Zamyšlení nad Špálovkou

Robert Hédervári názor duben 2007

České výtvarné dění připomíná leckdy Vernův Tajuplný ostrov. Další „kapitolu“ v těchto dnech připsala instituce organizující výběrové řízení na jednu z nejvýznamnějších prostor, která prezentuje tradičně moderní umění, Galerii Václava Špály.

Konkurz na nového nájemce byl vypsán na počátku roku 2007. Už samotný fakt, že řízení organizoval Bytový podnik Prahy 1 v likvidaci a vlastní výběr prováděli likvidátoři, je poněkud zvláštní, ale už jsme si zvykli, že postupy řešení našich samospráv jsou přinejmenším podivné.

Zdálo se však, že kdo se v příslušný den dostaví na prohlídku objektu a zapíše na prezenční listinu, splní vstupní podmínky. Pak už stačilo jen sepsat nekomerční (!) projekt a složit kauci ve výši navrhovaného šestiměsíčního nájemného a záloh na služby. Poté sledovat přes média, co se stane, a doufat, že probleskne nějaká zpráva. Každý zájemce tudíž zaznamenal diskuze na dané téma, protesty či český fenomén – snahu o jmenování nejrůznějších komisí.
A výsledek? Po měsíci čekání došel zájemcům dopis se sdělením o prodloužení termínu pro podání dalších nabídek. Kauce byla vrácena zpět. V závěru dopisu stála výzva, že doplněné podmínky pro účast budou vyvěšeny na příslušných místech (např. na výloze galerie na Národní třídě) a že novou nabídku může zájemce poslat na adresu Bytového podniku Prahy 1, spolu s novou kaucí. V českém prostředí nic nového, něčí známý se o věci včas nedozvěděl, tudíž není problém jen tak řízení zrušit. Vypíše se nové.

Nabízí se otázka, jak se vlastně k celé věci staví majitel objektu, tedy Městská část Praha 1. Naši volení zastupitelé by nám měli veřejně a jasně říci, co s naším společným majetkem provedou. Pokud mají zájem zachovat prostory ke kulturním účelům, mohli by galerii například bezplatně poskytnout některé instituci již existující – důstojným a seriózním držitelem by mohla být například Galerie hlavního města Prahy či České muzeum výtvarných umění. Mohli by také aktivně podpořit nejsoučasnější výtvarné dění a Špálovku dát k dispozici Akademii nebo VŠUP.
V opačném případě, tedy při upřednostnění ekonomické výhodnosti, by Praha 1 měla galerii pronajmout nejvyšší nabídce či ji privatizovat formou veřejné, transparentní aukce. Zatím se však pouze hovoří o nejrůznějších protestech, ustanovují se různé komise složené ze zástupců všemožných více či méně „cechovních“ sdružení, které jsou stejně vždy výsledkem jen jedné z frakcí, na něž je současné umění v Čechách rozparcelováno.

Mně, jako občanu Prahy 1, se to jeví jako snaha celou věc zamlžit a vytvořit další příhodný prostor pro politickou či finanční korupci.

VYČERPALI JSTE SVŮJ MĚSÍČNÍ
LIMIT VOLNÝCH ČLÁNKŮ

Máte předplatné? Pak se stačí přihlásit.

Přihlásit se

Nemáte předplatné? A chcete číst dále?

Získejte
roční předplatné
za 1100 Kč

10 tištěných čísel

365 dní online verze

Členská karta ARTcard

Koupit předplatné