Ceny pro umělce do 35 let

Johanka Lomová zprávy červenec 2012

Praha/Bratislava – Česká a slovenská varianta ceny pro umělce do 35 let, každá pojmenovaná po jednom významném výtvarném kritikovi, zveřejnily jména finalistů pro rok 2012. Dvě ženy a osm mužů bylo vyzváno, aby vytvořili nové projekty na jejichž základě odborné poroty vyberou laureáty 17. ročníku Ceny Oskára Čepána a 23. ročníku Ceny Jindřicha Chalupeckého.

Již po třetí byla na CJCH nominována umělecká dvojice Jiří Franta a David Böhm. Společně se věnují možnostem a limitům kresby. Podle tiskové zprávy byla důvodem jejich oslovení nedávná výstava Echolog v Galerii Jiří Švestka s labyrintem ozvěných kreseb. Zvláštní hodnotu porota přiřkla jejich závěrečnému videu, které sugestivními filmovými záběry sleduje skupinu umělců a hudebníků, jak se ve vzájemném upoutání snaží kreslit/hrát. Fotograf Jiří Thýn, další nominovaný, je ve finále podruhé. Podobně jako prvně zmíněné, ani Jiřího Thýna nemůžeme považovat za začínajícího umělce. Jeho rukopis je dobře rozpoznatelný, pravidelně vystavuje a jeho zájem o médium fotografie má silný vliv na nastupující generaci umělců. V případě Franty a Böhma je vztah k mladším umělcům dokonce institucionalizován, oba vyučují na uměleckých školách.

Malíř Vladimír Houdek na sebe poprvé výrazněji upozornil v roce 2010, kdy se stal laureátem Ceny kritiky za malbu. Dnes stále ještě student pražské Akademie výtvarných umění (ateliér Vladimíra Skrepla) ukazuje možnosti a atraktivitu tradiční malby. Ve svých obrazech vytváří imaginární prostory s drobnými postavami umístěnými v dramatickém reliéfu. Richard Loskot, čtvrtý finalista, pracuje s novými médii. Absolvoval Fakultu umění a architektury v Liberci u Stanislava Zippeho a dva roky studoval u Magdaleny Jetelové v Mnichově. S pomocí počítače vytváří inscenovaná prostředí, která často vznikají a zaniká spolu s výstavou. Jediná žena mezi nominovanými Adéla Babanová byla loni ve finále ceny NG 333. Doménou této absolventky pražské AVU je vyprávění příběhů s použitím televizní perspektivy.

Důležitým tématem letošních ročníků CJCH a COČ je propojení české a slovenské scény. Čeští finalisté mají v rámci doprovodného programu předcházejícího finálový večer v Brně, navštívit vedle Prahy, Ostravy a Hradce Králové také Bratislavu. Prolínání české a slovenské umělecké scény je patrné i při pohledu na seznam nominovaných na COČ, na němž se objevil Tomáš Džadoň, slovenský umělec, který vystudoval pražskou akademii a byl v roce 2009 nominován na CJCH.

Zatímco finalisté CJCH musí splňovat jedinou podmínku: být mladší 35 let, v případě COČ je zapotřebí být také absolventem vysokoškolského studia. Ani jednoho nominovaného nemůžeme jednoduše označit za malíře, sochaře či fotografa. Všem finalistům, Tomáši Džadoňovi, Miře Gáberové, Otovi Hudcovi i Mateji Vakulymu, je společné vytváření divadelního prostředí a jakési inscenování či dotváření veřejného prostoru. „Porota vybrala do finále umelcov, ktorých práca a prístup k tvorbe majú rôznorodý charakter, vzbudzujú diskusiu a podnecujú úvahy o podobách súčasného vizuálneho umenia na Slovensku,“ čteme v tiskové zprávě.

Vztažení CJCH k COČ je zajímavé i pro institucionální zázemí obou cen. Zatímco slovenská varianta je přímo navázána na Slovenskou národní galerii, ve které má laureát zaručenu výstavu, v případě České republiky došlo v roce 2000 k rozkmotření s největší českou galerií, poté co David Černý odmítl cenu přejmout ve Veletržním paláci a celá akce byla následně z Národní galerie vypovězena. V současné době galerie opět nabízí ceně svá ochranná křídla. Podle generálního ředitele Vladimíra Rössela se chce NG od roku 2013 znovu ujmout spolupořadatelství Chalupeckého ceny a stát se jejím důstojným partnerem. Letošní výstava finalistů se uskuteční v Domě umění města Brně, kam se CJCH vrací po čtyřleté pauze.

VYČERPALI JSTE SVŮJ MĚSÍČNÍ
LIMIT VOLNÝCH ČLÁNKŮ

Máte předplatné? Pak se stačí přihlásit.

Přihlásit se

Nemáte předplatné? A chcete číst dále?

Získejte
roční předplatné
za 999 Kč

10 tištěných čísel

365 dní online verze

Členská karta ARTcard

Koupit předplatné