Odvolávání rektora AVU

Johanka Lomová zprávy únor 2013

Praha – Akademický senát pražské akademie v lednu projednával návrh na odvolání rektora školy Jiřího Kotalíka. Kotalík svůj post nakonec obhájil, samotné nastolení možnosti jeho odvolání však odhaluje hloubku problémů, s nimiž se AVU potýká.

Důvodem, proč se senát rozhodl přikročit k tomuto nejzazšímu možnému kroku, byla manažerská pochybení rektora a jeho špatná komunikace s akademickým senátem. Porušování pravidel při schvalování rozpočtu nebo obcházení senátu při tvorbě koncepčních materiálů, k nimž se senát ze zákona má vyjadřovat, nakonec ustoupily do pozadí a diskuse o Kotalíkově dalším setrvání ve funkci se soustředila hlavně na tři konkrétní kauzy: dvě netransparentní výběrová řízení vypsaná na úklid školy a na dovybavení digitální laboratoře a ateliéru nových médií a založení Centra teorie médií (CTM-AVU) spojené se zaměstnáním kontroverzní osoby Jiřího Bystřického. CTM-AVU Kotalík zřídil jako nové odborné pracoviště bez schválení senátu, a tedy v rozporu se zákonem o vysokých školách.

Protiprávnost tohoto postupu potvrdila i expertíza Ministerstva školství, kterou si rektor sám vyžádal. „Stejně jako jsem CTM-AVU založil, tak jsem ho taky zrušil,“ prohlásil v reakci na to Kotalík, což většina členů senátu přijala jako dostatečné. Pro odvolání rektora nakonec hlasovala jen zhruba třetina z jeho jednadvaceti členů. Kotalík do budoucna přislíbil obezřetnější hospodaření školy, audit majetku a ukončení pracovní smlouvy s Jiřím Bystřickým. Jako jistý druh výhrůžky pak působilo konstatování, že bude usilovat o zrušení odborných pracovišť, která negenerují zisk. V daném kontextu to vyznělo jako narážka na Vědecko-výzkumné pracoviště AVU, které v letošním roce nezískalo žádný grant a jehož pracovníci jsou vnímáni jako příslušníci opozice vůči Kotalíkovi.

Nový rektor AVU bude volen na podzim letošního roku. V současné době není jasné, kdo bude o post usilovat, v rámci jednání akademického senátu se však vymezují dvě části akademické obce: na jedné straně jsou někteří profesoři, kteří na škole vyučují již od 90. let (Jiří Kotalík, Milan Knížák, Karel Stretti), na druhé část mladších pedagogů v čele s předsedou akademické senátu Tomášem Vaňkem a studenti spojení s iniciativou Pro AVU, která dlouhodobě usiluje o modernizaci školy. Atmosféru dále vyhrocují některé komentáře na podporu Jiřího Kotalíka. Předseda Odborové organizace restaurátorů Michal Blažek tvrdí, že pravým důvodem pro odvolání rektora byla „snaha novomediálních oborů (konceptualisté, instalatéři, akcionéři, videisté) zlikvidovat klasické obory malby, sochařství a restaurování, jako se to jim již podařilo na UMPRUM.“ Podle Blažka je  specifickou hodnotou AVU, že vychovává umělce, „kteří budou schopni kvalitně realizovat v současné době prudce se zvyšující společenskou poptávku po figurálních pomnících a pamětních bustách.“

K odvolání rektora sice nedochází příliš často, AVU by však v tomto směru nebyla první vysokou školou. Za všechny uveďme odvolání rektora Vysoké školy uměleckoprůmyslové Borise Jirků v roce 2006. Podobně jako v případě AVU, také na VŠUP byl rektor odvoláván kvůli nedostatečné komunikaci s akademickým senátem a kvůli krokům, které měly školu poškozovat navenek. Návrh na odvolání rektora musí podepsat prezident republiky a kontrasignovat předseda vlády.

Jiří Kotalík je absolventem dějin umění na brněnské Masarykově univerzitě a pražské univerzitě Karlově. Na akademii nastoupil v roce 1984 jako asistent Katedry teorie a dějin umění. V současné době je rektorem AVU již třetí volební období – mezi lety 1997–2003 jím byl dvakrát po sobě. V minulosti působil také jako generální ředitel Národního památkového ústav (2003–2004).

VYČERPALI JSTE SVŮJ MĚSÍČNÍ
LIMIT VOLNÝCH ČLÁNKŮ

Máte předplatné? Pak se stačí přihlásit.

Přihlásit se

Nemáte předplatné? A chcete číst dále?

Získejte
roční předplatné
za 1100 Kč

10 tištěných čísel

365 dní online verze

Členská karta ARTcard

Koupit předplatné