, Praha

Galerie Lítost zahajuje svou činnost na nové žižkovské adrese výstavou „o mořské příšeře a o medvědovi“. Čtveřice zahraničních umělkyň a umělců tu malířskými, kreslířskými a sochařskými prostředky vytvářejí „soubor vizuálních podnětů, které odhalují a naznačují řetězec vyvíjejících se příběhů, které se vždy vracejí k základním lidským tématům“. Výsledkem je svět plný lidových rčení, bájí a příběhů, jejichž poetika se propojuje s politikou intimity, individuality, ale i sdíleného komunitního porozumění. Vystavujícími jsou umělec a kurátor Vytenis Burokas z Litvy, klasik estonské umělecké scény Jüri Arrak, umělkyně Beth Collar, toho času na rezidenci neziskové organizaci Waterloo Uncovered, a absolventka Univerzity Baskicka Nadia Barkate.

 

MARCO TIRELLI
20. 2. – 20. 3. 2020
Dům umění České Budějovice

Samostatnou výstavou Marca Tirelliho (1956) zahajuje výstavní sezónu 2020 Galerie současného umění České Budějovice (čili Dům umění). Tirelliho tvorba má architektonický charakter: pracuje s kontrasty světla a stínu a těmito vyvstávajícími i pomíjivými tvary se umělec dotýká tajemství viditelného a jeho vztahu k vnitřnímu obrazu. Cílem je „aktivovat divákovu mentální i senzorickou účast“. Marco Tirelli je římským rodákem, etabloval se na začátku 80. let jako jedna z postav tzv. Nové římské školy, známé též jako Scuola dis san Lorenzo. Italský kritik Achille Bonito Oliva označil tuto skupinu umělců jako „nositele individuální poetiky a všech proudů ke společné estetické mentalitě a morální vizi umění“.

 

VYČERPALI JSTE SVŮJ MĚSÍČNÍ
LIMIT VOLNÝCH ČLÁNKŮ

Máte předplatné? Pak se stačí přihlásit.

Přihlásit se

Nemáte předplatné? A chcete číst dále?

Získejte
roční předplatné
za 1100 Kč

10 tištěných čísel

365 dní online verze

Členská karta ARTcard

Koupit předplatné