Restrukturalizace NPÚ

Johanka Lomová zprávy duben 2013

Praha – Národní památkový ústav změnil počátkem roku svou strukturu. Poté co v září 2012 podepsala ministryně kultury jeho nový statut, došlo mezi 1. lednem a 28. únorem 2013 k přechodu na nový způsob fungování, v rámci něhož vznikla čtyři pracoviště Územní památkové správy, kterým jsou přímo podřízeny památky ve správě NPÚ. Zjednodušeně řečeno – došlo k oddělení správy hradů a zámků od ostatních činností památkového ústavu.

Zřízeno bylo velké generální ředitelství, které má zastávat především metodický dohled, zatímco  manažerská funkce má ustoupit do pozadí. Existujícím Územním odborným pracovištím, která jsou zastoupena ve všech krajích a dříve měla na starosti i správu památek, byly omezeny pracovní povinnosti výhradně na odbornou a poradenskou činnost.

Cílem restrukturalizace je podle oficiálního zdůvodnění lepší využití odborného potenciálu NPÚ a efektivnější správa svěřených památkových objektů. Přestože dochází k zásadní proměně instituce, tři sekce činnosti definované statutem zůstávají zachovány: sekce památkové péče, sekce správ památkových objektů, sekce provozně ekonomická. V rámci reorganizace vznikal tzv. servisní útvar složený z odborníků na mobiliární fondy, instalaci památkových objektů a investičních pracovníků. Zatímco v minulosti například Pardubický kraj neměl k dispozici odborníky na mobiliární fondy, nyní budou mít všechny památky možnost využít stejného servisu při budování svých expozic.

Na základě ekonomických analýz se novými správními centry, která budou mimo jiné přerozdělovat peníze na provoz jednotlivých objektů, staly Sychrov, Kroměříž, České Budějovice a Praha. Pod Sychrov budou spadat památky v Libereckém, Královéhradeckém a Pardubickém kraji. Kroměříž se stala ústředím pro Zlínský, Olomoucký, Moravskoslezský a Jihomoravský kraj. České Budějovice budou spravovat památky v Jihočeském kraji, Plzeňském kraji a Kraji Vysočina. Správním centrem Středočeského, Ústeckého, Karlovarského kraje a Prahy je hlavní město.

Problematické složení čtyř celků, kdy Sychrov neleží ve středu své oblasti a Brno není ústředním pracovištěm pro Moravu, bylo jedním z důvodů kritiky činnosti generální ředitelky NPÚ Naděždy Goryczkové, která za reorganizaci přímo ručí. Mezi hlasité odpůrce změn patřil například bývalý vedoucí brněnského Územního odborného pracoviště Petr Kroupa, který byl Goryczkovou na podzim loňského roku pro údajná manažerská pochybení odvolán. Na uvolněné místo byl nyní jmenován Kroupův někdejší odborný náměstek Zdeněk Vácha.

Vedle nedostatku analýz a špatného načasování – reorganizace předchází přípravě nového zákona o památkové péči – je nový organizační model kritizován také kvůli možnému oslabení pozice odborných pracovišť. Jejich marginalizace by podle kritiků mohla vést až k jejich zrušení a převedení památkové péče výhradně do agendy místních samospráv. Argument je o to silnější, že NPÚ je již dnes jen poradním orgánem, rozhodující slovo ve věci „praktické“ památkové péče mají městské odbory (viz například kauza bourání domu na Václavském náměstí, které pražští památkáři přes nesouhlasné stanovisko NPÚ povolili).

Mezi nejsystematičtější kritiky reorganizace patří Asociace pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví ČR, která v souvislosti s restrukturalizací mluvila o privatizaci památek. Takové tvrzení Goryczková odmítá a zdůrazňuje, že objekty zůstávají majetkem státní příspěvkové organizace. Zároveň tvrdí, že k faktickému oddělení správy objektů a odborné péče, nedojde. Správci majetku zůstávají odbornými pracovníky, změna by podle Goryczkové měla znamenat pouze zefektivnění jejich práce.

Proti možnému odvolání Goryczkové, po kterém volají její kritici, se v otevřeném dopise ministryni kultury vyslovili děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Michal Stehlík, ředitel Ústavu pro dějiny umění FF UK Jan Royt, ředitel Ústavu dějin umění AV ČR Vojtěch Lahoda a rektor Akademie výtvarných umění Jiří T. Kotalík. „Účelové změny by mohly mít pro organismus NPÚ fatální důsledky, mezi které je nutno počítat pokles odbornosti či ohrožení unikátního souboru hradů a zámků ve správě NPÚ,“ čteme v dopise z letošního února.

NPÚ je státní příspěvkovou organizací zřizovanou Ministerstvem kultury s ročním rozpočtem kolem 1,2 miliardy korun. Přibližně z třetiny jej organizace pokrývá z vlastních výnosů, především z provozu památek. Naděžda Goryczková stojí v čele památkového ústavu od prosince 2008.

VYČERPALI JSTE SVŮJ MĚSÍČNÍ
LIMIT VOLNÝCH ČLÁNKŮ

Máte předplatné? Pak se stačí přihlásit.

Přihlásit se

Nemáte předplatné? A chcete číst dále?

Získejte
roční předplatné
za 1100 Kč

10 tištěných čísel

365 dní online verze

Členská karta ARTcard

Koupit předplatné