Čestný rok pro Jiřího Davida a Milana Saláka

Josef Ledvina zprávy červenec 2019

Praha – Na začátku června padlo rozhodnutí ve výběrovém řízení na vedoucí a asistenta Ateliéru intermediální konfrontace na Vysoké škole uměleckoprůmyslové. Rektor UMPRUM Jindřich Vybíral rozhodl, že ateliér nadále povede dvojice Jiří David a Milan Salák, a to po dobu jednoho roku. Vybíral tak nerespektoval doporučení výběrové komise, která Davidovi se Salákem přiřkla až třetí místo. Na prvním místě se umístila dvojice umělkyň Julie Béna a Markéta Magidová, místo druhé obsadili Jiří Skála a Vjera Borozan.

„Po zvážení všech okolností jsem se rozhodl na dobu jednoho roku prodloužit pracovní smlouvu dosavadnímu vedoucímu Ateliéru prof. ak. mal. Jiřímu Davidovi a jeho asistentovi doc. MgA. Milanu Salákovi. K tomuto rozhodnutí mě vede respekt k uměleckým a pedagogickým kompetencím obou jmenovaných, jakož i potřeba uvážlivě provedené změny ve vedení ateliéru,“ zaznívá v oficiálním rozhodnutí rektora. Části umělecké veřejnosti Vybíralovo lakonické zdůvodnění nestačilo a krok Jindřicha Vybírala podrobila kritice v otevřeném dopise. Mezi skoro sedmdesáti signatáři najdeme jméno ředitelky Společnosti Jindřicha Chalupeckého Kariny Kottové, kritika a kurátora Jiřího Ptáčka nebo historika umění a pedagoga brněnské FaVU Ladislava Zikmunda-Lendera.

Autoři dopisu označují postup rektora Vybírala za „účelový a těžko obhajitelný“. „Tímto krokem jste pravděpodobně také odradil další relevantní uchazeče na tyto pozice, kteří by se jinak v budoucnosti hlásili. Vzniklá situace devalvuje smysl celého procesu výběrového řízení a práce všech zúčastněných – přihlášených kandidátů i komise,“ zní jedna z klíčových výtek. Dopis uzavírá výzva, aby rektor své počínání vysvětlil. Ten na kritiku reagoval uveřejněním odpovědi.

„Mým předsevzetím, které jsem vyjádřil již při kandidatuře na rektorskou funkci, však bylo, aby dlouholetí pedagogové neodcházeli ze školy potupně a s pocitem pokoření či nevděku. Přeji si, aby generační výměna probíhala důstojně, v co možná přátelské atmosféře, a aby bývalí pedagogové se školou nepřerušili pracovní ani lidské kontakty,“ vysvětluje Jindřich Vybíral, proč nabídl Jiřímu Davidovi a Milanu Salákovi „čestný rok“. Nabízí se otázka, do jaké míry může nastalá konfliktní situace k důstojnému „odcházení“ přispět. Pokud jde o generační hledisko, mezi signatáři otevřeného dopisu najdeme výhradně zástupce mladé a (v menší míře) střední generace.

Situace, kdy rektor doporučení výběrové komise ve svém rozhodnutí nerespektuje, není úplně ojedinělá. V loňském roce například rektor Akademie výtvarných umění Tomáš Vaněk takto jmenoval vedoucími ateliéru Nová média II Kateřinu Olivovou a Darinu Alster, ačkoli komisi přesvědčila více kandidátská dvojice Zbyněk Baladrán a Barbora Kleinhamplová. Vaněk tehdy svůj krok vysvětlil potřebou akcentovat na škole témata feminismu a genderové a sociální nerovnosti, poukázal rovněž na stále nedostatečné zastoupení žen mezi vedoucími ateliérů. V současném případě UMPRUM představovali Jiří David a Milan Salák mezi kandidáty jedinou čistě mužskou dvojici. Na tuto skutečnost kritici rozhodnutí Jindřicha Vybírala rovněž poukázali. Obsazení vedení ateliéru Julií Béna a Markétou Magidovou by podle nich mohlo „být důležitým krokem směrem ke genderové rovnosti na stěžejních pozicích v této instituci“.

VYČERPALI JSTE SVŮJ MĚSÍČNÍ
LIMIT VOLNÝCH ČLÁNKŮ

Máte předplatné? Pak se stačí přihlásit.

Přihlásit se

Nemáte předplatné? A chcete číst dále?

Získejte
roční předplatné
za 1100 Kč

10 tištěných čísel

365 dní online verze

Členská karta ARTcard

Koupit předplatné