Cena pro Bartlovou

Johanka Lomová zprávy červenec 2013

Praha – Historička umění Milena Bartlová získala Cenu F. X. Šaldy za rok 2012. Odborná porota ocenila její knihu Skutečná přítomnost: Středověký obraz mezi ikonou a virtuální realitou, kterou v loňském roce vydalo nakladatelství Argo.

„Je pro mne důležité, že se prokázalo, že kniha má ohlas mimo úzké uměnovědné prostředí. Přesně to jsem také chtěla, když jsem ji psala. Jiná věc je, že jsem doufala zároveň i v pozitivnější ohlas uvnitř české uměleckohistorické komunity, a zejména mezi českými medievisty, kterým, jak se zdá podle recenzí a reakcí, téměř nic neříká,“ říká k ocenění Milena Bartlová. V osobnější rovině pak poznamenává: „Ačkoli jsem nikdy Šaldovy texty příliš nečetla, patřil jaksi do ovzduší naší rodiny, dědeček a babička Budínovi se s ním před válkou znali a babička Hana byla mj. (divadelní) kritičkou. Moji rodiče a prarodiče by právě z téhle ceny měli velikou radost.“

Hodnotu knihy samotná autorka spatřuje v její aktuálnosti, užité metodologii i v tom, že dokázala oslovit současné umělce. Základem knihy však je práce s aktuální metodologií a způsoby myšlení, které Bartlová uvádí do středoevropského kontextu. Vědecký objev, na který autorka upozorňuje, pak lze zjednodušeně popsat jako srovnání koncepce východní ikony a teologie eucharistie v západním světě. Mnohovrstevnost knihy je ostatně tím, co je na ní oceňováno. Recenzi knihy od Marka Pokorného Art+Antiques přinesl loni v listopadu.

Cena F. X. Šaldy je udělována za vynikající výkon v oblasti umělecké kritiky (zejména literární, divadelní, výtvarné, filmové, televizní, hudební atd.), za mimořádné ediční počiny a práce uměleckohistorické. Je udělována od roku 1995, společnost která cenu založila, však vznikla již v roce 1938, rok po kritikově úmrtí. Mezi letošními finalisty byli muzikolog Martin Flašar za knihu Poème électronique, básník a překladatel Zbyněk Hejda a jeho kniha Kritiky a glosy, historička umění Lada Hubatová-Vacková za Tiché revoluce uvnitř ornamentu a Jitka Ludvová a její kniha o historii pražského německého divadla Až k hořkému konci.

Milena Bartlová je po Haně Rousové druhou historičkou umění v řadě, kterou si porota vybrala. Zajímavé je, že v rámci dosavadních laureátů jsou historičky umění jedinými oceněnými ženami.

Milena Bartlová (*1958) vystudovala dějiny umění na FF UK a již od své diplomové práce se specializuje na středověké umění. Vedle toho se věnuje také vztahu starého umění a současnosti a metodologii dějin umění, je rovněž členkou poroty Ceny Jindřicha Chalupeckého. V minulosti vyučovala na Masarykově univerzitě v Brně, Pedagogické fakultě UK, Vysoké škole uměleckoprůmyslové a nyní založila spolu s Martinem C. Putnou nový obor na Fakultě humanitních studií UK. Za knihu Skutečná přítomnost byla Milena Bartlová nominována také na Cenu Magnesia litera.

VYČERPALI JSTE SVŮJ MĚSÍČNÍ
LIMIT VOLNÝCH ČLÁNKŮ

Máte předplatné? Pak se stačí přihlásit.

Přihlásit se

Nemáte předplatné? A chcete číst dále?

Získejte
roční předplatné
za 1100 Kč

10 tištěných čísel

365 dní online verze

Členská karta ARTcard

Koupit předplatné