Nejdřív úcta, potom láska

Radek Wohlmuth recenze červenec 2017

Lenka Klodová ve Futuře / Nejdřív kostel, potom postel, dal by se s trochou nadsázky pomocí rčení parafrázovat název nejnovějšího projektu Lenky Klodové, který který výběrově shrnuje její práci za posledních sedmnáct let. Pojmenování má podobu mentální houpačky, jež celkem trefně postihuje odvěký vztahový napnelismus rozprostřený mezi partnerský respekt a tělesnost, které zároveň patří k hlavním autorčiným tématům. Vzhledem k tomu, že Lenka Klodová na konci 90. let absolvovala na UMPRUM v ateliéru veškerého sochařství Kurta Gebauera, mezi jehož hlavní premisy patřilo i tvrzení, že sochou může být cokoli písničkou počínaje, je ale možné o názvu uvažovat také ve smyslu svého druhu objektu. Ostatně, nebylo by to u ní poprvé. Už její první výstava Podzimní noc je dlouhá jen svým jménem v Malé Špálovce (2001) cíleně pracovala s podobným principem, tedy napětím mezi pojmenováním a vystavenými artefakty. Tentokrát název zároveň funguje i principiálně, ve smyslu jednoduchého posunu či záměny vžitého klišé, které se objevuje u některých jejích realizací.

VYČERPALI JSTE SVŮJ MĚSÍČNÍ
LIMIT VOLNÝCH ČLÁNKŮ

Máte předplatné? Pak se stačí přihlásit.

Přihlásit se

Nemáte předplatné? A chcete číst dále?

Získejte
roční předplatné
za 1100 Kč

10 tištěných čísel

365 dní online verze

Členská karta ARTcard

Koupit předplatné