Říjen plný cen

Josef Ledvina zprávy listopad 2014

Paraha/Brno – Říjen byl bohatý na udílení všelikých státních i nestátních ocenění, z nichž některá dostali i výtvarní umělci a architekti, případně lidé s těmito oblastmi lidského konání jinak profesně spjatí. Všechny ceny jsou svým způsobem důležité. Abychom žádnou z nich nevynechali a přitom neměli čtyři zprávy o cenách a medailích, shrnuli jsme je do jedné delší.

K 28. říjnu rozdalo svou sadu cen za počiny v rozličných kulturních oblastech Ministerstvo kultury, samotný předávací ceremoniál proběhnul v dvoraně Veletržního paláce o několik dní dříve. Ze čtrnácti nominovaných vybrala porota pro ocenění za zásluhy o české výtvarné umění Stanislava Kolíbala (*1925). Kolíbalovu práci charakterizují minimalistické formy v osobitém protnutí s existenciální metaforikou. Patří ke klíčovým osobnostem generace umělců nastupujících na scénu v 60. letech a následně v normalizačním období proskribovaných.

Za přínos české architektuře vyznamenalo ministerstvo Ladislava Lábuse (*1951). Jako jediného kandidáta ceny jej nominovala Česká komora architektů. Ve zdůvodnění komora Lábuse označila za „jednu z nejvýraznějších žijících legend české architektury“. Ač generačně spřízněn s architekty nastupujícími v 80. letech pod egidou postmoderny, vyhýbá se Lábus ve své práci křiklavějším architektonickým exhibicím. K jeho nejznámějším realizacím patří rekonstrukce Paláce Langhans, za niž také v roce 2003 získal Grand prix Obce architektů. Významné je i jeho intenzivní působení pedagogické.

O roku 1990 vede ateliér na Fakultě architektury ČVUT, letos se stal tamtéž děkanem.
Státní cenu za překlad ministerstvo udělilo překladateli a literárnímu teoretiku Jiřímu Pecharovi (*1929). V Pecharově rozsáhlém překladatelském portfoliu najdeme Proustovo Hledání ztraceného času, surrealistické manifesty, spisy Freudovy nebo Wittgensteinova Filosofická zkoumání.

Státní ceny a ceny Ministerstva kultury jsou spojeny s finanční odměnou ve výši 300 tisíc korun. Vedle jmenovaných kategorií jsou jimi vyznamenávány počiny na poli divadla, hudby a kinematografie a audiovize.

Laureátem Ceny Michala Raného udělované Moravskou galerií v Brně a Společností přátel Moravské galerie se stal Václav Stratil (*1950). Porota vyzdvihla jeho přínos pro brněnský umělecký život i jeho dlouholeté pedagogické působení na brněnské Fakultě výtvarného umění. Stratil pochází z Olomouce, odkud se počátkem 80. let přesunul do Prahy. Na sklonku let devadesátých začal učit na brněnské FAVU – nejprve jako vedoucí Ateliéru kresba později Ateliéru intermédia – a v Brně se tehdy také natrvalo usadil. K Stratilově základní tvůrčí strategii patří autobiografické návraty a střídání převleků (jak ve smyslu doslovném tak ve významu náhlých proměn výrazových prostředků). V 80. letech zaujal monochromatickými rýsovanými kresbami, v letech devadesátých zkoumá vlastní identitu v cyklu Řeholní pacient a fotograficky apropriuje Boštíkovy obrazy, později se vrací k expresivní malbě, jíž se věnoval ve svých olomouckých počátcích. Moravská galerie na příští rok připravuje Stratilovu rozsáhlou laureátskou výstavu s důrazem na jeho práce z posledních patnácti let.

Cenu Michala Raného, jež je pojmenována na památku předčasně zesnulého nadaného brněnského malíře, je udělována každé dva roky, přičemž „jedním z kritérií výběru laureáta je také jeho vliv na mladou generaci.“ V minulosti jí byli mezi jinými vyznamenáni Dalibor Chatrný, Vladimír Skrepl, Milena Dopitová nebo Daniel Balabán.

Krátkou historii má za sebou Cena Věry Jirousové pro mladé i etablované kritiky výtvarného umění. V kategorii mladých kritiků do 26 let uspěla studentka teorie a dějin umění na Vysoké škole uměleckoprůmyslové Anežka Bartlová. Mezi etablovanými kritiky pak porotu nejvíce zaujal společensky kritický hlas Terezy Stejskalové. Stejskalová svou profesní dráhu spojila především s Kulturním čtrnáctideníkem A2, editorsky rovněž spravuje online platformu A2larm.

Deklarovaným cílem cen Věry Jirousové za kritiku je zviditelnění tohoto v Česku málo reflektovaného oboru. Poprvé byla udílena loni, kdy jí získala Tereza Jindrová a zakladatel časopisu Umělec Ivan Mečl. Cena vznikla ve spolupráci Centra současného umění MeetFacory, INI Gallery a Českých center z iniciativy umělce Dušana Zahoranského.

Na Svátek české státnosti rozděloval medaile také Miloš Zeman. Výtvarné umění přišlo tentokráte zkrátka. Za zásluhy o stát v oblasti umění vyznamenala hlava státu režiséra Filipa Renče (*1965) nebo zpěvačku Lucii Bílou (*1966). Renč vedle Zemanova předvolebního spotu zaujal diváky České televize volným pokračováním seriálu Sanitka, který byl v médiích kritizován za šíření xenofobních stereotypů.

VYČERPALI JSTE SVŮJ MĚSÍČNÍ
LIMIT VOLNÝCH ČLÁNKŮ

Máte předplatné? Pak se stačí přihlásit.

Přihlásit se

Nemáte předplatné? A chcete číst dále?

Získejte
roční předplatné
za 1100 Kč

10 tištěných čísel

365 dní online verze

Členská karta ARTcard

Koupit předplatné