Feste teatrale

Josef Ledvina zprávy červenec 2015

Valtice – Na konci června rozezněl mezzosoprán pěvkyně Magdaleny Kožené čerstvě zrekonstruovaný prostor jízdárny Valtického zámku. Jednalo se o zahajovací akci Národního centra divadla a tance, projektu financovaného z evropských fondů v rámci programu Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví. Smyslem podpory má být nejen samotná rekonstrukce památkově cenných objektů, ale i jejich následné využití. O programové náplni nové instituce však zatím nelze mnoho zjistit.

Rekonstrukci financovala 155 miliony Evropská unie, 27 miliony ministerstvo kultury a jedním milionem Národní památkový ústav. Autorem architektonického projektu je Petr Hrůša. Kromě jízdárny tvoří komplex Národního centra divadla a tance dům zahradníka, a především divadlo, které nechal při valtickém zámku na konci 18. století zbudovat kníže Alois I. Josef z Lichtenštejna. Z původní stavby sloužící v 60. letech minulého století jako traktorová stanice se ovšem dochovalo prakticky jen obvodové zdivo. V rámci současné rekonstrukce tak byly odstraněny betonové poválečné konstrukce, prostor vybaven moderní technickou infrastrukturou a replikou barokní divadelní mašinerie. Divadlo by tak mělo umožnit realizace dobových představení, které nebudou limitovány památkovou ochranou.

„Dokončení obnovy valtického zámeckého areálu vnímám jako jeden z nejvýznamnějších bodů tohoto roku. Ve Valticích se nám podařilo uvést znovu do života tři nádherné prostory, které budou sloužit nejen umělcům a kreativcům, kteří je využijí pro ztvárnění historických představení, ale také badatelům, kteří se zajímají o historickou divadelní tvorbu,“ přivítala završení rekonstrukce generální ředitelka NPÚ Naďa Goryczková. Zámecké divadlo se premiéry první hry dočká v září, ale již o prázdninách bude součástí nově připravené prohlídkové trasy.

Jestliže stavební práce jsou již prakticky u konce, ne zcela jasná je programová náplň Národního centra divadla a tance. Na webu centra se o ní zatím nic nedočteme. Národní památkový ústav, který je garantem projektu a který má ve správě celý valtický zámecký areál, zůstává zatím u vágních vyjádření o „prostoru pro experimentální divadelní a taneční tvorbu“. O tom, v čem by tato experimentálnost měla spočívat, se nic bližšího nedočteme. Ostrý provoz divadla by měl začít 12. září programově rovněž nijak dále nespecifikovaným divadelním festivalem Feste teatrale.

VYČERPALI JSTE SVŮJ MĚSÍČNÍ
LIMIT VOLNÝCH ČLÁNKŮ

Máte předplatné? Pak se stačí přihlásit.

Přihlásit se

Nemáte předplatné? A chcete číst dále?

Získejte
roční předplatné
za 1100 Kč

10 tištěných čísel

365 dní online verze

Členská karta ARTcard

Koupit předplatné