Semiologie Graphique

Pavla Pauknerová vizuál listopad 2018

Publikace Semiologie Graphique: Diagrammes, Réseaux, Cartes je pozoruhodnou studií vizuálních prostředků, s jejichž pomocí lze vytvářet grafy, diagramy a mapy. Francouzský kartograf Jacques Bertin zde v 60. letech 20. století  formuloval důležitý koncept, který pomáhá vysvětlit vztah mezi kvantitativními daty a datovými prvky. Bertinův systém logicky transponuje informaci do grafického vyjádření, a to tak, že jednotlivé, v kartografii běžně využívané znaky (bod, linie, plocha, povrch a objem) jsou charakterizovány s využitím grafických proměnných (velikost, barva, intenzita barvy, textura, orientace a tvar). Bertinův sofistikovaný přístup, který má kořeny v sémiotice, nalezl řadu uplatnění i na poli vizualizace dat a informací. Okruh proměnných byl později aktualizován matematikem a softwarovým inženýrem Jockem Mackinlayem, který původní výčet rozšířil na pozici, délku, úhel, spád, plochu, objem, hustotu, barevný odstín, barevnou sytost, texturu, spojitost a tvar. Nový technologický kontext přináší potřebu další redefinice, která by při zobrazování datových sad zohlednila též prvky interaktivity, času, pohybu atd.

VYČERPALI JSTE SVŮJ MĚSÍČNÍ
LIMIT VOLNÝCH ČLÁNKŮ

Máte předplatné? Pak se stačí přihlásit.

Přihlásit se

Nemáte předplatné? A chcete číst dále?

Získejte
roční předplatné
za 1100 Kč

10 tištěných čísel

365 dní online verze

Členská karta ARTcard

Koupit předplatné