Časoprostor

Pavel Kappel recenze říjen 2012

Květa Pacovská v Liberci / S intenzivně barevnými ilustracemi plnými postav s velkými obličeji a zvířat neskutečných proporcí se v dětství setkal snad každý z několika generací narozených v šedesátých a sedmdesátých letech. Výrazný vizuální jazyk, který se dětem příliš nepodbízel, získal Květě Pacovské uznání na celém světě. Obzvlášť ceněné je kromě jejího specifického přístupu k dětské ilustraci zejména nové pojetí obrázkové knihy, kterou proměnila ve svébytný umělecký objekt určený dětskému čtenáři. O úspěchu výmluvně svědčí nejen seznam výstav ve významných institucích, mnohá ocenění (mezi jinými Cena Hanse Christiana Andersena), ale třeba i řada japonsky psaných internetových stránek, na nichž je vidět živý zájem o její knihy.

Květa Pacovská se podle vlastních slov svými ilustracemi nikdy nesnažila o vysvětlení textu, ale vytvářela je podle zákonů vizuálního umění. Také ve svých autorských knihách pracuje s prostorem, rytmem, různými směry čtení i odlišnými způsoby smyslového vnímání. Knihy vytváří jako papírové sochy v prostoru, mluví o nich dokonce jako o „architekturách.“ Právě tyto souvislosti se snaží přiblížit liberecká výstava, která představuje vzájemné prolínání volné a knižní tvorby.

Snaha vyjadřovat se co nejpřesněji základními výrazovými prostředky je pro práci Květy Pacovské typická již od začátku, ale teprve v posledních letech se tento její zájem projevil výrazněji i ve volné tvorbě. Ve vystavených obrazech, objektech i grafických pracích z období posledních zhruba dvaceti let můžeme vysledovat různé odkazy na klasické moderní umění i inspiraci konkrétními umělci − např. Paulem Kleem, Kurtem Schwittersem nebo ruskými konstruktivisty, se kterými Pacovskou spojuje nejen snaha zkoumat prostorové vztahy základních geometrických útvarů a působení barev, ale i vědomé překračování hranic mezi volným a užitým uměním. Všechny podněty však Květa Pacovská přetváří zcela svobodně. Její charakteristické výtvarné uvažování se projevuje například v obrazech z cyklu Půdorysy z 90. let – přísné geometricky definované plochy barev (oblíbená červená nebo černá) jsou na některých místech narušovány cákanci barev, nalepenými ústřižky látky s barevnými vzorníky, nebo řadami číselných vzorců a výpočtů, které však matematicky nedávají žádný smysl. Podobně je tomu i u cyklu Prostorové plány, ve kterém se Pacovská zabývá pro změnu iluzivním obrazovým prostorem a barevným kontrastem jednotlivých barev, které řadí podle jejich prostorového, ale hlavně emocionálního a psychologického působení.

Velká část výstavy je věnována také černo-bílým obrazům. Kresebné vlastnosti černé a bílé jsou pro Květu Pacovskou silným výrazovým prostředkem a výstava dokládá, jak je schopná i na této ploše oscilovat mezi přísným konstruktivním řádem a uvolněnou kaligrafií. Kromě několika vystavených minimalistických objektů jsou na výstavě také některé papírové plastiky, které ukazují práci se skutečným prostorem, kterou Květě Pacovské na jiné úrovni umožnily i její knihy. Zde se dialektika jejího díla projevuje nejviditelněji a jednotlivé polohy se přímo protínají. Některé její autorské knihy totiž přímo vycházejí z papírových plastik po dlouhá léta uchovávaných v ateliéru.

 


Květa Pacovská: Časoprostor

pořadatel: Oblastní galerie v Liberci
termín: do 25. 11. 2012
kurátorka: Zuzana Štěpanovičová
www.ogl.cz

VYČERPALI JSTE SVŮJ MĚSÍČNÍ
LIMIT VOLNÝCH ČLÁNKŮ

Máte předplatné? Pak se stačí přihlásit.

Přihlásit se

Nemáte předplatné? A chcete číst dále?

Získejte
roční předplatné
za 1100 Kč

10 tištěných čísel

365 dní online verze

Členská karta ARTcard

Koupit předplatné