výstavní tipy

redakce tipy duben 2021

Judita Levitnerová – Tady a teď v Domě umění města Brna – Almanac for Refusal – Sophie Taeuber-Arp – Malé dějiny fotopastí – Boden für Alle – Archipop – Tomáš Vaněk

JuditaLevitnerova.jpeg

Judita Levitnerová: Close Banks

brno-tip.jpg

Tady a teď!, Dům umění města Brna, pohled do výstavy, foto: DUMB

transmediale.png

Almanac for Refusal, foto: Transmediale

tauber-arp.jpg

Sophie Taeuber-Arp: Jelen (marioneta pro Krále jelenem), 1918, foto: Kunsmuseum Basel

david-prilucik_kocka_video-still_2013-616x322.jpg

Martin Přílučík, Kočka, 2013, foto: Fotograf Gallery

boden fur alle.jpg

Vápencový lom ENCI v Nizozemí byl v roce 218 přeměněn na vodní nádrž © Rademacher / de Vries Architects

archipop.jpg

Chátrající secesní lázně v Jablonci nad Nisou, foto: archipop.cz

vanek-tip.jpg

Tomáš Vaněk: Kdo spí, jakoby jedl, pohled do výstavy, foto: Hunt Kastner

JUDITA LEVITNEROVÁ. CLOSE BANKS 
Zaazrak|dornych
www.instagram.com/zaazrak_dornych/
www.facebook.com/zaazrakdornych

Studené paprsky nízkého jarního slunce dopadají lidem na tváře a oni se snaží rozpomenout, co dělali celou zimu…“ Brněnský artist-run prostor Zaazrak|Dornych, za nímž stojí Šimon Kadlčák a Kryštof Netolický, „otevřel“ online výstavu Close Banks Judity Levitnerové. Barvy a struktury její digitálně manipulované bahnité krajiny jsou k vidění na Instagramu a Facebooku galerie. Za zhlédnutí rozhodně stojí i předcházející skupinová online výstava Kozel – Alkazar (Early Access), v níž kurátoři Lumír Nykl a Tina Poliačková zasadili fyzická i digitální díla mladých českých umělců do skalnatého okolí bývalého hradiště u Berouna.

 

TADY A TEĎ! MLADÍ PŘÁTELÉ VÝTVARNÉHO UMĚNÍ (1960–1995)
16. 2. – 16. 5. 2021
Dům umění města Brna
Dům umění, Dům pánů z Kunštátu

Dvě výstavy připomínají 110. výročí existence Domu umění města Brna. Ta první s výmluvným názvem Tady a teď! v prostorech na Malinovského náměstí obrací pozornost k současnosti. Kurátorky si předsevzaly zmapovat současnou brněnskou scénu mladší a střední generace, a činí tak prostřednictvím 57 umělců a skupin. Druhá výstava v Domě pánů z Kunštátu se ohlíží za působením organizace spojené s DUMB, jejímž cílem bylo iniciovat zájem mladých o výtvarné umění a neformálním způsobem je seznamovat se soudobou uměleckou scénou. „Svým programovým zaměřením zastával klub ojedinělou pozici v republice, čemuž odpovídal i mimořádný zájem mladého publika,“ uvádí kurátorky.

 

ALAMAC FOR REFUSAL
Transmediale
transmediale.de/almanac

Známý berlínský festival umění a digitální kultury Transmediale přišel v reakci na pandemii s konceptem celoročního doprovodného online programu. Projekt Almanac for Refusal zkoumá, stejně jako další festivalový program, pozitivní potenciál odmítnutí jako možného začátku přemýšlení nad lepšími budoucími alternativami. V návaznosti na tradici almanachů bude na konci každého lunárního měsíce aktualizován o nová videa, filmy, internetové a na webu prezentovatelné umění, různorodé obrazové a textové materiály, podcasty, přednášky, zvukové experimenty a další obsah.

 

SOPHIE TAEUBER-ARP: LIVING ABSTRACTION
20. 3. – 20. 6. 2021
Kunstmuseum Basel, Basilej, Švýcarsko

Basilejské muzeum umění připomíná významnou umělkyni švýcarského původu Sophie Taeuber-Arp (1889–1943). Průkopnice abstrakce se pohybovala v prostředí avantgardy v Paříži a Curychu. Známé jsou její textilní práce, ale věnovala se i navrhování loutek, nábytku či grafickému designu a volnému umění. Basilej je první zastávkou výstavy, která se dále představí v londýnské Tate Modern a newyorské MoMA. Prohlídku výstavy lze absolvovat i na youtube kanálu muzea.

 

MALÉ DĚJINY FOTOPASTÍ
25. 3. 2021 – 12. 5. 2021
Fotograf Gallery – výloha

Snímky hyeny a levharta lovce Bedřicha Machulky ze Súdánu začátku 20. století, dokumentaci výroby proutěných vrší na ryby na poloostrově Matupi ze šedesátých let od Harryho Kilbergera i snímky a videa současných umělců spojují na výstavě Malé dějiny fotopastí úvahy o technologické podmíněnosti fotografického obrazu. Výstava se opírá o myšlenky anglického antropologa Alfreda Gella, který upozornil na vnitřní podobnost pastí a uměleckých děl. V rozšířeném smyslu se tak vystavená díla ukazují jako fotopasti, když zviditelňují vzorce chování v různých prostředích. Výstava je prvním projektem nové výstavní koncepce Fotograf Gallery. Po letech z ní odešel kurátor Jiří Ptáček a nahradil ho nový tým ve složení Hana Buddeus, Jen Kratochvil, Vojtěch Märc a Tereza Rudolf.

 

BODEN FÜR ALLE
9. 12. 2020 – 19. 7. 2021
Architekturzentrum Wien

Zemský povrch je omezeným zdrojem a půda je naší nejcennější komoditou. Neopatrné nebo kapitálově řízené zacházení s tímto zdrojem v posledních desetiletích masivně změnilo podobu a funkci našich měst a vesnic. S výhledem na hrozbu klimatické katastrofy a zvyšování cen bydlení vyvstává otázka, zda je současná cesta s maximálními kompromisy a minimálními adaptacemi stále udržitelná,“ uvádějí aktuální výstavu ve vídeňském Centru architektury její kurátoři a marně očekávají odvážnou a radikální pozemkovou politiku. Kriticky orientovaná výstava, jejíž téma je u nás ještě mnohem ožehavější než v Rakousku, nabízí nejen vhled do „houštiny zodpovědných aktérů“, ale také účinné nástroje k udržitelnějšímu zacházení s půdou.

 

ARCHIPOP
www.archipop.cz

Pop-up restaurace, pop-up obchody, po-up galerie… vypadá to, že fenomén krátkodobého provizorního využití opuštěných míst a prostor je velmi populární. Architektka Marie Joja v rámci doktorského studia na Fakultě architektury VUT v Brně vytváří webovou databázi reaktivace opuštěných objektů v celé Evropě. Databáze je veřejně přístupná a jejím cílem je informovat odbornou i laickou veřejnost o možnostech dočasného využití objektů jako nástroje k nalezení udržitelného způsobu dlouhodobé funkční náplně.

 

TOMÁŠ VANĚK: KDO SPÍ, JAKOBY JEDL
únor–duben 2021
Galerie Hunt Kastner, Praha

Tomáši Vaňkovi bude letos pětapadesát a příští rok mu skončí druhé funkční období v roli rektora AVU, po kterém už nebude moci znovu kandidovat. Blížící se symbolické zlomy se jeví jako vhodná záminka pro „retrospektivu“. Prostory žižkovské galerie Hunt Kastner tak hostí přehled 221 participů, jak Vaněk označuje akce koncipované pro určité místo či situaci vznikající od konce 90. let. K rozsáhlému, ale kondenzovanému videoarchivu se však divák musí dostat přes particip zbrusu nový, „balonkový“ s číslem 222.

VYČERPALI JSTE SVŮJ MĚSÍČNÍ
LIMIT VOLNÝCH ČLÁNKŮ

Máte předplatné? Pak se stačí přihlásit.

Přihlásit se

Nemáte předplatné? A chcete číst dále?

Získejte
roční předplatné
za 1100 Kč

10 tištěných čísel

365 dní online verze

Členská karta ARTcard

Koupit předplatné