Rod a národ

Marie Rakušanová knižní recenze únor 2015

O budování národní identity politikou genderu / „Řeč sajeme stejně jako mateřské mléko a díky matce jsme propojeni s prapůvodním počátkem svého národa a nezkalenou čistotou lidství.“ Tuto myšlenku Johanna Gottfrieda Herdera cituje Libuše Heczková ve svém příspěvku v katalogu výstavy Z Prahy až do Buenos Aires, „Ženské umění“ a mezinárodní reprezentace meziválečného Československa, která se konala na přelomu roku 2014 a 2015 v Galerii Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Tato historická teze je příznačná pro dlouho trvající diskusi o úloze, kterou ženský prvek sehrával v budování identit emancipujících se národů. Obě hlavní autorky výstavního katalogu, Martina Pachmanová a již zmiňovaná historička literatury, zúročují znalosti cizojazyčného diskurzu na obecné téma úzkého propojení otázek rodových a národových v rámci dlouhého 19. století. Výstavní katalog zajímavým způsobem rozšiřuje účinnost jejich úsilí, zejména proto, že spojuje obecná fakta se zcela konkrétními událostmi na umělecké scéně.

VYČERPALI JSTE SVŮJ MĚSÍČNÍ
LIMIT VOLNÝCH ČLÁNKŮ

Máte předplatné? Pak se stačí přihlásit.

Přihlásit se

Nemáte předplatné? A chcete číst dále?

Získejte
roční předplatné
za 1100 Kč

10 tištěných čísel

365 dní online verze

Členská karta ARTcard

Koupit předplatné