Cena Jindřicha Chalupeckého mění pravidla hry

Noemi Purkrábková zprávy červenec 2021

Tendence ke změně pořádků se v rámci Ceny Jindřicha Chalupeckého objevovaly již delší dobu. Nejsledovanější česká cena pro mladé umělkyně a umělce mladší 35 let, které se doposud každoročně účastnilo pět finalistek a finalistů, z nichž odborná porota vybírala jednu laureátku či laureáta, se od příštího roku rozhodla oficiálně změnit přístup k oceňování.

ce36de0611c20e33a31a03459c888bcfac7ddd2d.jpg

Katalog Ceny Jindřicha Chalupeckého 2020, zdroj: booktook.cz

Stalo se tak i v návaznosti na vývoj loňského (2020) a letošního (2021) ročníku, kdy princip soutěžení opakovaně sabotovali sami finalistky a finalisté. Náznaky odmítnutí volby „vítěze“ se však objevily již předtím, když se například laureát pro rok 2019 Andreas Gajdošík rozhodl podělit s ostatními finalistkami a finalisty o příležitost zahraniční rezidence, nebo v ještě hlubší minulosti skrze méně či více opětované snahy dalších finalistů.

Problém individuální soutěživosti, která i v dnešním komplexním a propleteném světě, kde se v podstatě nikdo neobejde bez infrastruktury podpory a pomoci, dělí účastníky na vítěze a poražené, byl v posledních letech artikulován i v rámci celé řady zahraničních uměleckých cen (např. Preis der Nationalgalerie 2017, Turner Prize 2019). Tyto posuny, které dávají najevo, že umělkyně a umělci vnímají mnohem silněji otázky kolektivity, sounáležitosti a spolupráce, vedly k odmítnutí soutěžení i letošní finalistky a finalisty (Robert Gabris, Jakub Jansa, Valentýna Janů, Anna Ročňová, umělecký ne-kolektiv Björnsonova), a potvrdily tak diskuze probíhající již nějakou dobu i uvnitř samotného organizačního týmu a správní rady Společnosti Jindřicha Chalupeckého.

Ta si ve snaze odpovědět na rozporuplnou otázku (ne)soutěžení dokonce v první polovině roku 2020 objednala nezávislý kvalitativní výzkum. I přesto, že „potvrdil velkou rozmanitost a nejednoznačnost názorů na toto téma, ukázal, že právě podpora tvorby mladých umělkyň a umělců, její propagace a přispívání do širší diskuze o důležitých společenských otázkách, stejně jako komunikace s širokou veřejností, je pro řadu respondentů větší prioritou než ocenění jedné laureátky nebo laureáta.“

I v souvislosti s tím SJCH teď oznámila oficiální změnu „pravidel hry“ pro nadcházející ročníky, kdy se laureátkami/laureáty nově stane rovnou celý výběr finalistek/finalistů. „Z asi stovky přihlášených tak bude porotou každoročně vybrána pětice umělkyň a umělců, kteří by měli být do budoucna oceněni celoroční podporou a možností vystavení výsledného díla na prestižní institucionální půdě a také formou zahraničních rezidencí. Dílčí úpravy pravidel a podmínek udílení CJCH se budou i nadále vyvíjet v souladu s aktuálními potřebami umělecké scény a v odpovědi na stávající společenskou situaci,“ uvádějí organizátorky. Důraz na otevřenost a proměnlivost potřeb umělecké scény je přitom klíčový a tým SJCH v tomto ohledu zdůrazňuje právě i třicetiletý vývoj Ceny, která se od ocenění celé dosavadní práce jednoho umělce či umělkyně postupně transformovala do modelu předvýběru pětice nominovaných až k oceňování díla realizovaného přímo pro finální výstavu. O postupném posunu od soutěžení směrem ke zkoumání možností otevřené platformy podpory navíc vypovídá i dlouhodobě sílící důraz na celoroční kurátorskou a produkční spolupráci, kterou se CJCH umělkyním a umělcům snaží zajišťovat.

Ačkoli je nemožné odhadnout, jaký efekt bude tato transformace na vývoj a význam ceny dlouhodoběji mít, zdá se, že právě označení platforma její dosavadní (a možné) směřování v něčem vystihuje. Padlo ostatně i v kontextu výzkumné výstavy Umění oceňovat, jejímž cílem bylo právě otevřít diskuzi nad minulostí i současností „mechanismů v pozadí uměleckých cen i jiných hodnotících systémů“, a stát se tak určitou „interaktivní arénou pro hledání alternativ“. Jaké alternativy to budou, ukáže čas.

VYČERPALI JSTE SVŮJ MĚSÍČNÍ
LIMIT VOLNÝCH ČLÁNKŮ

Máte předplatné? Pak se stačí přihlásit.

Přihlásit se

Nemáte předplatné? A chcete číst dále?

Získejte
roční předplatné
za 1100 Kč

10 tištěných čísel

365 dní online verze

Členská karta ARTcard

Koupit předplatné