Cena Věry Jirousové

Johanka Lomová zprávy červen 2013

Praha – V prvním ročníku ceny za kritiku, která nese jméno historičky umění, básnířky a novinářky Věry Jirousové, byli oceněni studentka Vysoké školy uměleckoprůmyslové Tereza Jindrová a zakladatel časopisu Umělec a nakladatelství Divus Ivan Mečl. Mladí kritici do šestadvaceti let jsou oceňováni za zaslaný text, laureáta v druhé kategorii vybírá odborná porota na základě nominací. Slavnostní vyhlášení vítězů se odehrálo 24. května v pražské MeetFactory, která je spolu s INI Gallery pořadatelem soutěže. První ročník proběhl ve spolupráci s Českými centry, časopisem Art+Antiques a portálem artalk.cz.

„U mladých autorů (porota) hodnotila zejména jejich tvůrčí a kritický potenciál, schopnost dobře si vybrat reflektované téma a zařadit jej do širších souvislostí, jazykovou úroveň psaného projevu a schopnost efektivní práce s informacemi a fakty. V kategorii etablovaných kritiků se porota rozhodla ocenit výraznou osobnost, která dlouhodobě formuje teoreticko-kritický rámec, utváří vlastní směr,“ čteme v oficiálním zdůvodnění výběru.

Zatímco mladí kritici se do soutěže měli hlásit sami – celkem porota hodnotila 26 textů –, etablovaný kritik byl vybírán z nejširšího možného spektra lidí věnujících se výtvarnému umění. Rozdílný přístup k oběma kategoriím je na první pohled patrný. U Terezy Jindrové, která se do soutěže přihlásila s recenzí výstavy Dominika Langa, porota vyzdvihla autorčinu schopnost jasně artikulovat názor na představené dílo, jeho zasazení do širších souvislostí i vypíchnutí silných a slabých stránek výstavy. Podle jednoho z členů poroty Dušana Zahoranského se v jejím případě dá mluvit o věcné kritice bez afektu, která může divákovi pomoci pochopit práci Dominika Langa, stejně jako zprostředkovat výstavu někomu, kdo ji sám neviděl.

U Ivana Mečla porota ocenila jeho celoživotní kritický postoj k umění i k životu. Sláva Sobotovičová, další člen poroty, u Mečla vyzdvihuje především jeho literární styl a sama uznává, že se laureát vlastně do dříve vymezené kategorie nehodí. „Kritika by měla být napsaná tak, aby jí lidé rozuměli a aby je zvedla ze židle,“ řekl Mečl v rozhovoru s Karlem Oujezdským pro rozhlasovou stanici Vltava.

Umělec a kurátor Dušan Zahoranský vytvořil pro první ročník soutěže trofeje. V případě mladého kritika se jedná o geometrické těžítko, které váží více než 3 kila a které má laureátovi být nápomocno při rozbíjení zaběhlých konstruktů uvažování. Ivan Mečl naopak získal 1 metr dlouhé váhy, se vzkazem, aby jeho kritiky nadále zůstaly vyvážené. Podle výše zmíněného zdůvodnění poroty se však zdá, že ceny měly být uděleny spíše obráceně. Jindrová byla vybrána pro uváženost svého textu, Mečl naopak pro nekompromisní a často radikální postoje.

Cena vznikla z iniciativy Dušana Zahoranského. Věra Jirousová (1944–2011) byla neobyčejnou postavou české výtvarné scény. Psala o umělcích své generace i generace nejmladší a její názor byl vždy slyšet. Právě role, která měla daleko k odtažitému kritikovi nezapojujícímu se do uměleckého dění, byla pro formování polistopadové umělecké scény důležitá. Její dobrý čich na to, co je v umění aktuální, se ostatně ukázal i tím, že v 90. letech napsala jako první recenzi na časopis Umělec, který založil a do kterého taky psal oceněný Ivan Mečl. Art+Antiques přinesl rozhovor s Věrou Jirousovou v březnu 2009.

Dalšími členy odborné poroty vedle Zahoranského a Sobotovičové byli historik umění Ladislav Kesner ml., kurátor Marek Pokorný a ředitelka Českých center Vilma Anýžová. Jindrová od Českých center získala týdenní pobyt ve Vídni v době konání veletrhu Viennafair. Mečl, který si mohl vybrat týdenní pobyt v kterékoliv metropoli, kde mají centra zastoupení, pojede do New Yorku.

VYČERPALI JSTE SVŮJ MĚSÍČNÍ
LIMIT VOLNÝCH ČLÁNKŮ

Máte předplatné? Pak se stačí přihlásit.

Přihlásit se

Nemáte předplatné? A chcete číst dále?

Získejte
roční předplatné
za 1100 Kč

10 tištěných čísel

365 dní online verze

Členská karta ARTcard

Koupit předplatné