VŠUP vs. UMPRUM

Johanka Lomová staveniště červenec 2013

Praha – Vysoká škola uměleckoprůmyslová změnila své logo a korporátní design. Autorem je Štěpán Malovec absolvent ateliéru Zdeňka Zieglera a laureát ceny Czech Grand Design 2011. Představení nové podoby vnější komunikace se odehrálo v rámci letních klauzur.

Podle novinových titulků by se mohlo zdát, že Vysoká škola uměleckoprůmyslová změnila svůj název na UMPRUM. Tak tomu ovšem není, název školy registrovaný na Ministerstvu školství zůstává stejný, mění se zkratka, přesněji pak zkratka užitá v rámci školního loga. Nové jméno získala Galerie VŠUP, která se nyní jmenuje Galerie UM.

„Praxe ukázala, že celý název školy, který byl zároveň logem, je velmi dlouhý,“ čteme v oficiálním vyjádření rektora školy Jindřicha Smetany. Mezi dalšími důvody zaznívá tvrzení, že VŠUP je nelibozvučné a že překlad do angličtiny je problematický. Vedle těchto řekněme praktických argumentů se důležitým důvodem k příklonu ke zkratce UMPRUM stalo také přihlášení se k historii školy „Všichni znalí nakonec stejně mluví o umprumce, umprumácích atd., a bylo tomu tak i v historii,“ vysvětluje Smetana. I proto si Štěpán Malovec hravě přisvojil různé citáty lidí se školou spojených od slavných profesorů až po brigádníky stojících jako modely.

Přestože Jindřich Smetana spojuje používání zkratky UMPRUM s tradicí a všeobecnou srozumitelností, jedná se o název zavádějící. Označení „umprumka“ lze totiž vztáhnout ke středním uměleckým školám a „umprum“ se objevuje také v souvislosti s Uměleckoprůmyslovým museem, které sídlí v protějším rohu Náměstí Jana Palacha. „Sejdeme se na umprumce“ je tak výrazně mnohovýznamovější než „sejdeme se na VŠUP“.

Svůj současný název, tedy Vysoká škola uměleckoprůmyslová, škola získala v roce 1946, kdy byla Uměleckoprůmyslová škola (UPŠ) zákonem změněna ze speciální střední školy přímo podřízené Ministerstvu školství na školu vysokou. Tehdy se začalo pracovat také se zkratkou VŠUP.

Nový vizuál nebyl vybrán na základě otevřeného výběrového řízení a požadavky na charakter korporátního designu ani nebyly výsledkem předchozího konsenzu mezi akademickým senátem a vedením školy, což je některými zaměstnanci a studenty vnímáno kriticky. Poslední logo připravil vedoucí ateliéru grafického designu a vizuální komunikace profesor Rostislav Vaněk. V souvislosti s novým logem bylo registrováno také nové písmo – UMPRUM, které navrhl Tomáš Brousil.

VYČERPALI JSTE SVŮJ MĚSÍČNÍ
LIMIT VOLNÝCH ČLÁNKŮ

Máte předplatné? Pak se stačí přihlásit.

Přihlásit se

Nemáte předplatné? A chcete číst dále?

Získejte
roční předplatné
za 1100 Kč

10 tištěných čísel

365 dní online verze

Členská karta ARTcard

Koupit předplatné