Gloria musaealis 2015

Josef Ledvina zprávy červen 2016

Praha – Počtrnácté byly v květnu vyhlášeny výsledky Národní soutěže muzeí Gloria Musaealis. S osmi desítkami projektů završenými v loňském roce, respektive v prvních dvou měsících roku letošního se do ní přihlásilo 72 muzeí a galerií napříč Českou republikou.

Ceny byly tradičně udíleny ve třech hlavních kategoriích. V kategorii Muzejní výstava uspělo Muzeum města Ústí nad Labem s výstavou Tenkrát na severozápadě – Rok 1945 v Ústí nad Labem a okolí, za Muzejní publikaci roku bylo oceněno Muzeum hlavního města Prahy s knihou Hroby barbarů v Praze-Zličíně – Svět živých a mrtvých doby stěhování národů a cena za Muzejní počin roku připadla Národnímu technickému muzeu za realizaci projektu Centrum stavitelského dědictví Plasy. Západočeská galerie v Plzni obdržela Cenu českého výboru Mezinárodní rady muzeí ICOM za výstavu Gottfried Lindauer (1839–1926). Plzeňský malíř novozélandských Maorů.

Výstava Tenkrát na severozápadě se věnovala citlivému a dodnes živému tématu konce druhé světové války v Ústí nad Labem. Porota ocenila práci s cennými svědectvími pamětníků a vyváženost pohledu, který byl zaměřen mimo jiné na tragické následky spojeneckého bombardování i násilí páchané na německém obyvatelstvu po osvobození. Muzeum tak podle poroty „významně napomohlo aktuálnímu úsilí o nezaujatou reflexi minulosti a vyslovilo se i k trvajícímu nebezpečí její ideologizace“. K působivosti výstavy podle ní přispěla i instalace, za níž stál vizuální umělec, předloňský finalista Ceny Jindřicha Chalupeckého Richard Loskot: „Ta se zaměřila na emocionální účin exponátů, zvláště tzv. sudetského pokladu z Libouchce. Z jeho objevu, spjatého se silným osobním příběhem posledního majitele, učinila výstavní prezentace expresivní memento našeho vyrovnání se s minulostí.“ Za zmínku stojí v této kategorii i třetí místo pro nedávno otevřenou expozici Českého kubismu v Domě U Černé Matky Boží (Uměleckoprůmyslové museum v Praze).

Muzejní publikace roku 2015 představuje veřejnosti výsledky rozsáhlého archeologického výzkumu pohřebiště z období stěhování národů v Praze-Zličíně. „Výzkum je prezentován na pozadí dějin pozdně antického období a doby stěhování národů v Evropě. Čtenáři je tak výzkum prezentován v širších souvislostech celého tehdejšího známého světa politických dějin a dějin všedního dne,“ vyzdvihují stěžejní kvality kolektivního publikačního výstupu porotci. K jeho živosti podle nich přispívá i bohatý obrazový doprovod.

Centrum stavitelského dědictví v areálu hospodářského zázemí plaského kláštera bylo otevřeno po několikaleté rekonstrukci hrazené z evropských peněz loni v září. Podle poroty „citlivě a programově propojuje muzejní a edukační funkce určené laické i odborné veřejnosti se zážitkovými aktivitami zaměřenými na nejširší návštěvnickou obec“. Nakonec výbor ICOM ocenil výstavu věnovanou plzeňskému rodákovi a malíři novozélandských Maorů Gottfriedu Lindauerovi realizovanou v Západočeské galerii mimo jiné jako příklad „hluboké a velmi obohacující mezinárodní spolupráce“.

Projekty do soutěže Gloria Musaealis přihlašují samy instituce. Celkový počet přihlášených muzeí a galerií mírně vzrůstá. Letos jich je 72, loni jich bylo dvaašedesát, v roce 2014 šedesát a rok předtím padesát dva. Proti tomu absolutní počet přihlášených projektů se v posledních třech lehce snižuje (letos 80, v roce 2015 87 a rok předtím 90), což by mohlo naznačovat větší rozmysl ze strany institucí v tom, jaký typ akce má v soutěži reálnou šanci uspět.

VYČERPALI JSTE SVŮJ MĚSÍČNÍ
LIMIT VOLNÝCH ČLÁNKŮ

Máte předplatné? Pak se stačí přihlásit.

Přihlásit se

Nemáte předplatné? A chcete číst dále?

Získejte
roční předplatné
za 1100 Kč

10 tištěných čísel

365 dní online verze

Členská karta ARTcard

Koupit předplatné