E.K. a E.K.

Tomáš Pospiszyl recenze říjen 2018

Eva Kmentová a Eva Koťátková v Hunt Kastner / Dvě samostatné pozvánky – i když se stejnou grafickou úpravou – naznačují, že v galerii Hunt Kastner probíhají dvě oddělené výstavy. V galerii distribuovaný plánek s popiskami zase sugeruje, že se jedná o dvě expozice, které se v prostoru galerie vzájemně doplňují. Pro účely recenze je nutné vyzradit skutečný stav věcí: V Hunt Kastner probíhá subjektivní, snad spekulativní, přesto úzký dialog mezi dílem dvou odlišných autorek. Je jasné, že jde o dialog nerovnovážný. Zatímco Eva Koťátková (*1982) se prezentuje pracemi z letošního roku, díla Evy Kmentové (1928–1980) jsou většinou půlstoletí stará. Koťátková je aktivním účastníkem vzájemné konfrontace, do níž může Kmentová zasáhnout jen zprostředkovaně, skrze svá dochovaná díla. Zatímco Eva Kmentová je doma vnímána jako neopominutelná osobnost českého poválečného umění a na plné zahraniční zhodnocení zatím čeká, Eva Koťátková se významným způsobem prosadila v zahraničí, aniž by se však většina domácích uměleckých institucí dokázala k její práci adekvátním způsobem vztáhnout.

VYČERPALI JSTE SVŮJ MĚSÍČNÍ
LIMIT VOLNÝCH ČLÁNKŮ

Máte předplatné? Pak se stačí přihlásit.

Přihlásit se

Nemáte předplatné? A chcete číst dále?

Získejte
roční předplatné
za 1100 Kč

10 tištěných čísel

365 dní online verze

Členská karta ARTcard

Koupit předplatné