Muzejníci sobě

Johanka Lomová zprávy červen 2015

Praha – V Obecním domě proběhlo slavností předání cen Národní soutěže muzeí za rok 2014. Do tří kategorií muzejnického klání organizovaného Asociací muzeí a galerií se letos celkem přihlásilo 62 institucí s 87 projekty, což jsou čísla podobná těm loňským. O pořadí rozhodovala sedmičlenná komise, jejíž složení kombinovalo teoretický přístup k tématu (muzeolog Pavel Holman) s praktickou muzejnickou zkušeností – Vlastimil Vykydal (Technické muzeum v Brně), Radim Vondráček (UPM) nebo Eliška Fučíková (NG).

V kategorii Muzejní výstava byla oceněna nová stálá expozice Galerie středočeského kraje představující bohatou sbírku galerie na základě emočně laděných kategorií (viz komentář na s. 6). Podle komise dává expozice „návštěvníkovi mnohem větší možnost aktivního prožitku a vybízí jej k intenzivnímu vnímání děl, a to nezávisle na jazykovém či kulturním prostředí, z kterého přichází.“ Současná instalace střídá historicky věcnou expozici, v níž byla díla řazena jednoduše podle data akvizice. Druhé místo v kategorii muzejní výstava získala efektně nainstalovaná stálá expozice Slovácko ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti a na třetím místě se pak umístila nápaditě prostorově řešená Spirála času Vlastivědného muzea Jesenicka. Zvláštní ocenění putovalo do Městského muzea v Bechyni, které ve stálé expozici představuje paměť města a okolí. Celkem bylo do kategorie přihlášeno 42 projektů sahajících od výstavy Josefa Váchala v GHMP, přes přírodovědnou expozici Muzea Vysočiny, až po expozici k životu a dílu Aloise Musila v Muzeu Vyškovska. Společně tak o cenu usilovali jednorázové výzkumné projekty a dlouhodobé muzejní a galerijní expozice.

V kategorii Muzejní publikace zvítězila kniha Oblastního muzea v Chomutově Všemu světu na útěchu věnovaná středověkému umění Chomutovska a Kadaňska. Následuje ji Kniha krejčovských střihů v českých zemích v 16. až 18. století (Národní ústav lidové kultury) a publikace Technického muzea v Brně Hodinky PRIM 1954-1994. Výběr se tak nijak nepřekryje s oceněnými výstavami. V kategorii Muzejní počin zvítězila revitalizace historické budovy Regionálního muzea v Litomyšli podle plánu architekta Josefa Pleskota, jehož součástí bylo i vytvoření nové stálé expozice o historii města. Druhé místo získalo nové sídlo Oblastní galerie Liberec v objektu bývalých městských lázní spolu s přilehlou novostavbou depozitáře od ateliéru SIAL. Třetí místo pak získala rekonstrukce zámku v Roztokách u Prahy. Po povodních došlo k obnově zámku a stálá expozice také nově získala jasné téma soustřeďující se na každodenní život.

Nakonec zvláštní cena udělovanou Českým výborem ICOMu putovala do rukou autorům výstavy Otevři zahradu rajskou, na které Národní galerie představila umění i život řádu Benediktinů ve střední Evropě v letech 800–1300.

Letošní udílení cen proběhlo ve velkém stylu. Ve Smetanově síni Obecního domu za hudebního doprovodu Viktora Dyka s jeho kapelou a videoklipů "volně inspirovaných postavou Indiana Jonese" jsme měli možnost sledovat populární moderátory ve večerních róbách při ceremoniálu připomínajícím udělení hudebních či filmových cen. Podoba slavnostního odpoledne odpovídá jednomu z cílů ceny. Vedle ocenění samotných institucí totiž organizátoři upozorňují na nutnost "zpopularizovat obor mezi nejširší veřejností představením toho nejlepšího, co každoročně v muzeích všech velikostí a zaměření vzniká." Ředitelka třináctého ročníku soutěže Irena Chovančíková si v souvislosti s vnímáním ceny pochvaluje především to, že ji po letech za svou přijali samotní muzejníci, o čemž svědčí počet přihlášených projektů.

VYČERPALI JSTE SVŮJ MĚSÍČNÍ
LIMIT VOLNÝCH ČLÁNKŮ

Máte předplatné? Pak se stačí přihlásit.

Přihlásit se

Nemáte předplatné? A chcete číst dále?

Získejte
roční předplatné
za 1100 Kč

10 tištěných čísel

365 dní online verze

Členská karta ARTcard

Koupit předplatné