Plus mínus muzeum

Josef Ledvina zprávy listopad 2019

Ostrava – V druhém říjnovém týdnu proběhla médii zpráva, že se Ostrava dočká své vůbec první státní příspěvkové organizace zřizované Ministerstvem kultury. Tou se má stát nově založené „Museum+“. Zástupci ministerstva, města Ostravy, Moravskoslezského kraje a spolku Dolní Vítkovice se ke spolupráci při realizaci projektu zavázali podpisem memoranda.

AA-26.jpg

„V Ostravě – třetím největším městě země, není jediná kulturní instituce zřizovaná Ministerstvem kultury. Chováme se macešsky k regionu a lidem, kteří v minulosti odvedli obrovský kus práce ve prospěch nás všech. To musí skončit, státní prostředky nemohu pomáhat pouze Praze, musíme ten systém změnit,“ okomentoval věc ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD). „Když se podíváte na areál Dolních Vítkovic, na to, co se tady vykonalo, jakou přeměnou prošel, vidíte obrovský kus práce místních lidí. Je na čase, aby i stát přispěl svým dílem k záchraně tohoto monumentálního průmyslového dědictví, které nám tady zůstalo. Záchranou vysokých pecí 4 a 6 a jejich přeměnou v Museum+ vdechneme nový život nejenom jim, ale celému regionu,“ dodal Zaorálek.

Ačkoli se plán na nové ostravské muzeum začal rodit ještě v době, kdy resort kultury vedl Antonín Staněk, přijal jej jeho nástupce, který je poslancem za Ostravu kontinuálně od roku 1990, zjevně za svůj. Zaorálek opakovaně v médiích kritizoval skutečnost, že většina velkých investic v oblasti kultury se koncentruje v Praze.

Kromě skutečnosti, že bude v Ostravě, se toho zatím o Museu+ ví velmi málo. K jeho náplni memorandum říká jen to, že „bude postaveno na konceptu sdílení národního bohatství, s cílem vystavovat sbírkové předměty, které jsou uloženy v depozitářích národních muzeí a nejsou přístupny veřejnosti a jeho následné prezentaci pomoci otevřeného konceptu (kurátorský koncept, dynamické expozice).“ Tisková zpráva ministerstva pak ještě dodává, že „prostřednictvím originálních exponátů seznámí návštěvníky se světem přírody, historie, techniky, designu a umění“. To naznačuje smělý plán vybudovat instituci, která bude kombinovat funkce muzea umění, uměleckoprůmyslového muzea, technického muzea, přírodovědného muzea a muzea historického.

Představu, že by Museum+ mělo prezentovat sbírky jiných institucí, podrobil kritice občanský spolek Fiducia, který dlouhodobě sleduje otázky týkající se ostravské kulturní politiky a téma ochrany místního průmyslového dědictví. „Tento koncept považujeme za nevhodný s ohledem na fakt, že například v živých provozech bývalých Vítkovických železáren se stále nachází technické zařízení vytipované pro muzejní expozice a depozitáře na počátku 70. let 20. století. Mnohé z nich zapsané jako kulturní památky, pro které chybí umístění. V případě, že bude muzeum zaměřeno na exponáty z jiných muzeí, jsou podle nás ohrožena cenná technická zařízení, která v současné době není kde deponovat,“ uvedla za spolek Illona Rozehnalová. Poukázala rovněž na skutečnost, že v Ostravě dosud není muzeum, které by se věnovala prezentaci průmyslové minulosti regionu.

Podobně není zatím jasné, jak by mělo Museum+ vypadat. V minulosti byly ve hře možnosti, že bude areál vysokých pecí 4 a 6 transformován na univerzitní kampus nebo sídlo moravskoslezské knihovny. Dolní oblast Vítkovice je národní kulturní památkou a deset let starý návrh konverze, který v souvislosti s těmito plány vytvořil Josefa Pleskot, se setkal s kritikou památkářů a části veřejnosti. Během projednávání memoranda na zasedání rady Moravskoslezského kraje nicméně krajský radní pro kulturu a památkovou péči Lukáš Curylo (KDU-ČSL) slíbil, že na stavbu bude vypsána mezinárodní architektonická soutěž, ačkoli ta v memorandu zmíněna není.

Ministerstvo se v memorandu zavazuje nakonec také k tomu, že zajistí majetkoprávní vypořádání včetně odkupu pozemku. Značná část oblasti Dolních Vítkovic je dosud v majetku akciové společnosti Vítkovice ovládané podnikatelem Janem Světlíkem. Členkou předsednictva spolku Dolní oblast Vítkovice, jednoho ze signatářů memoranda, je od dubna letošního roku podnikatelova manželka Liběna Světlíková. Spolek v současnosti v Dolních Vítkovicích provozuje (v objektech ve vlastnictví Vítkovice a. s.) multifunkční halu Gong, Velký svět techniky nebo Milan Dobeš Museum, ve kterém se uskutečnil ceremoniál podpisu memoranda.

VYČERPALI JSTE SVŮJ MĚSÍČNÍ
LIMIT VOLNÝCH ČLÁNKŮ

Máte předplatné? Pak se stačí přihlásit.

Přihlásit se

Nemáte předplatné? A chcete číst dále?

Získejte
roční předplatné
za 1100 Kč

10 tištěných čísel

365 dní online verze

Členská karta ARTcard

Koupit předplatné