David Hanvald

Kateřina Tučková portfolio červenec 2008

V příštím roce čeká Davida Hanvalda absolutorium na Vysoké škole uměleckoprůmyslové, na níž v posledních pěti letech studuje v ateliéru Stanislava Diviše. Je členem skupiny Obr. a letošním vítězem Ceny ARSkontakt.

David Hanvald (1980) má za sebou několikeré studium – po absolutoriu na Střední uměleckoprůmyslové škole v Jablonci nad Nisou, odkud pochází, byl přijat na Fakultu výtvarných umění v Ústí nad Labem. Nespokojenost s tamní uměleckou scénou a pedagogickým přístupem ho donutila změnit působiště a následující rok strávil na Technické univerzitě v Liberci. Ani ta ale jeho nároky neuspokojila a ve spojení s chutí zapojit se do výtvarného provozu v uměleckém centru se přihlásil na Akademii výtvarných umění a na Vysokou školu uměleckoprůmyslovou, kam posléze nastoupil do ateliéru Stanislava Diviše. „Jako umělecké osobnosti si ho velmi vážím a je mi také generačně mnohem blíž než pedagogové na předešlých školách, což umožňuje jak otevřenější komunikaci, tak větší volnost v malbě,“ říká o svém postoji k současnému studiu, které je pro něj také klíčovou životní zkušeností, David Hanvald.

Jeho tvorba se pohybuje pouze v kontextu malby. Je autorem lyrických abstrahovaných kompozic, které v minulosti vycházely z krajinných prvků, postupem času se však od konkrétního podnětu stále více odpoutávají. V kontrastu se subtilním výsledkem je proces jejich vzniku postaven na přísně konstruktivním půdorysu. „Zajímá mě systém a řád, který nejprve vytvořím, doplním nebo pozměním, a pak podle něj postupuji. Při výběru témat u mě sehrává důležitou roli náhoda. Většinou se jedná o nalezené předměty, hry a knihy, ze kterých pak vycházím.“ Takto autor postupoval ve všech svých zásadních malířských cyklech: Othello (2003), Konstrukční portréty (2007), Stavebnice (2008) i v zatím posledním souboru Klíčové krajiny (2006–2008).

Tvorba početných souborů je pro něj typická. Vznikají řetězící se malby, jedna vychází z druhé, malé formáty, na nichž zkouší konstrukční princip, střídají velkoformátové obrazy. Tak je tomu i v případě Klíčových krajin, jejichž název je vždy doprovázen součtem cifer, které definují pozici kružidla, jímž výsledné tvary nachází. Kružidlo, které si David Hanvald v nadreálné verzi zkonstruoval, mělo předobraz v dětské hře Inspiro, která se v 90. letech vyráběla v jeho rodišti. Pomocí kružidla z Inspira krouží a hledá kruhové komponenty, z nichž sestavuje výslednou kompozici. 

„Klíčové krajiny začaly vznikat v roce 2006, kdy jsem Inspiro našel. Tahle hra měla daná pravidla, podle kterých vznikala plynulá lineární kompozice (skica). Tento daný systém jsem ještě doplnil svými subjektivními pravidly, která určovala barevnost a počet linií, tvar kompozice a tak dále... a tím jsem malbu ještě víc oprostil od její estetizace. Samotný průběh malby byl o dodržování a plnění nastavených pravidel a nedovoloval přílišnou kreativitu a improvizaci. To mě později donutilo k postupnému uvolnění a nedodržení pravidel,“ komentuje způsob vzniku Klíčových krajin Hanvald.

Společným znakem všech krajin je plynulost linky tvořící ornament, která je dosažitelná právě díky Inspiru. K tomu, aby této plynulosti dosáhl a uchoval přitom i efekt lehkosti a zdání procesuálnosti v jediném tahu, zvolil rozředěné akryly. Tato technika mu byla blízká i v průběhu předchozí práce a lyrický dojem jeho pláten byl většinou odvozen od způsobu malby. Často na nenašepsované plátno nanášel ředěný akryl v kombinaci se sprejem, čímž dosáhl velmi lehkého a vzdušného vizuálního řešení.

David Hanvald pravidelně vystavuje, účastnil se mnoha kolektivních výstav. Svou tvorbou je zastoupen například ve sbírce Wannieck Gallery nebo ve sbírce Galerie Felixe Jeneweina v Kutné Hoře. V průběhu června vystavoval spolu s dalšími členy ateliéru v Sarajevu na výstavě nazvané Český vzorek, v následujících měsících ho pak můžete vidět v Německu, kde v září zahájí výstavu Ober. Obr. V prosinci můžete jeho práce vidět na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně, kde bude vystavovat v rámci skupiny Obr. v konfrontaci s generačními druhy ze Slovenska, z bratislavské Vysoké školy umění, z ateliéru Ivana Csudaie. Na výstavě nazvané Obr. nad Brnem pak můžete zhlédnout nejnovější cyklus Hanvaldových Klíčových krajin.

VYČERPALI JSTE SVŮJ MĚSÍČNÍ
LIMIT VOLNÝCH ČLÁNKŮ

Máte předplatné? Pak se stačí přihlásit.

Přihlásit se

Nemáte předplatné? A chcete číst dále?

Získejte
roční předplatné
za 1100 Kč

10 tištěných čísel

365 dní online verze

Členská karta ARTcard

Koupit předplatné