Další změny v Mánesu

Johanka Lomová zprávy březen 2013

Praha – Ve složení správní rady Nadace českého výtvarného umění, které patří pražská výstavní síň Mánes, došlo k výrazné obměně a zúčastněné strany se nyní vzájemně obviňují z nekompetentnosti a nekalých úmyslů. Tři z devíti členů správní rady, včetně dosavadního předsedy, akademického malíře Martina Pavaly, byli koncem loňského roku odvoláni. Současně zkrachovala jednání o úvěru, z nějž měla být financována již probíhající rekonstrukce funkcionalistické budovy na Smetanově nábřeží. V tento okamžik nadaci chybí více jak 100 milionů korun a práce na budově jsou pozastaveny. Otázka budoucího financování je o to naléhavější, že budova Galerie Mánes byla vyjmuta z majetku nadace, není uvedena v jejím statutu a je s ní proto možné ručit v případě půjčky.

Spolu s Pavalou byli ze správní rady na konci listopadu 2012 vyloučeni také fotograf Ivan Prokop a Petr Hejma, někdejší starosta Prahy 1. „Neoprávněnost našeho odvolání konstatovala též předsedkyně dozorčí komise NČVU, správní rada však její stanovisko zcela ignorovala, přestala s ní jakkoli komunikovat a přestala plnit i svou zákonnou povinnost informovat ji o svých zasedáních. Svévolný a protizákonný postup správní rady vedl předsedkyni dozorčí rady k rezignaci,“ píše se v oficiálním prohlášení někdejších členů rady. Předsedou správní rady NČVU byl ihned po jejich odvolání zvolen vedoucí ateliéru restaurování soch na AVU Petr Siegl, místopředsedkyní se stala krajkářka a bývalá členka dozorčí rady NČVU Ludmila Kaprasová. Nově ve správní radě zasedl bývalý šéfkurátor GHMP Karel Srp, šéfrestaurátor NG Petr Kuthan a člen Asociace užité grafiky Karel Míšek.

Martin Pavala podal na nové vedení NČVU žalobu za protiprávní postup při odvolání. Obměna správní rady podle něj znamená faktické ukončení práce, kterou nadace vykonávala posledních pět let, včetně před-domluvených kurátorů a potenciálních partnerů. Současně platí, že pokud soud uzná žalobu za právoplatnou, budou všechna rozhodnutí, která současná správní rada přijme, anulována.

„Pan Pavala byl odvolán z důvodu ztráty důvěry členů Správní rady NČVU s ohledem na velmi vážné pochybení ve vedení NČVU,“ říká bez bližšího vysvětlení jeho nástupce Petr Siegl. Podle Pavaly však za jeho odvoláním stojí někdejší ředitel GHMP Milan Bufka, který je členem správní rady nadace od roku 2011. „Pan Bufka využívá první příležitosti, kdy se komplikuje úvěrové financování již rozjeté rekonstrukce a s přispěním dalšího, do té doby téměř „neviditelného“ kolegy a dvou poněkud dezorientovaných členek správní rady zahajuje frontální útok,“ říká Pavala. „Pan Pavala zmiňuje moje jméno, protože jsem to byl především já, kdo na jednání vznášel námitky proti jeho činnosti, ale víceméně jsem vyjadřoval i názory svých kolegů ve správní radě,“ komentuje vše Bufka.

Milan Bufka se stal členem správní rady NČVU v době, kdy se jednalo o možné spolupráci nadace s Martinem Romanem a Petrem Dvořákem, respektive s jejich manželkami. Již tehdy byla nadace připravena ručit budovou galerie Mánes. Zvolení Bufky podle Pavaly proběhlo na výslovné přání Martina Romana, s kterým se Bufka zná ještě z dob, kdy oba působili ve Škodě Plzeň. Podobně také ředitelka Leica Gallery Milena Dubská zastupovala svého manžela Petra Dvořáka, ale na rozdíl od Bufky ze správní rady odešla v okamžiku, kdy Dvořák po nástupu do čela České televize spolupráci ukončil.

V patové situaci se nyní ocitá nejen nadace, ale především samotná budova Mánesa. Naplňuje se tak nejčernější možný scénář, který může skončit i prodejem funkcionalistického skvostu od architekta Otakara Novotného. To, že byla budova vyjmuta z majetku nadace a lze s ní ručit při případné půjčce, znamená, že v případě nesplacení by propadla ve prospěch věřiteli. V minulosti se plánovalo převedení budovy Mánesa na společnost Apella fine arts s r. o., kterou v roce 2009 založila nadace pro účely půjčky a v jejíž správní radě od loňského prosince sedí noví členové správní rady NČVU.

Podle původních plánů měla být rekonstrukce ukončena v červnu letošního roku. Petr Siegl tvrdí, že s letošním zdárným dokončením rekonstrukce dál počítá. „Současná správní rada provádí všechny organizační úkony, které vedou k pokračování rekonstrukce budovy Mánes a jsou v souladu s původním záměrem její plné rehabilitace,“ dodává Siegl. Radka Prošková, bývalá asistentka Pavaly, však upozorňuje, že dozor stavby nyní namísto architekta řídí Milan Bufka a Petr Kuthan a že dochází k nekoncepčním změnám v plánu rekonstrukce. „Oproti původně jednotnému projektu se z toho stává fušařina,“ prohlašuje.

V souvislosti s obměnou správní rady se znovu objevily spekulace, že by do financování rekonstrukce měl vstoupit Martin Roman, ten to však popřel. „Žádná jednání o mé účasti na financování rekonstrukce budovy nevedu. V současné době věnuji své prostředky a úsilí v charitativní oblasti především vzdělanosti,“ sdělil v únoru serveru E15.cz Roman.

Výstavní síň Mánes, postavená z iniciativy S.V.U. Mánes, byla pro veřejnost slavnostně otevřena na podzim 1930. V 90. letech se spolek neúspěšně domáhal její restituce, soudy však potvrdily vlastnictví NČVU, která je nástupnickou organizaci Fondu českého výtvarného umění, který budovu získal do správy po rozpuštění S.V.U. Mánes v 50. letech.

VYČERPALI JSTE SVŮJ MĚSÍČNÍ
LIMIT VOLNÝCH ČLÁNKŮ

Máte předplatné? Pak se stačí přihlásit.

Přihlásit se

Nemáte předplatné? A chcete číst dále?

Získejte
roční předplatné
za 1100 Kč

10 tištěných čísel

365 dní online verze

Členská karta ARTcard

Koupit předplatné