Návštěvnost tuzemských galerií 2019

Tomáš Klička zprávy únor 2020

Suverénně nejnavštěvovanější výstavou roku 2019 se staly „dánští“ impresionisté – Francouzský impresionismus: Mistrovská díla ze sbírky Ordrupgaard. Zápůjčku kolekce z muzea sídlícího nedaleko Kodaně vidělo v Paláci Kinských Národní galerie za 91 dní jejího trvání 100 233 návštěvníků, v průměru tedy na české poměry výjimečných 1 101 lidí denně.

ČR – Suverénně nejnavštěvovanější výstavou roku 2019 se staly „dánští“ impresionisté – Francouzský impresionismus: Mistrovská díla ze sbírky Ordrupgaard. Zápůjčku kolekce z muzea sídlícího nedaleko Kodaně vidělo v Paláci Kinských Národní galerie za 91 dní jejího trvání 100 233 návštěvníků, v průměru tedy na české poměry výjimečných 1 101 lidí denně (v roce 2018 se k tisícovce návštěvníků za den nepřiblížila žádná výstava). Jde o návštěvnost zhruba srovnatelnou s prezentací souboru v v Národní galerii v kanadské Ottawě v roce 2018, kdy ji shlédlo 132 tisíc diváků. V letošním roce sbírka z dánského muzea, které podstupuje od roku 2017 rekonstrukci, dále putuje do berlínského Hamburger Banhof a londýnské Royal Academy of Arts.

Padesátitisícovou hranici souhrnné návštěvnosti loni atakovala výstava Alberto Giacometti (48 447) a překročilo ji ohlédnutí za tvorbou populárního ilustrátora Petra Síse O létání a jiných snech (51 766, v průměru 557 lidí denně). Sázka na zvučná jména moderního umění se Národní galerii Praha vyplatila i z pohledu průměrné denní návštěvnosti: Bonjour, Monsieur Gauguin: Čeští umělci v Bretani 1850–1950 (510), Alberto Giacometti (414). Překvapivě se v denní návštěvnosti výstav prosadila i Slovanská epopej Alfonse Muchy, která v Obecním domě během posledních dvaceti dnů výstavy dobíhající z roku 2018 lákala v průměru 517 diváků.

Z uvedených údajů vyplývá, že návštěvnicky nejatraktivnějšími byly i vloni výstavy moderního umění. Platilo to i mimo hlavní město – nová střednědobá brněnská expozice Brno, předměstí Vídně věnovaná „dlouhému“ 19. století s přesahem k počátku století 20. krátce po svém zahájení průměrně lákala 355 lidí denně, stejně jako liberecká Oblastní galerie v době konání retrospektivy Josefa Jíry.

Jako každý rok, kdy tuto tabulku sestavujeme, je potřeba poukázat na úskalí porovnávání údajů o výši návštěvnosti. Vycházíme z údajů poskytnutých galeriemi, které však nemají pro počítání návštěvníků sjednocenou metodiku. Některé instituce tak mají společné vstupné do stálých expozic i krátkodobých výstav, jiné mezi nimi rozlišují. Vedle běžných návštěvníků většina galerií do návštěvnosti započítává i vernisáže a doprovodné programy, ale neplatí to pro všechny. Dále mapujeme návštěvnost pouze za kalendářní rok 2019, z čehož vyplývá, že v případě výstav odehrávajících se na přelomu let sledujeme jen tu část, která do něj spadá.

Rovněž je potřeba upozornit na odlišné podmínky institucí vzhledem k místu působení. Výši návštěvnosti nutně ovlivňuje, zda galerie sídlí ve velkém a kulturním městě či v rámci atraktivní turistické destinace. Podstatným faktorem pro výši celoroční návštěvnosti instituce je samozřejmě i počet budov a expozic – více je více. Jednotlivé výstavy seřazujeme podle průměrné denní návštěvnosti, která je – oproti celkové návštěvnosti, kdy hraje výraznou roli už sama délka trvání – jako hledisko srovnávání vhodnější.

UPM přichystalo divácky vyhledávané výstavy z oblasti užitého umění, resp. módy. Byly jimi Hana Podolská. Legenda české módy (278) a objevná retrospektiva Šílený hedvábník. Zika & Lída Ascher: textil a móda (203). V tomto segmentu však ještě více, přes tři stovky návštěvníků denně, přilákala numismatika, konkrétně výstava 100 let česko-slovenské koruny (332) v Císařské konírně Pražského hradu, oblíbený módní fotograf v Museum Kampa Helmut Newton: In Dialogue (360) a architektonická tvorba Evy Jiřičné v DOXu (372).

Na poli současného umění patřily k nejnavštěvovanějším výstavy Galerie Rudolfinum, jež je díky sponzorským prostředkům přístupná zdarma. Jak vyplývá ze srovnání čísel u výstav domácího malíře Daniela Pitína (307) a jednoho z nejsledovanějších umělců současnosti Arthura Jafy (221), který vloni na Benátském bienále obdržel prestižního Zlatého lva, upřednostňují diváci povědomá jména.

Kvůli větší organizační náročnosti je už tradičně pořádáno relativně málo velkých výstav starého umění. K nejnavštěvovanějším patřila tématem velmi atraktivní, ale odbornou veřejností rozpačitě přijatá výstava Český a římský král Václav IV.: Gotické umění krásného slohu kolem roku 1400 (192). Vzhledem k místu konání, Císařské konírně Pražského hradu, lze ale tato čísla vnímat jako nízká. Pro představu – tematicky příbuzná, byť mnohem výpravnější výstava Císař Karel IV. 1316–2016 lákala v roce 2016 průměrně 692 lidí denně. Václavskou výstavu pak vloni následoval výstavní výstup vědeckovýzkumného projektu zaměřeného na olomouckého biskupa Karla z Lichtensteina-Castelcorna Za chrám, město a vlast (95) uspořádaný Muzeem umění Olomouc.

Celoroční návštěvnost sledovaných galerií je s předešlým rokem 2018 většinou na srovnatelné úrovni. Přes meziroční pokles se stále vysoko nad ostatními drží Národní galerie (663 492), za níž se řadí instituce s vyšší než stotisícovou návštěvností: hlavní budova Uměleckoprůmyslového musea (160 000), Muzeum umění Olomouc (146 389), Moravská galerie v Brně (118 628), Galerie hl. města Prahy (114 241) a Museum Kampa (101 470). Trojice atraktivních výstav přilákala podstatně více návštěvníků než v předešlých letech do DOXu (143 130), který už se ale neprofiluje pouze jako galerie a započtena jsou tak i čísla z divadelních představení, koncertů či konferencí. O 60 tisíc návštěvníků více oproti roku 2018 pak zaznamenala hlavní budova Uměleckoprůmyslového musea.

Předkládaný soupis tuzemských nejnavštěvovanějších výstav nemá v žádném případě sloužit jako zkratkovité hodnocení činnosti galerií nebo soutěžní žebříček. Vzhledem k notoricky známému faktu, že kvalitě se často nedostává odpovídajícího diváckého zájmu, tak tyto kvantitativní údaje lze číst spíše jako jeden z indikátorů zájmu veřejnosti o výtvarné umění, potažmo kulturu vůbec.

VYČERPALI JSTE SVŮJ MĚSÍČNÍ
LIMIT VOLNÝCH ČLÁNKŮ

Máte předplatné? Pak se stačí přihlásit.

Přihlásit se

Nemáte předplatné? A chcete číst dále?

Získejte
roční předplatné
za 1100 Kč

10 tištěných čísel

365 dní online verze

Členská karta ARTcard

Koupit předplatné