Změny v garanční radě Národní galerie

Tomáš Klička zprávy zima 2019

Praha – Koncem září byl ministrem kultury Lubomírem Zaorálkem (ČSSD) společně se jmenováním nové pověřené ředitelky Národní galerie Anny-Marie Nedoma zřízen nový orgán – garanční rada. Jejím úkolem má být příprava výběrového řízení na post budoucího ředitele, následná supervize jeho činnosti a příprava nového statutu instituce.

rada_NGP.jpg

Rada funguje coby poradní orgán ministra, který ale nemá oprávnění do činnosti galerie přímo zasahovat. Jak zaznělo v říjnovém čísle (NG má novou ředitelku a garanční radu AA 10/2019), personální skladba rady se neobešla bez výhrad zástupců odborné veřejnosti. Námitky lze směřovat vůči jejímu jednostrannému generačnímu složení, nedostatku žen, absenci představitelů akademické sféry i převažující konzervativní kulturní orientaci členů.

Na sklonku října došlo k dílčí obměně rady, když ji opustili z osobních důvodů tři členové: kurátor českobudějovického Domu umění Michal Škoda, ředitel centra pro současné umění DOX Leoš Válka a emeritní ředitel Muzea umění Olomouc Pavel Zatloukal. Doplněna byla kurátorkou a spisovatelkou Milenou Slavickou, kurátorem Zdeňkem Felixem a Radimem Vondráčkem, kurátorem Uměleckoprůmyslového musea a zároveň předsedou Uměleckohistorické společnosti. Jejich dosazení ale podle předsedy rady Josefa Pleskota nebylo motivováno zmíněnou kritikou, jelikož dotyční figurovali mezi zvažovanými členy již dříve.

V momentě prvních kritik složení rady nebylo známo, že dojde k jejímu doplnění. Tento krok ale situaci napravil jen částečně. S Radimem Vondráčkem se rada rozšířila o reprezentanta důležité oborové organizace, Uměleckohistorické společnosti, jednaosmdesátiletý Zdeněk Felix a sedmdesátnice Milena Slavická přes své neoddiskutovatelné zásluhy a odborné kvality posilují generační nevyváženost. Ani oni nepředstavují žádoucí doplnění rady o osobnosti z akademického prostředí či představitele progresivní kulturní scény s aktuální zkušeností z mezinárodního prostředí.

Nejasné hledisko výběru členů podnítilo spekulace o poradním hlasu, který vedl ministra při skladbě rady. Na přímý dotaz ministerstvo dementovalo, že by jím byl Petr Nedoma, manžel pověřené ředitelky NGP a dlouholetý ředitel Galerie Rudolfinum. „Pan ministr s panem Nedomou rozhodně složení garanční rady nekonzultoval,“ uvedla mluvčí ministerstva Michaela Lagronová. Dále dodala, že k renomovaným odborníkům z oboru, které ministr zná, mají jeho důvěru a konzultoval s nimi složení rady, patřili jeden z jejích členů Jiří Machalický, umělec Jiří David nebo předseda rady Josef Pleskot.

Ministerstvem zmíněná poradní role při sestavování rady je především v případě Jiřího Machalického překvapivá. Machalický se v poslední době věnuje publicistice, konzultacím pro trh s uměním (v rozpětí od Kamila Lhotáka po obrazy Karla Gotta) a příležitostnému kurátorování výstav v menších galeriích. Ve světle jeho aktivit v posledních deseti letech se tak nejeví jako kýžený renomovaný odborník, který by měl promlouvat do skladby rady.

„Konečné složení jistě bylo výsledkem nějakého konsenzu s tím, že definitivní rada NGP může být po výběru nového generálního ředitele s velkou pravděpodobností přeformátována a ustanovena zcela nově znovu,“ uvedl na otázku po vyváženosti garanční rady její předseda Josef Pleskot. Také podle informací ministerstva i nadále platí, že rada je potenciálně otevřená novým členům. Podle ministerského dokumentu jsou členové jmenovaní na 4 roky, předseda na roky 2, mohou však být jmenování i opakovaně.

VYČERPALI JSTE SVŮJ MĚSÍČNÍ
LIMIT VOLNÝCH ČLÁNKŮ

Máte předplatné? Pak se stačí přihlásit.

Přihlásit se

Nemáte předplatné? A chcete číst dále?

Získejte
roční předplatné
za 1100 Kč

10 tištěných čísel

365 dní online verze

Členská karta ARTcard

Koupit předplatné