Granty, granty, granty

Josef Ledvina zprávy duben 2018

Praha – Grantové komise Ministerstva kultury rozdělily mezi projekty z oblasti výtvarného umění celkem 59,32 milionu. Z rozpočtu magistrátu hl. města Prahy poputuje letos na výtvarné umění 25,62 milionu. V obou případech jde o částky srovnatelné s loňským rokem (60,5 respektive 25,34). Po několika letech relativně strmého navyšování peněz v grantových programech tak, zdá se, nastal čas stabilizace.

Část ministerských peněz byla rozdělována v rámci loni nově zřízeného dotačního programu na podporu festivalů. V oblasti výtvarného umění šlo o 8 milionů, nejvyšší částkou (1,9 milionu) byl podpořen festival 4+4 dny v pohybu, půldruhého milionu putuje od ministerstva na Den architektury, populární pražský festival světla Signal dostal 1,4 milionu, festival Fotograf rovný milion, Designblok 400 tisíc korun. Ani v jednom případě se ovšem nejedná o veškeré prostředky, jež pořadatel na danou akci čerpá z veřejných peněz rozdělovaných v rámci grantových programů.

Řada kulturních projektů, a u festivalů to platí dvojnásob, se zpěčuje jednoznačnému žánrovému zařazení. Nejnápadnější je to v případě multižánrových 4+4 dnů v pohybu. Ty vedle zmíněného 1,9 milionu z výtvarné oblasti čerpají v rámci festivalového programu ministerstva 2 miliony ještě v oblasti Tanec a pohybové divadlo. Festival je zároveň financován z peněz magistrátu, odkud dostal 1,1 milionu peněz vyhrazených pro divadlo, tanec a nový cirkus a 650 tisíc z okruhu výtvarné umění na realizaci festivalového co-eventu, site-specific přehlídky ve veřejném prostoru Místa činu.

Pozoruhodný je posun ve veřejném financování přehlídky Designblok, kterou organizuje společnost Profil Media. Vedle zmíněných 400 tisíc z festivalových peněz ministerstva dostala tato akce jednoletý grant magistrátu ve výši 5 milionů korun, což je více než trojnásobek částky, kterou město akci podporovalo do loňského roku. Příspěvek ministerstva se oproti loňsku naopak snížil o milion.

Designblok současně získal od magistrátu příslib víceletého grantu ve výši 5 milionů na roky 2019–2022. Loni mu přitom grantová komise pro oblast výtvarného umění čtyřletý grant nepřidělila. Tato změna odráží především skutečnost, že Designblok byl v loni schválené magistrátní koncepci kulturní politiky na léta 2017–2021 zařazen mezi prioritní kulturní podniky města. Dalšími prioritními akcemi jsou podle tohoto materiálu například hudební festival Pražské jaro, Prague International Marathon nebo Mezinárodní festival světla Signal.

Současně došlo k tomu, že v rámci grantového řízení se Designblok z oblasti výtvarného umění přesunul do kategorie ostatní, a hodnotila jej tedy zcela jiná komise. Zatímco loni hodnotitelé kritizovali komercionalizaci akce – „,Veletržníʻ rysy projektu by (…) zasloužily jistou revizi při zpracování žádostí v příštích letech.“ –, letošní hodnocení naopak zdůrazňuje, že se jedná o tradiční a prestižní akci, která je „právem zařazena mezi 7 nejvýznamnějších kulturních akcí hlavního města Prahy“. Festival Signal, který je do této kategorie rovněž řazen, už loni v rámci sekce ostatní získal víceletý grant (do roku 2021) v roční výši 6,2 milionu. Spolu s penězi od ministerstva tak letos získá z veřejných peněz 7,6 milionu korun.

Ke stejnému přesunu z oblasti výtvarného umění do kategorie ostatní došlo i v případě Centra současného umění DOX. Loňské rozhodnutí oborových hodnotitelů nedoporučit DOX na víceletý grant vzbudilo značný rozruch. Kontroverze nakonec vedla k rezignaci člena komise Marka Pokorného, kterého v ní letos vystřídal náš kolega Jan Skřivánek. Sekci ostatní měli letos i loni na starost ředitel Moravské galerie Jan Press a kulturní redaktorka týdeníku Reflex Veronika Bednářová.

DOX nyní získal příslib podpory 5 miliony ročně do roku 2020. Do loňska jej magistrát dotoval částkou ještě o 2 miliony vyšší. Od ministerstva DOX letos dostane 800 tisíc v rámci okruhu výtvarné umění, žádal ovšem o 11 milionů. Nad výší požadavku se pozastavuje rovněž grantová komise, když ve svém hodnocení konstatuje, že „požadovaná částka mnohokrát překračuje sumu, kterou by ministerstvo mělo udělit jednomu subjektu“. Problém komise spatřuje i v tom, že v rozpočtu nelze identifikovat výdaje určené na oblast výtvarného umění.

Podobnou výtku vznáší táž komise i v případě dalšího pražského multižánrového kulturního centra – MeetFactory. To od ministerstva letos dostalo 800 tisíc na výstavní program (žádalo 1,78 milionu), dále 1 milion na rezidenční program, 600 tisíc na divadlo, k tomu je třeba připočíst 400 tisíc na menší projekty v okruhu alternativní hudba. Spolu s penězi od magistrátu tedy dostane MeetFactory celkem 12,8 milionu.

Grantovým premiantem mezi nezávislými centry umění žádajícími jak na magistrátu, tak na ministerstvu jen v okruhu výtvarné umění je již několik let pražská Futura. Od města letos dostane 900 tisíc na výstavní a 500 tisíc na residenční programy, ze státního rozpočtu půjde na výstavní činnost 2,3 milionu a na residence 800 tisíc. S Futurou je provázán i projekt Karlin Studios, který získal ministerských 900 tisíc a k tomu jeden milion od magistrátu.

Výrazným příjemcem dotací je také Centrum pro současné umění Praha, které v posledních letech postupně oživuje své sídlo v Praze Holešovicích. Od magistrátu je financováno do roku 2019 v rámci víceletého grantu částkou 1,1 milionu ročně, od Ministerstva kultury dostalo letos 1,6 milionu (loni 1,2 milionu). Vedle toho dostalo centrum od magistrátu 700 tisíc na loni nově spuštěný projektu Prostor pro hostujícího kurátora, v jehož rámci v něm má vždy pod dobu jednoho roku připravovat sérii koncepčně provázaných výstav jeden vybraný kurátor. Tranzitdisplay, stálice mezi pražskými offspacey, získal na výstavní program 770 tisíc od magistrátu a 1,55 milionu od ministerstva a na vrch ministerských 200 tisíc na výzkumný residenční program.

Jako výrazná platforma koncentrující řadu aktivit v oblasti současného umění se zejména v posledních dvou letech profiluje Společnost Jindřicha Chalupeckého. Tomu odpovídá i výrazný nárůst prostředků požadovaných v rámci grantových programů města a ministerstva. Od státu dostane letos 1,5 milionu, požadováno přitom bylo 2,1 milionu. Magistrát přispěje v rámci víceletého grantu jedním milionem. Soutěž středoškolské umělecké tvořivosti Máš umělecké střevo, kterou pořádá tato společnost, byla souhrnně podpořena 440 tisíci (140 tisíc ministerstvo, 300 tisíc magistrát). Za pozornost stojí, že proměnu Společnosti Jindřicha Chalupeckého ministerská i magistrátní komise ve svých slovních hodnoceních reflektují a neskrývají přitom své výhrady. První upozorňuje, že tomuto typu transformace spojené se skokovým nárůstem rozpočtu by měla předcházet veřejná diskuse, magistrátní porotci pak zmiňují, že SJCH chce „současné české umění formovat a ne pouze oceňovat“ a vyslovují pochybnosti, „zda je možné dělat oboje zároveň“.

Peníze z Ministerstva kultury samozřejmě putují i do regionů. Tradičně úspěšný byl Dům umění České Budějovice (1 milion), Dům umění města Brna dostal 800 tisíc. Brněnská Fait Gallery ministerstvo nežádala o příspěvek na celoroční výstavní program, ale přihlásila se s projektem na dvě konkrétní výstavy, uspěla s jedním – na výstavu Jana Nálevky dostala 300 tisíc. Nejvyšší částku na samostatný výstavní projekt obdržela Galerie výtvarného umění v Ostravě. Na realizaci výstavy věnované umění Ostravska v letech 1918–1938 přispělo ministerstvo 800 tisíci.

Ministerstvo kultury rovněž přispívá na vydávání periodik a neperiodických publikací z oblasti výtvarného umění. Nejvyšší částkou byl podpořen internetový portál Artalk, letošních 900 tisíc zároveň znamená skokový nárůst oproti loňsku (550 tisíc). Polepšil si i art+antiques (500 tisíc oproti loňským 400 tisícům), časopis Fotograf dostal 800 tisíc, Časopis Foto 600 tisíc, Era 21 490 tisíc. Z podpořených knižních titulů zmiňme alespoň katalog ČS koncept 70. let, který vydává Fait Gallery v návaznosti na stejnojmennou loňskou výstavu, nebo překlad monumentální monografie architekta Leopolda Bauera z pera Jindřicha Vybírala do německého jazyka.

VYČERPALI JSTE SVŮJ MĚSÍČNÍ
LIMIT VOLNÝCH ČLÁNKŮ

Máte předplatné? Pak se stačí přihlásit.

Přihlásit se

Nemáte předplatné? A chcete číst dále?

Získejte
roční předplatné
za 999 Kč

10 tištěných čísel

365 dní online verze

Členská karta ARTcard

Koupit předplatné