Granty na výtvarné umění

Josef Ledvina zprávy březen 2016

Praha – Na konci února vyhlásily pražský magistrát a ministerstvo kultury výsledky grantových a dotačních řízení pro rok 2016. Ministerstvo rozdělilo v kategorii výtvarné umění bezmála 60 milionů, magistrát pak v jednoletých grantech 5,75 milionu korun.

Částka vyčleněná ministerstvem na projekty z oblasti výtvarného umění potřetí v řadě nezanedbatelně vzrostla. Loni ministerstvo kultury rozdělilo v rámci dotačního řízení mezi projekty z oblasti výtvarného umění 46 milionů, což tehdy představovalo devítimilionový nárůst oproti roku 2014. V průběhu roku pak prostředky ještě navýšilo na celkových 54 milionů korun. I letos se peníze rozdělovaly ve dvou dotačních programech. V kategorii výstavní činnost podpořila komise 126 z 205 přihlášených projektů, v kategorii publikační činnost byl poměr 56 ku 102.

Ministerstvo mimo jiné podpoří celoroční provoz galerie Tranzitdisplay (1,73 milionu), Centra pro současné umění Futura (1,9 milionu), výstavní činnost galerií při Tiskovém a informačním centru v Brně nebo výstavní aktivity Statutárního města Českých Budějovic, což v praxi znamená provoz budějovického Domu umění. Ve všech těchto případech byla významná část dotace, případně celá částka, realizací příslibu v rámci prioritního financování. Podpory v rámci klasických grantů se dočkaly i vybrané regionální galerie – Galerie výtvarného umění v Chebu (450 tisíc), Oblastní galerie Liberec (990 tisíc), Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem (800 tisíc) – nebo komerční galerie s výrazným výstavním programem – Hunt Kastner, SVIT nebo Drdova Gallery (prvé dvě 270, třetí 320 tisíc korun).

Vedle podpory celoroční činnosti dotuje ministerstvo i jednotlivé výstavní akce, 910 tisíc tak například putuje do Galerie výtvarného umění v Ostravě na realizaci výstavy V novém světě – Podmínky modernity 1917-1927, a další nevýstavní či ne jen výstavní akce týkající se současného umění (např. INI Project získal podporu na široko škálu svých aktivit zahrnujících mimo jiné udílení Ceny Věry Jirousové).

Z periodik podpořilo ministerstvo v rámci programu publikační činnost Sešit pro teorii a kritiku vydávaný Vědeckovýzkumným pracovištěm AVU (200 tisíc), časopis Umění vydávaný Ústavem dějin umění Akademie věd, internetový portál Artalk.cz (600 tisíc) a čtyřmi sty tisíci také Art+Antiques. Z neperiodik mají letos vyjít s podporou ministerstva například publikace širšího autorského kolektivu redigovaná Rostislavem Šváchou stArt/Výtvarné umění a sport, monografie Friedricha Feigla od Nicolase Sawického nebo Neznámý Alén Diviš od Jaromíra Zeminy.

Pro řadu institucí není výtvarné umění jedinou oblastí, v níž žádají o podporu, to se týká například festivalu 4+4 dny v pohybu, který získává finance i v rámci tance, či MeetFactory, která spojuje aktivity výstavní, hudební i divadelní. Samozřejmé je i kombinování prostředků ministerstva a magistrátu v případě institucí/akcí působících/realizovaných na území hlavního města, což platí i o všech dosud jmenovaných galerií.

Praha letos investuje do kultury (tedy nejen do výtvarného umění, ale i divadla, hudby, tance…) bez mála 300 milionů. Necelých sto milionů rozdělily letos komise mezi jednoleté granty, zbytek připadá na víceletou grantovou podporu. Na jednoleté projekty z oblasti výtvarného umění připadlo cca 5,8 milionu. Tři sta tisíci byla například podpořena Cena Jindřicha Chalupeckého, která jinak dostala od ministerstva 1,15 milionu (z toho 900 tisíc v rámci prioritního financování), k čemuž ještě možno připočíst 250 tisíc ministerských a sto magistrátních na doprovodnou akci – uměleckou soutěž pro středoškoláky Máš umělecké střevo.

Jako každý rok putují z magistrátních peněz nižší částky na celou škálu výstavních aktivity od „výkladových galerií“ (např. Galerie Ferdinanda Baumanna) přes školní galerie (např. Galerie 207 na Vysoké škole uměleckoprůmyslové či Galerie AMU) po menší, leč dobře zavedené výstavní prostory hlavního města (etc. Galerie, A.M. 180, Entrance Gallery…). Další položkou v grantovém financování řady institucí je podpora jimi pořádaných residenčních programů (např. Futura).

Podstatně vyšší částky ovšem putují z magistrátu na výtvarné umění v rámci víceletých grantů udělených v minulých letech. Z letošního rozpočtu to bylo celkem 13,4 milionu. Z toho na Centrum současného umění DOX připadá stejně jako v uplynulých dvou letech celých sedm milionů, jež doplňuje zmíněný milion ministerský. Tranzitdisplay odtud čerpá 700 tisíc stejně jako Futura, Centrum pro současné umění 1,1 milionu (od ministerstva něco málo přes 1,5 milionu). Magistrát letos nakonec udílel právě i víceleté granty pro léta 2017–20. Festival Fotograf si touto cestou zajistil na příští čtyři roky pravidelný příspěvek ve výši 400 tisíc, bilboardová galerie ArtWall na pražském nábřeží 80 tisíc.

VYČERPALI JSTE SVŮJ MĚSÍČNÍ
LIMIT VOLNÝCH ČLÁNKŮ

Máte předplatné? Pak se stačí přihlásit.

Přihlásit se

Nemáte předplatné? A chcete číst dále?

Získejte
roční předplatné
za 999 Kč

10 tištěných čísel

365 dní online verze

Členská karta ARTcard

Koupit předplatné