Centrum za fondy

Josef Ledvina staveniště říjen 2015

Plasy – Na konci září otevřelo Národní technické muzeum veřejnosti nové Centrum stavitelského dědictví v rekonstruovaném areálu někdejšího hospodářského zázemí cisterciáckého kláštera v Plasích. „Vybudování Centra stavitelského dědictví v areálu mimořádně cenného kláštera v Plasích bylo náročným úkolem a přinese Národnímu technickému muzeu v Roce průmyslu a technického vzdělávání nejen rozšíření expozičních prostor mimo Prahu, ale i nové možnosti práce s návštěvníkem a vhodné propojení expoziční činnosti s aktivitami vzdělávacími a badatelskými,“ vyjádřil se při této příležitosti ředitel muzea Karel Ksandr.

Areál centra tvoří budova pivovaru ze sklonku 19. století a členitý stavební soubor hospodářského dvora, převážně barokního původu, ovšem s unikátně dochovanými románskými stavebními prvky. V pivovaře se nalézá stálá expozice, jejímž cílem je „atraktivně a přehledně prezentovat problematiku historického vývoje stavebních prvků, materiálů a konstrukcí.“ Představeny zde jsou rozličné převážně historické stavební materiály a konstrukce (od základů po krovy) a nechybí partie přibližující základní principy statiky. V posledním patře se pak nachází trochu překvapivé okénko do architektonické současnosti či nedávné minulosti v podobě „kabinetu“ Jana Kaplického, expozice vytvořená z architektovy pozůstalosti, která je v plaském centru v úplnosti uložena. V adaptovaných prostorách hospodářského dvora pak mají být návštěvníkům „zážitkovým způsobem“ – prostřednictvím kurzů, prezentací a workshopů – přibližovány historické stavební technologie. Své místo tu našly „dílny tradičních řemesel“, mimo jiné cihlárna, pracoviště zedníka či historická klempírna, kovárna a slévárna. Nakonec krátkodobým výstavám slouží samostatný objekt historického mlýna, do konce listopadu zde probíhá výstava Calcarius čili vápeník věnovaná vápnu a jeho využití ve stavebnictví dob minulých. Centrum stavebního dědictví zároveň nemá sloužit jen laikům, ale i odborné veřejnosti. Plánovány jsou semináře a konference a vzniká při něm i knihovna specializovaná na historické stavební technologie.

Národní technické muzeum dostalo hospodářské objekty plaského kláštera do správy v roce 2008 ve značně zchátralém stavu. Rekonstrukce pro potřeby centra probíhala ve dvou fázích od roku 2012 a celkové náklady přesáhly 350 milionů korun. Hrazeny byly z evropských peněz, konkrétně z integrovaného operačního programu  „Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví“. V jeho rámci je pod dohledem ministerstva kultury realizována šestice projektů, jejich deklarovaným posláním je nejen příkladná rekonstrukce, ale také následné současné využití mimořádně cenných památkových objektů. Vedle plaského centra sem kupříkladu patří Centrum divadla a tance ve Valticích nebo Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži.

VYČERPALI JSTE SVŮJ MĚSÍČNÍ
LIMIT VOLNÝCH ČLÁNKŮ

Máte předplatné? Pak se stačí přihlásit.

Přihlásit se

Nemáte předplatné? A chcete číst dále?

Získejte
roční předplatné
za 1100 Kč

10 tištěných čísel

365 dní online verze

Členská karta ARTcard

Koupit předplatné