Muzea do škol, galerie ne

Josef Ledvina zprávy září 2017

Česko – S příchodem nového školního roku začíná ostrá fáze „Pokusného ověřování: Vzdělávací programy paměťových institucí do škol“. Projekt ministerstva školství, koordinovaný resortním Pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského, má ověřit vliv „zážitkové pedagogiky na zvýšení kvality výuky společenskovědních předmětů na základních školách“. Na základě výsledků tohoto ověřování, naplánovaného na obě pololetí školního roku 2017–18, by pak případně návštěvy muzeí měly být zapracovány do Rámcového vzdělávacího programu, tedy dokumentu, kterým ministerstvo závazně určuje obsah, formu a cíle výuky na školách.

V praxi jde nyní o to, že sto vybraných základních škol po celé republice bude mít možnost zažádat o dotaci ve výši 120 tisíc korun na jedno pololetí, která bude určena na úhradu nákladů spojených s návštěvami muzejních edukačních programů. Vedle vstupného a finanční odměny pro pedagogy (2500 Kč) mají peníze jít i na úhradu nákladů na cestu a v případě dvoudenního pobytu i na ubytování.

Stejně jako školy, jsou v rámci pokusného ověřování vymezeny i „paměťové instituce“, jichž se projekt týká. Je jich celkem osm a s výjimkou Národního pedagogického muzea jde o příspěvkové organizace ministerstva kultury. Na seznamu najdeme Národní muzeum, Moravské zemské muzeum a Slezské zemské muzeum v Opavě (vždy s výčtem jejich početných objektů), dále Muzeum romské kultury v Brně, Husitské muzeum v Táboře, technická muzea v Praze i Brně a památníky v Lidicích a Terezíně. V seznamu naopak zcela chybí muzea umění, byť ministerstvo kultury je zřizovatelem tří největších tuzemských galerií. Výběr institucí zřejmě ovlivnila skutečnost, že se ověřování má týkat vzdělávací oblasti „Člověk a společnost“, což znamená v praxi výuku dějepisu a občanské výchovy. Tato oblast je v Rámcovém vzdělávacím programu oddělena od kapitoly „Umění a kultura“ (výtvarná výchova a hudební výchova).

Ministerstvo školství na druhou stranu naznačuje, že právě překračování hranic mezi předměty by mohlo být jedním z podstatných benefitů integrování návštěv muzeí do vzdělávacího procesu. „Paměťové instituce umožňují velmi jednoduše realizovat výuku také v tzv. průřezových tématech a výuku v širších souvislostech – např. umožňují propojení dějepisu a fyziky (např. průmyslová revoluce a princip práce parního stroje) či dějepisu a biologie (např. osobnost G. J. Mendela a základní zákony dědičnosti),“ dočteme v tiskové zprávě vydané k zahájení pokusného šetření. Zmíněno je v ní i to, že ministerstvo kultury „iniciativu Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy vítá“.

VYČERPALI JSTE SVŮJ MĚSÍČNÍ
LIMIT VOLNÝCH ČLÁNKŮ

Máte předplatné? Pak se stačí přihlásit.

Přihlásit se

Nemáte předplatné? A chcete číst dále?

Získejte
roční předplatné
za 1100 Kč

10 tištěných čísel

365 dní online verze

Členská karta ARTcard

Koupit předplatné