Ředitelé sbírek NG

Josef Ledvina zprávy listopad 2015

Praha – Pětačtyřicetiletý historik umění původem ze Švýcarska Marius Winzeler povede od začátku příštího roku Sbírku starého umění Národní galerie v Praze. Již na jaře vybrala mezinárodní komise do čela Sbírky moderního a současného umění kurátorku Milenu Kalinovskou.

Winzeler vystudoval dějiny umění, středověkou archeologii a starší německou literaturu na Univerzitě v Curychu, doktorské studium absolvoval na Technische Universität v Berlíně u Roberta Suckaleho. Působil mimo jiné v Městských muzeích ve Zhořelci (Görlitz). Do Národní galerie se přesune z Městských muzeí v Žitavě (Zittau), která vede od roku 2009.

Volba na Mariuse Winzelera padla poté, co výběrová komise v březnu tohoto roku nenavrhla na post ředitele Sbírky starého umění žádného z přihlášených kandidátů. „Výběrové řízení bylo poznamenáno relativně malou účastí relevantních kandidátů, kteří vesměs nesplňovali jednu z podmínek – buď Ph.D., nebo muzejní praxi,“ poznamenává k tomu její členka Milena Bartlová. Komise tehdy doporučila řediteli Národní galerie Jiřímu Faitovi hledat cíleně vhodné kandidáty na domácí i mezinárodní scéně.

Marius Winzeler, jehož současné působiště, Žitava, bylo mezi 14. a 17. století českou korunní zemí, se dlouhodobě účastní českých konferencí a přispívá do zdejších sborníků. Bartlová upozorňuje na Winzelerovu znalost českého jazyka, i když prý zatím spíše na pasivní úrovni. Ačkoli bylo původní výběrové řízení vypsáno mezinárodně, nedokáže si Bartlová totiž představit, „že by v nynější etapě existence NG, kdy probíhají personálně citlivé zásadní reorganizace, zaujal vedoucí místo člověk, který neovládá češtinu“. Jak ale dodává, doufá, že „v klidnějších dobách něco takového může fungovat“.

Výběrová řízení na pozice ředitelů tří sbírek – starého umění, umění 19. století a moderního a současného umění – byla vypsána poté, co na konci roku 2014 odvolal Jiří Fajt z jejich čela Víta Vlnase, Šárku Leubnerovou a Helenu Musilovou. Do všech tří konkurzů se letos na jaře přihlásilo dohromady devět kandidátů. Podobně jako v případě starého umění nevybrala v březnu komise ani ředitele sbírek 19. století.

I v tomto případě doporučila Fajtovi aktivní hledání vhodného kandidáta, ke zvážení navrhla i možnost personálního propojení této sbírky se sbírkou moderního a současného umění, do jejíhož čela komise naopak kandidátku vybrala. Stala se jí Milena Kalinovská, toho času ředitelka programů pro veřejnost v Hirshornově muzeu ve Washingtonu. V tomtéž muzeu svého času působil i nynější šéfkurátor Národní galerie Adam Budak.

Kalinovská emigrovala z Československa v roce 1970 do Velké Británie. V Londýně připravovala výstavy pro Riverside Studio, později mimo jiné působila ve funkci ředitelky Institutu současného umění v Bostonu. Komise svou volbu zdůvodnila tím, že „Kalinovská (má) jasnou představu o roli, kterou by měla sbírka hrát v mezinárodním kontextu, stejně jako o rozvoji reputace českého moderního umění směrem k tuzemské i mezinárodní veřejnosti“.

VYČERPALI JSTE SVŮJ MĚSÍČNÍ
LIMIT VOLNÝCH ČLÁNKŮ

Máte předplatné? Pak se stačí přihlásit.

Přihlásit se

Nemáte předplatné? A chcete číst dále?

Získejte
roční předplatné
za 1100 Kč

10 tištěných čísel

365 dní online verze

Členská karta ARTcard

Koupit předplatné