Cesta ke kořenům

Petr Jindra recenze září 2016

Friedrich Feigl v Chebu / Jsou témata, u nichž bychom předpokládali, že byla opakovaně zpracována. K takovým patří například život a tvorba osobností zakládající generace české moderny. Málo si však uvědomujeme, jak určující zůstává pro zažitý kánon domácí kultury norma, již v plynulém sledu formovaly dvě totality metodou vylučování v duchu direktiv kolektivní ideologie. Z období 1. poloviny 20. století byli takto vyloučeni nebo marginalizováni především čeští Němci a Židé, z období jeho 2. poloviny pak ti, kdo se rozhodli nepodílet se svou tvorbou na oficiální kultuře. Teprve v posledních letech se tak po období historické nihilace do kontextu české kultury skutečně vrací osobnost Friedricha Feigla (1884–1965), zakládajícího člena skupiny Osma / Die Acht, pozoruhodného umělce a organizátora uměleckého života. Po výstavě a katalogu Bedřich Feigl – obrazy, kresby a grafika zpracovaných v roce 2007 Arnem Paříkem v Židovském muzeu v Praze a po dílčích badatelských aktivitách Vojtěcha Lahody, Marie Rakušanové či Tomáše Wintera v posledních letech stvrzuje Feiglův návrat do kontextu českého moderního umění výstava jeho celoživotního díla v Galerii výtvarného umění v Chebu, připravená z iniciativy ředitele Marcela Fišera Nicholasem Sawickým. Tento americký historik umění, specializující se na české moderní umění, je ve zdejším odborném prostředí dobře znám mimo jiné vynikající monografií Osmy (Na cestě k modernosti. Umělecké sdružení Osma a jeho okruh v letech 1900–1910, Praha 2014). Sawického pohled má jednak výhodu odstupu od domácího diskurzu, který nevyhnutelně vytváří určité stereotypy, jednak přináší pohled formovaný odlišnou odbornou průpravou: jako pokračovatel schapirovské školy spojuje Sawicki v rámci analýzy a interpretace umělecké osobnosti a díla formální rozbor se sociálními významovými fakty a kontexty, přičemž obě perspektivy v jeho pojetí funkčně interagují. Tento přístup uplatnil i v Chebu.

VYČERPALI JSTE SVŮJ MĚSÍČNÍ
LIMIT VOLNÝCH ČLÁNKŮ

Máte předplatné? Pak se stačí přihlásit.

Přihlásit se

Nemáte předplatné? A chcete číst dále?

Získejte
roční předplatné
za 1100 Kč

10 tištěných čísel

365 dní online verze

Členská karta ARTcard

Koupit předplatné