Z průmyslových památek budou galerie

Karolina Jirkalová zprávy červenec 2020

Pardubický kraj začal s konverzí Winternitzových automatických mlýnů od Josefa Gočára na nové sídlo Východočeské galerie. Shodou okolností se tak stalo ve stejnou chvíli, kdy začaly práce na obnově bývalých jatek v Ostravě pro potřeby galerie Plato.

V obou případech jde o cenné kulturní památky ze začátku 20. století: Hlavní budovy ostravských jatek byly dokončeny v roce 1903 podle projektu zkušeného varnsdorfského stavitele Antona Möllera; pardubické válcové mlýny vznikly v letech 1910‒1911 podle projektu firmy Josef Prokop a synové a jejich plášť navrhl Josef Gočár, stejní autoři se podíleli také rekonstrukci mlýnů po požáru v letech 1919‒1922.

Cesta k obnově nebyla ani v jednom případě jednoduchá. Areál ostravských historických jatek v roce 1994 městská část prodala společnosti Bauhaus, která v jejich sousedství postavila hobbymarket, ale historické budovy nechala chátrat. V roce 2013 byl hobbymarket uzavřen, o dva roky později se pak historická jatka stávají kulturní památkou, což se jejich vlastník pokouší napadnout u soudu. V roce 2016 kupuje historické budovy i objekt prodejny město Ostrava, do bývalého hobbymarketu se posléze provizorně stěhuje městská galerie Plato a na konverzi areálu jatek na galerii je vypsána architektonická soutěž. V roce 2017 v ní zvítězil projekt ateliéru Petra Hájka, ten se však s městem nedohodl na smlouvě a projekt byl svěřen polské kanceláři KWK Promes architekta Roberta Konieczného. V soutěži sice skončila až třetí, ale na rozdíl od druhého v pořadí se přihlásila do jednacího řízení bez uveřejnění na zpracování projektu, které po soutěži následovalo.

Pardubické mlýny bratří Winternitzových prošly na počátku 60. let 20. století citlivou přestavbou a dostavbou podle projektu renomovaného architekta Karla Řepy a v provozu byly až do roku 2013, o rok později se staly národní kulturní památkou. Jejich vlastník, společnost GoodMills, poté několik let hledal kupce, nakonec je v roce 2016 zakoupil pražský architekt Lukáš Smetana s manželkou Marianou s plánem citlivé obnovy místa a jeho nového využití. V roce 2017 zadalo město na základě soutěžního workshopu vypracování regulačního plánu obnovy celého Mlýnského ostrova pražskému ateliéru UNIT architekti. Cílem projektu je sladit veřejné a soukromé zájmy v této cenné lokalitě v blízkosti historického jádra města. Kraj zároveň začal uvažovat o využití hlavní budovy mlýnů pro účely Východočeské galerie, majitelé areálu však zpočátku budovu nechtěli prodat a přikláněli se k dlouhodobému pronájmu. To však bylo pro kraj obtížné z hlediska financování rekonstrukce, a nakonec se v roce 2018 přece jen s manželi Smetanovými dohodl na odkupu budovy.

Zároveň s objektem mlýna převzal kraj od původních majitelů i studii jeho konverze od ateliéru TRANSAT architekti, který posléze uspěl i v obchodní soutěži na projektovou dokumentaci stavby. Ateliér TRANSAT Petra Všetečky a jeho kolegů má za sebou mnoho úspěšných rekonstrukcí památkové cenných objektů, ať už je to Památník Tomáše Bati ve Zlíně (2019), brněnská Jurkovičova vila (2010) nebo obnova tzv. Baťova mrakodrapu ve Zlíně pro potřeby sídla Zlínského kraje (2004). Pro tiskovou zprávu Pardubického kraje k zahájení prací na konverzi budovy Gočárova mlýna Všetečka uvádí: „Přijali jsme její monumentální hru horizontál a vertikál, ve které se protínala architektonická kompozice s mlynářskou technologií. Podpořili jsme její vnitřní gradaci směrem vzhůru, což má dát galerii rozlet. Navrhli jsme šetrné technologie zabezpečení, vnitřního klimatu i osvětlení pro 21. století v budově, která je zároveň památkou. Snažili jsme se neporušit pravdu materiálů, typickou pro industriální stavby i zrod české moderny. Snad bude dům silnou galerií, jako byl silným mlýnem.“

Stavební práce na novém sídle Východočeské galerie v Pardubicích by měly být dokončeny koncem roku 2022. Velkorysé a atraktivní výstavní prostory industriální památky by mohly být příležitostí k restartu činnosti galerie, která dnes s městským muzeem sdílí kapacitně nedostačující prostory pardubického zámku. Konverze hlavní budovy mlýna bude stát zhruba 340 milionů korun, zhruba třetinu nákladů pokryje dotace Evropské unie. Vlastníky dalších částí Mlýnského ostrova jsou vedle města Pardubice také stále manželé Smetanovi, na nichž také závisí další obnova této výjimečné lokality.

VYČERPALI JSTE SVŮJ MĚSÍČNÍ
LIMIT VOLNÝCH ČLÁNKŮ

Máte předplatné? Pak se stačí přihlásit.

Přihlásit se

Nemáte předplatné? A chcete číst dále?

Získejte
roční předplatné
za 1100 Kč

10 tištěných čísel

365 dní online verze

Členská karta ARTcard

Koupit předplatné