Zemřeli Ivan Dejmal a Miroslav Baše

Karolina Jirkalová staveniště březen 2008

Krátce po sobě zemřeli začátkem února dva muži úzce spjatí se snahami o obnovu českého venkova – Ivan Dejmal a Miroslav Baše. Společně působili například ve Spolku pro obnovu venkova, jejich pohledy se vzájemně doplňovaly – Dejmal vycházel především z pozic ekologických, Bašeho přístup měl kořeny v památkové péči, historickém a krajinném urbanismu. Setkali se také v několika publikacích, například v knize Proměny sudetské krajiny, která vyšle v roce 2006.

Krajinný ekolog Ivan Dejmal zemřel po krátké nemoci ve středu 6. února ve věku 61 let. K výrazným osobnostem patřil již za normalizace – aktivně se podílel na aktivitách disentu, ve svém bytě například rok hostil takzvanou Patočkovu univerzitu, určenou lidem, kterým režim bránil ve studiu na oficiálních univerzitách. V roce 1977 podepsal Chartu 77, vedl v ní environmentální skupinu a vydával samizdatový Ekologický bulletin. Začátkem normalizace byl Dejmal dvakrát vězněn a Vysokou školu zemědělskou mohl dokončit až po roce 1989.

Veřejně Ivan Dejmal působil především v letech 1991 a 1992, kdy byl ministrem životního prostředí. Mimo jiné se mu podařilo prosadit a dokončit úplný systém ekologické legislativy, zejména klíčový zákon o ochraně přírody a krajiny. Prosadil také Program obnovy venkova a podílel se na jeho realizaci. Loni v prosinci byl zvolen místopředsedou rady nově vzniklého Ústavu pro studium totalitních režimů.

Od roku 2001 pořádal Dejmal významnou mezioborovou konferenci Tvář naší země – krajina domova. Čtvrtý ročník konference měl proběhnout začátkem dubna letošního roku, ale z důvodu Dejmalova úmrtí se její konání odkládá.

O čtyři dny dříve, v sobotu 2. února, zemřel architekt a urbanista Miroslav Baše. Bylo mu 74 let. Od počátku 60. let působil ve Státním ústavu pro rekonstrukce památkových měst a objektů (SÚRPMO), kde se zabýval především historickým urbanismem. Od počátku 90. let učil na katedře urbanismu Fakulty architektury ČVUT. V poslední době se aktivně podílel na činnosti několika odborných komisí a byl místopředsedou Spolku pro obnovu venkova ČR. Z jeho iniciativy vznikla například studentská soutěž Stavba pro venkov.

Miroslav Baše se intenzivně zabýval také problémy takzvané sídelní kaše – spolu s Václavem Cílkem zpracovali v roce 2005 pro Středočeský kraj podrobnou zprávu s názvem Suburbanizace pražského okolí: dopady na sociální prostředí a krajinu.

VYČERPALI JSTE SVŮJ MĚSÍČNÍ
LIMIT VOLNÝCH ČLÁNKŮ

Máte předplatné? Pak se stačí přihlásit.

Přihlásit se

Nemáte předplatné? A chcete číst dále?

Získejte
roční předplatné
za 1100 Kč

10 tištěných čísel

365 dní online verze

Členská karta ARTcard

Koupit předplatné