Náboženské umění mezi tradicí a modernou

Pavel Křepela recenze březen 2007

Neklidem k Bohu v Arcidiecézním muzeu Olomouc a v Západočeské galerii v Plzni / Konec 19. století je v evropském kontextu pokládán za zlomový okamžik vývoje, v němž se vyhrotil zásadní rozpor velkých idejí a osvíceneckého modelu světa s prožívanou skutečností. Motivy krize a korektivní snahy prostoupily celý kulturní prostor a staly se inspiračním zdrojem konstituujících se modernistických tendencí. Otázka, jakým způsobem tyto tvůrčí snahy ovlivnily dobovou religiózní vizualitu a jakou podobu má náboženské umění tohoto období, byla meritem projektu Neklidem k Bohu autorské dvojice Aleš Filip – Roman Musil. Výstava, kterou ve svých prostorách uvítalo na konci loňského roku Arcidiecézní muzeum Olomouc (reprizována je do 18. března v Západočeské galerii v Plzni), i současně publikovaná stejnojmenná studie obsahově rozšířily jejich předešlý projekt: Zajatci hvězd a snů (2000) zabývající se fenoménem Katolické moderny.

VYČERPALI JSTE SVŮJ MĚSÍČNÍ
LIMIT VOLNÝCH ČLÁNKŮ

Máte předplatné? Pak se stačí přihlásit.

Přihlásit se

Nemáte předplatné? A chcete číst dále?

Získejte
roční předplatné
za 1100 Kč

10 tištěných čísel

365 dní online verze

Členská karta ARTcard

Koupit předplatné