Můj baťovský domek

Josef Ledvina staveniště březen 2014

Praha – Do 12. dubna probíhá ve výstavním prostoru Vysoké školy uměleckoprůmyslové, nedávno překřtěném na Galerii UM, výstava Můj baťovský domek. Kurátorka Jitka Ressová na ní představuje současné úpravy baťovského bydlení, představy meziválečných architektů konfrontuje s požadavky a potřebami jeho současných obyvatel.

V Galerii UM je prezentováno devatenáct rekonstrukcí v památkově chráněném území města Zlína, jež lze podle Ressové pokládat za zdařilé či inspirativní. Nákresy a půdorysy jednotlivých realizací doplňuje filmový dokument a fotografie Libora Stavjaníka. Návštěvníkovi tak nemá být zprostředkována jen technická informace o stavebních úpravách, ale také „vnitřní atmosféra bydlení a obraz ze života v domě“. Výstava je výstupem disertační práce obhájené na VŠUP, v loňském roce pod stejným názvem vyšla k tématu také kniha.

Vize Tomáš Bati vybudovat ze Zlína padesátitisícové město vedla ke koncepčnímu zakládání nových čtvrtí, jako jsou Letná, Zálešná, Podvesná, Díly nebo Lesní čtvrť. Z původního dělnického bydlení s dobou užívání plánovanou na třicet let se postupně staly památkově chráněné urbanistické celky, obývané jak starousedlíky – potomky původních zaměstnanců baťovského obuvnického impéria –, tak i zlínskými novopatrioty obdivujícími meziválečné architektonické dědictví. Se změnou požadavků na bydlení vyvstává otázka, jak skloubit současné nároky s regulacemi danými památkovou ochranou. Výstava Můj baťovský domek má nabídnout v tomto směru určité odpovědi.

VYČERPALI JSTE SVŮJ MĚSÍČNÍ
LIMIT VOLNÝCH ČLÁNKŮ

Máte předplatné? Pak se stačí přihlásit.

Přihlásit se

Nemáte předplatné? A chcete číst dále?

Získejte
roční předplatné
za 1100 Kč

10 tištěných čísel

365 dní online verze

Členská karta ARTcard

Koupit předplatné