Zabelova cena

Anežka Bartlová zprávy prosinec 2018

Lublaň – Na počátku prosince byly v Lublani uděleny ceny ve jménu slovinského kurátora Muzea moderního umění a významného teoretika středovýchodní Evropy Igora Zabela. „Igor Zabel Award for Culture and Theory“ je bienálně udělováno kurátorům/kurátorkám a kritikům/kritičkám současného umění. Letošní laureátkou je Joanna Mytkowska, ředitelka Muzea moderního umění ve Varšavě. Pracovní granty (udělené porotou) pak obdrží Edith Jeřábková a kišiněvské sdružení mladých umělců Oberliht, třetí grant (udělovaný tradičně laureátkou) obdrží Výzkumné centrum vizuální kultury z Kyjeva, které organizuje mimo jiné Kyjevské bienále.

V mezinárodní porotě letos zasedli Adam Budak, kurátor Národní galerie v Praze, kurátorka MoMA v New Yorku Anna Janevski a Erzen Shkololli, ředitel albánské Národní galerie v Tiraně. Vybírali na základě doporučení skupiny nominátorů, mezi nimiž byli například umělecký ředitel loňské dokumenty Adam Szymczyk, Anna Daučíková, Dan Perjovski nebo Maja a Reuben Fawkesovi.

Joannna Mytkowska, již doporučil Szymczyk, je desátým rokem ředitelkou Muzea moderního umění (MSN) ve Varšavě, předtím se podílela na vzniku důležité varšavské Galerie Foksal Foundation (2001–2007). Několik let též pracovala jako kurátorka v project space paříské Centre Pompidou, kde spolupracovala především s Christine Macel – kurátorkou minulého uměleckého Benátského bienále. Ve zdůvodnění nominace Szymczyk píše, že Mytkowská dokázala v MSN vybudovat platformu pro velké reprezentativní projekty, které nesledují vládní linii pravicově nacionalistické kulturní politiky.

V případě Edith Jeřábkové, již nominovala Anna Daučíková, oceněnila porota dlouhodobou práci na nových výstavních formátech v neinstitucionálním prostředí, stejně jako soustavný zájem o nejmladší generaci umělců (výstavy jako Against Nature), kombinovanou s velkými a dlouhodobými projekty (nedávno např. Institut úzkosti).

Dalšími dvěma oceněnými jsou instituce v zemích, kde je oficiální podpora kultury jen velmi problematická nebo žádná. Obě platformy, kyjevské Centrum vizuální kultury i spolek umělců Oberliht, dokázaly vybudovat fungující a ve svém kontextu zásadní prostředí s pravidelnou výstavní i podpůrnou aktivitou. Právě sdílení zkušeností a finanční podpora (celková výše udělených grantů je 75 000EUR) je hlavním cílem ceny.

VYČERPALI JSTE SVŮJ MĚSÍČNÍ
LIMIT VOLNÝCH ČLÁNKŮ

Máte předplatné? Pak se stačí přihlásit.

Přihlásit se

Nemáte předplatné? A chcete číst dále?

Získejte
roční předplatné
za 1100 Kč

10 tištěných čísel

365 dní online verze

Členská karta ARTcard

Koupit předplatné