výstavní tipy

redakce tipy březen 2021

Galerie Hraničář – Na čom makáš? – Jarní přednášky Kruhu – Virtuální Karásek ze Lvovic – Pop Up Galerie AVU – Fotograf Gallery – Oblastní muzeum v Chomutově – Duchcovská obrazárna

KOMU PATŘÍ MĚSTO
www.hranicar-usti.cz/komu-patri-mesto/

Výstava Komu patří město v ústeckém Hraničáři sice téměř nespatřena skončila, ale i nadále si můžete prohlížet a poslouchat stejnojmenný blog s online diskusemi a podcasty. Název mezioborového projektu odkazuje k pojmu „právo na město“, který koncem šedesátých let formuloval francouzský marxistický filosof a sociolog Henri Lefebvre a následně se stal běžně používaným konceptem. Blog mimo jiné představuje vybrané středoevropské příklady dobré praxe místních komunit, které se ve svém okolí snažily vytvořit funkční společenské i materiální zázemí pro důstojný život (Pěstuj prostor, Spolka, Architekti bez hranic…)

 

NA ČOM MAKÁŠ?
www.artycok.tv/na-com-makas

Proč má tolik studentů uměleckých škol úzkosti a pochybnosti ohledně vlastních schopností a své budoucnosti?“ Nový podcastový seriál Na čom makáš? se ptá, proč vlastně (ne)studovat a (ne)dělat umění. Jeho autor, student UMPRUM Peter Kolárčik, v něm na základě příběhu svého kamaráda Filipa i série rozhovorů se studenty i již etablovanými umělkyněmi a umělci kriticky zkoumá motivace, smysl i psychickou a ekonomickou (ne)udržitelnost umělecké práce. Podcast si lze poslechnout například i na Apple Podcasts nebo Spotify.

 

JARNÍ PŘEDNÁŠKY KRUHU
www.facebook.com/kruhspolek

Nový cyklus přednášek a diskusí o architektuře, které již dvacet let pořádá spolek Kruh, začíná v březnu. Pro aktuální sérii Dialogy oslovil spolek některé tvůrce, kteří již v Kruhu vystoupili, aby před české publikum předstoupili znovu a přizvali další, pro ně inspirující osobnosti. Po březnovém duelu Rostislava Šváchy a Svatopluka Sládečka následuje dialog architekta Marka Štěpána s knězem P. Petrem Okapalem, v květnu pak rozhovor historika architektury Philipa Ursprunga a konceptuální umělkyně a profesorky na ETH v Curychu Karin Sander. V červnu se můžete těšit na indicko-španělskou architektku Anupamu Kundoo a profesora environmentální technologie Matthiase Schulera.

 

VIRTUÁLNÍ GALERIE JIŘÍHO KARÁSKA ZE LVOVIC
karasek.pamatniknarodniho­pisemnictvi.cz

Známou kolekci literáta a sběratele Jiřího Karáska ze Lvovic (1871–1951) nově zpřístupnil Památník národního písemnictví. Do druhé světové války byla Karáskova galerie přístupná na Malé straně v Tyršově domě, v současnosti spravuje tento soubor 60 000 uměleckých děl právě PNP. Virtuální galerie představuje vzorek 300 děl, která budou dále doplňovaná, a nabízí tak vhled do profilových souborů sbírky (slovanské umění, barokní a klasicistní kresba českých zemí, české umění 19. století aj.), kterou Karásek začal budovat již koncem 19. století a neustal až do své smrti.

 

POP-UP GALERIE AVU 2021
Křížkovského 10, Praha 3

Akademie výtvarných umění zahajuje v březnu provoz nové pop-up galerie na Žižkově v prostorách, kde dosud sídlila Drdova Gallery. „Hlavním důvodem, proč se Akademie výtvarných umění v Praze rozhodla přijít s programem POP-UP galerie, je snaha co nejvíce otevřít Galerii AVU veřejnosti a přiblížit všem zájemcům práce absolventů i studentů,“ vysvětluje prorektorka pro umění, vědu a rozvoj Pavlína Morganová. AVU by měla prostor využívat po dobu jednoho roku, během nějž plánuje realizovat celkem osm výstavních projektů. Jako první se zde představuje výstava Oxygen, 30 years of moving image, koncipována je tak, aby do ní mohli po dobu uzavření galerií nahlédnout alespoň kolemjdoucí.

 

JIŘÍ HAVLÍČEK: ČERNÝ PLUTO UNIVERSA
11. 2. 2021 – 13. 3. 2021, Fotograf Gallery

Za výlohou Fotograf Gallery „pootevřela“ výstava konceptuálního umělce Jiřího Havlíčka. Oživuje v ní příběhy dvou ústředních vizuálních artefaktů – neodvysílané reportáže Československé televize s názvem Putování za psem a černobílé erotické fotografie z francouzského časopisu. Tyto na světlo vytažené pozapomenuté fragmenty z osmdesátých a šedesátých let se skrze dobové i současné metody obrazové reprodukce kriticky navracejí k některým společenským a politickým ideálům socialismu, ale podle kurátora Jiřího Ptáčka nabízejí i „pohled do historie zbožního fetišismu, který žijeme dnes“. Výstava je k nahlédnutí přes sklo v Jungmannově ulici.

 

KRUŠNOHOŘÍ / ERZGEBIRGE – UMĚNÍ POZDNÍHO STŘEDOVĚKU
5. 2. 2021 – 17. 4. 2021, Oblastní muzeum v Chomutově

Výstava v Chomutově je výstupem česko-německého přeshraničního projektu „Umění pozdního středověku v oblasti Krušnohoří“, který započal a do roku 2019 probíhal jako podpora úsilí o zápis Hornického regionu Krušnohoří / Erzgebirge na seznam UNESCO. Chronologickým záběrem (1450–1550) přehlídka pokrývá dobu největšího rozmachu krušnohorské těžby a demonstruje, že nejen z pohledu ekonomické výměny, ale také v oblasti výtvarné kultury v tomto období hranice mezi Saskem a Čechami v podstatě neexistovala. Jako symbol minulé i současné česko-německé spolupráce je na výstavě prezentováno tondo sv. Anny Samotřetí, původně součást svorníku klenby kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě. To bylo původně vytvořeno saskými mistry a v rámci projektu bylo restaurováno na Vysoké škole výtvarných umění Drážďany.

 

DUCHCOVSKÁ OBRAZÁRNA
duchcovskaobrazarna.npu.cz

Nalezli byste v ní na vrcholu slávy před polovinou 18. století Vermeera, Dürera nebo Corregia, kterými se dnes pyšní drážďanský Zwinger. Tato virtuální obrazárna vás ale zavede do roku 1823, kdy byla zdejší sbírka umění zpřístupněna veřejnosti. Na základě tehdejšího inventáře je devět místností rekonstruováno do podoby z éry Františka Adama z Valdštejna. V pokojích vás čekají převážně „menší mistři“ v rozpětí od manýrismu po začátek 19. století. Ta nejatraktivnější díla byla po válce převezena do německé Národní galerie. Obrazárna tak zatím nabízí pouze díla spravovaná Národním památkovým ústavem, který stránku připravil v rámci projektu Valdštejnové – lvi ve službách císařů.

VYČERPALI JSTE SVŮJ MĚSÍČNÍ
LIMIT VOLNÝCH ČLÁNKŮ

Máte předplatné? Pak se stačí přihlásit.

Přihlásit se

Nemáte předplatné? A chcete číst dále?

Získejte
roční předplatné
za 1100 Kč

10 tištěných čísel

365 dní online verze

Členská karta ARTcard

Koupit předplatné