Generační obměna

Johanka Lomová zprávy prosinec 2013

Praha – Novým rektorem pražské Akademie výtvarného umění bude sedmačtyřicetiletý umělec a pedagog Tomáš Vaněk. Ve středu 27. listopadu ho nejmenší možnou většinou 11 z 21 hlasů v prvním kole zvolil akademický senát AVU. Tomáš Vaněk v čele školy vystřídá dvaašedesátiletého historika umění Jiřího Kotalíka. V souvislosti s volbou se mluví o generační obměně, Vaněk je totiž prvním rektorem, který studoval po roce 1989. Vaňkovými protikandidáty byli vedle Jiřího Kotalík prorektorka pro zahraniční záležitosti Anna Daučíková a prorektor pro studijní záležitosti Vladimír Kokolia.

V rektorském volebním programu Vaněk zdůrazňuje, že AVU by se měla více soustředit na svůj vnitřní chod. „Připadá mi, že Akademie výtvarných umění zanedbává sama sebe,“ říká. Ve volebním programu dále čteme především o profesionalizaci školy. Důležité je podle něj otevření vnitřní i vnější diskuze „o funkci tradice ve vztahu k současnému světu“. S tím souvisí i veřejná funkce školy. „Dovedu si představit situaci, pokud se vedení AVU spolu s profesorským sborem shodne na názoru, že se ve společnosti děje něco nesprávného, měla by to AVU dát najevo,“ čteme v programu.

V rámci vnitřní organizace nový rektor zdůrazňuje nutnost propojení instituce. Škola je dnes rozdrobena do dvaceti vzájemně diferencovaných ateliérů a nástrojem pro upevnění vnitřních vazeb by mohlo být posílení ateliéru malířské a sochařské přípravky, Digitální laboratoře a Katedry teorie a dějin umění, které slouží stejně všem studentům školy. Z Vaňkových materiálnějších cílů zmiňme dokončení rekonstrukce budov školy, započetí oprav Klubu AVU a snahu získat novou budovu pro uskladňování „artefaktů a dalších věcí“.

Zajímavý je nápad založit Nadaci AVU, která by sloužila jako další možný zdroj financování nejstarší umělecké školy v Čechách. Koncept známý především z anglosaských univerzit vychází z představy, že absolventi a podporovatelé školy, stejně jako mecenáši umění by skrze nadaci mohli školu podporovat. Přijímání soukromých darů je pro veřejné školy v tento okamžik problematické.

Vaněk se rozhodl kandidovat na rektora poté, co byl dva roky předsedou akademického senátu. V loňském roce inicioval snahu o odvolání rektora kvůli špatnému hospodaření a obcházení akademického senátu při schvalování rozpočtu. Hlasování o důvěře letos v lednu Jiří Kotalík nakonec ustál.

V současné době je Vaněk kandidátem na rektora AVU, rektorem se stane až po jmenování prezidentem. Pozice by se měl ujmout k únoru 2014 a funkční období je čtyřleté. Tomáš Vaněk studoval na akademii v letech 1990–97 v ateliéru Jiřího Sopka a Vladimíra Kokolii. Byl členem skupiny Bezhlavý jezdec a v roce 2001 získal Cenu Jindřicha Chalupeckého. Od roku 2010 vede na Ateliér intermediální tvorby. Rozhovor s Tomášem Vaňkem přinesl Art+Antiques v lednu 2010.

VYČERPALI JSTE SVŮJ MĚSÍČNÍ
LIMIT VOLNÝCH ČLÁNKŮ

Máte předplatné? Pak se stačí přihlásit.

Přihlásit se

Nemáte předplatné? A chcete číst dále?

Získejte
roční předplatné
za 999 Kč

10 tištěných čísel

365 dní online verze

Členská karta ARTcard

Koupit předplatné