A69 (opět) v Chebu

Terezie Zemánková názor únor 2014

Město Cheb zveřejnilo výsledky soutěže na architektonicko-urbanistický návrh řešení Špitálského vrchu a kasáren Zlatý vrch. Jedná se území o rozloze cca 180 ha v těsném sousedství historického jádra města, respektive na protějším levém břehu řeky Ohře. Navzdory své poloze má současný stav oblasti spíše předměstský charakter. Soutěž měla akcentovat vazby na historické centrum a širší severozápadní předpolí města v jeho jedinečném krajinném kontextu.

Čtyři projekty, které postoupily do druhého kola, byly do začátku ledna k vidění na výstavě na chebském nádraží. Odborná komise složená ze dvou zástupců města a pěti odborníků-architektů se přiklonila k návrhu ateliéru A69 architekti, který má chebské zázemí, a dá se tedy předpokládat, že danou oblast zná podrobně i v kontextu potřeb a fungování města. Předně je třeba říci, že vítězný projekt je kvalitní, profesionálně zpracovaný a přesahuje obvyklý standard. Přesto vyvolává řadu otázek.

A69 jako jediný finalista navrhuje samotná kasárna Zlatý vrch až na budovu důstojnického kasina a bytového domu zlikvidovat a nahradit novostavbou. Demolice hlavní budovy kasáren je vzhledem k jeho dezolátnímu stavu jistě legitimním rozhodnutím. Nicméně právě v Chebu, kde se v minulosti zbourala podstatná část zástavby, je poněkud sporné iniciovat nový projekt dalším bouráním. Rozpaky vzbuzuje ale především skutečnost, že zastupitelstvo města demolici kasáren schválilo na svém zasedání 5. září. V momentě, kdy zadavatel nezveřejňuje v zadání soutěže předpokládanou funkci řešeného území a zároveň o plánované likvidaci klíčového objektu zapomene informovat ostatní účastníky soutěže, vzniká podezření, že vítěz měl poněkud jiné podmínky než ostatní finalisté.

Projekt A69 se navíc soustředil pouze na efektní vizualizace bez řezů, půdorysů a pohledů, a byl tak v rozporu se samotným zadáním. I přes nesporné kvality pojetí užšího areálu kasáren, vítězný návrh neřeší předmětné území komplexně. Pouze minimálně se zabývá neutěšeným stavem terénu podél řeky Ohře, kde se momentálně nachází zbytek původní zástavby, panelové sídliště a drobné technické stavby, sklady, supermarkety, parkoviště atd., tedy objekty, které oblasti vtiskují periferní dezurbanizovaný charakter.

Nereaguje ani na nově vzniklé kulturní centrum Svoboda, které lze vnímat jako snahu vrátit levý břeh Ohře do centra města, jehož blízkost je největší devizou řešeného území. Přímo naproti chebskému hradu, kde například architekti, kteří se umístili druzí, doplňují strukturu zástavby a revitalizují nábřežní promenádu, navrhuje A69 naddimenzovaný parkinghouse. Ten by měl patrně sloužit novému sportovnímu areálu. S ohledem na jeho dosavadní minimální program se ale vnucuje otázka, zda podobný typ stavby neslouží spíše jako účelová investice v rámci čerpání eurodotací.

VYČERPALI JSTE SVŮJ MĚSÍČNÍ
LIMIT VOLNÝCH ČLÁNKŮ

Máte předplatné? Pak se stačí přihlásit.

Přihlásit se

Nemáte předplatné? A chcete číst dále?

Získejte
roční předplatné
za 1100 Kč

10 tištěných čísel

365 dní online verze

Členská karta ARTcard

Koupit předplatné