Nové moderní památky

Josef Ledvina staveniště prosinec 2014

Praha – Ministerstvo kultury na seznam nemovitých kulturních památek nově zařadilo dvacet pět staveb. V pěti případech se jedná o vily, v dalších sedmi o moderní a historizující architekturu z konce 19. a první půle 20. století. „Velký počet nově prohlášených památek moderní architektury je jedním z důsledků pozornosti, kterou Národní památkový ústav tomuto tématu v posledních letech věnuje,“ komentuje rozhodnutí ministerstva tisková zpráva NPÚ.

Nové památky jsou stylově různorodé a nachází se na různých místech republiky. Výběrově: Doznívající historismus s nastupující secesí se mísí ve vile právníka a profesora Josefa Štorcha z poslední dekády 19. století v Praze na Zbraslavi. Vila v Jablonci nad Nisou (čp. 2355) pochází z 20. let století minulého, inspirována je venkovskou zástavbou a architekturou horských chat. Ze stejné doby je jinak velmi odlišný dům v Liberci-Kristiánově (čp. 184), odborníci na něm vidí barokizující modernu smíšenou s odkazy k dobově aktuálnímu neoklasicismu. Seznam se dále rozšířil například o hasičskou zbrojnici v moravském Mikulově z roku 1910 – technickou stavbu s dochovanými garážemi, místnostmi pro posádku a hranolovou věží na sušení hadic – nebo o správní budovu Spolku pro chemickou a hutní výrobu v Ústí nad Labem, v níž odborníci spatřují ukázku „expresionistické architektury“.

Do konce roku ve vile Stiassni v Brně-Pisárkách, která je jedním z památkových objektů ve správě NPÚ, zahájí činnost Metodické centrum moderní architektury. Vlastníkům moderních staveb a dalším zájemcům bude poskytovat poradenství ve věcech obnovy a využití cenných objektů zejména z první půle 20. století. NPÚ také ustavil v dubnu komisi pro ochranu památek z druhé poloviny minulého století. Právě ty jsou v současnosti nejvíce ohroženy necitlivými zásahy či přímo demolicí. Aktuálně se bojuje o záchranu nádraží v Havířově, které se přes úsilí památkářů i širší odborné a kulturní veřejnosti na seznam památek nedostalo.

VYČERPALI JSTE SVŮJ MĚSÍČNÍ
LIMIT VOLNÝCH ČLÁNKŮ

Máte předplatné? Pak se stačí přihlásit.

Přihlásit se

Nemáte předplatné? A chcete číst dále?

Získejte
roční předplatné
za 1100 Kč

10 tištěných čísel

365 dní online verze

Členská karta ARTcard

Koupit předplatné