Saatchiho dar opět odmítnut

Johanka Lomová web

Britské vládní instituce a veřejné galerie ani po dvou letech nepřijaly dar Charlese Saatchiho. O sbírku současného umění v ceně vyčíslené na 30 milionu liber nemá zájem ani největší britské muzeum moderního umění Tate Modern a to i přesto, že Saatchi přislíbil spolu se sbírkou darovat i budovu v Chelse a finance získané z provozu restaurace a prodeje dárkových předmětů, které by měly pokrýt provoz budovy. Stát by na Muzeum současného umění (Moca London), jak by se výstavní prostor měl jmenovat, neměl nic přispívat a role státu by zůstala čistě formální.

1576.jpg

Sbírka se skládá ze dvou set prací, které se dělí na základní, tedy neprodejné a na méně důležité z jejichž prodeje by měl být financován nákup děl nových. Sbírka by byla muzeem současného umění sledujícím aktuální trendy. Mezi nejcennější díla patří v současné době mimo jiné My Bed Tracey Emin (viz obrázek) nebo Tragic Anatomies bratří Chapmanů. Vedle tzv. Young British Artists jsou ve sbírce zastoupeni i umělci neangličtí jako například Zhang Dali.

Podle původního plánu měla v letošním roce proběhnout první ze tří výstav představujících Saatchiho dar. K tomu však zatím nedošlo a podle aktuální situace se ani nezdá, že by se tento cíl měl v nejbližší době uskutečnit. Jako celek sbírku nejprve odmítnul Arts Council. Ze dvou stovek nabízených děl mělo být do vlastnictví národa převedeno jen několik vybraných položek. Takové chování Saatchi odmítnul a jeho tiskový mluvčí kritizoval neslušnost takového počínání.

Saatchiho dar je označován za ukázku čisté filantropie přesto vzbuzuje i řadu negativních emocí. Vedle přesvědčení o nadhodnocení vystavených prací existují i pragmatičtější možné důvody, proč stát dar odmítá. Nikdo totiž například neví, zda by model nastavený Saatchim stačil k pokrytí nákladů a zda by nakonec výstavní činnost nemusela být dofinancovávána z veřejných peněz.

Silný vliv má také špatný vztah Saatchiho se současným ředitelem Tate Modern Nicholasem Serotou. Každý z nich má zcela odlišný pohled na výtvarné umění a proto si lze jen s obtížemi představit, že by Serota přijmul Saatchiho dar s otevřenou náručí. Ilustrací jejich nesourodých koncepcí jsou dvě letošní výstavy současného korejského umění. Zatímco v Tanks, nově otevřeném prostoru Tate Modern, probíhá pomíjivý projekt Sung Hwan Kim, Saatchi vystavuje monumentální plátna s realistickou malbou a přesahy do designu. Saatchi se navíc netají s kritikou Turnerovy ceny udílené právě museem Tate.

V britských médiích se dočteme i o tom, že nebezpečím je i Saatchiho láska pro kurátování. Hrozí totiž, že by výstavy v Moca připravoval sám dárce, čímž by vznikla poněkud zvláštní situace státní sbírky financované obchodníkem se současným uměním, který navíc definuje interpretační rámce jednotlivých děl.

VYČERPALI JSTE SVŮJ MĚSÍČNÍ
LIMIT VOLNÝCH ČLÁNKŮ

Máte předplatné? Pak se stačí přihlásit.

Přihlásit se

Nemáte předplatné? A chcete číst dále?

Získejte
roční předplatné
za 1100 Kč

10 tištěných čísel

365 dní online verze

Členská karta ARTcard

Koupit předplatné