Země, město, Evropa

Johanka Lomová zprávy duben 2015

Praha – Ministerstvo kultury a pražský magistrát v březnu zveřejnily výsledky svých grantových soutěží. Již začátkem roku byly také rozdělovány peníze z tzv. Norských fondů. Dohromady na výtvarné umění z těchto tří programů letos půjde asi 75 milionů korun.

V ministerském programu výtvarného umění bylo rozděleno celkem 46,2 milionu korun, což je o 9 milionů víc než v roce 2014. Pražský magistrát letos projekty z oblasti výtvarného umění podpoří jednoletými granty v celkové výši 9,1 milionu korun, což je o desetinu méně než o rok dřív. Současně se však zvýšila podpora poskytovaná formou víceletých grantů, která letos vzroste z 11,6 na 13,1 milionu korun. Z Norských fondů půjde na podporu současného výtvarného umění 6,7 milionu korun.

Na ministerstvu kultury z 293 podaných projektů uspělo 171. Subjekty o dotace žádají ve dvou programech. V programu výstavní činnosti bylo rozděleno 33,2 milionu korun a na publikační činnost poputuje 13 milionů. Časopis Art+Antiques získal na letošní rok dotaci 400 tisíc, časopis Ateliér a webový portál Artalk.cz dostaly shodně po půl milionu korun. Celkem se mezi periodika rozdělí 3,6 milionu korun. Na odbornou neperiodickou činnost putuje o 700 tisíc víc. V letošním roce tak s podporou ministerstva mají vyjít například monografie Zbyňka Sekala (Arbor vitae) nebo Jána Mančušky (tranzit.cz). V souvislosti s projektem Plzeň – Evropské hlavní město kultury ministerstvo dotuje publikační činnost ve výši 2,3 milionu korun.

Z výstavní činnosti ministerstvo podpořilo mimo jiné celoroční provoz galerie Tranzitdisplay (1,55 milionu), DOXu (800 tisíc), Galerie TIC (600 tisíc), Musea Kampa (600 tisíc), Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem (550 tisíc) nebo liberecké Galerie die Aktualität des Schönen (508 tisíc korun). V rámci víceletých projektů byla podpořena činnost galerie MeetFactory (985 tisíc) nebo Centra pro současné umění (868 tisíc korun). Dotace získaly i komerční galerie s invenčním výstavním programem: SVIT (490 tisíc), Hunt Kastner (250 tisíc), Galerie 1. patro (250 tisíc) a Drdova Gallery (100 tisíc korun).

Instituce nebo jednotlivci mohou u ministerstva žádat o podporu konkrétního projektu nebo příspěvek na celoroční provoz. Například galerie FUTURA tak vedle 1 milionu na celoroční provozu získala dalších 600 tisíc korun na svůj rezidenční program. Podobně Společnost Jindřicha Chalupeckého obdržela 550 tisíc na provoz a dalších 80 tisíc korun na uspořádání studentské soutěže Máš umělecké střevo?.

Objem peněz vyhrazených do kapitoly výtvarné umění odvisí od počtu podaných žádostí a v nich definovaných finančních požadavků. V letošním roce byl rozpočet programu výtvarného umění nejvyšší za posledních několik letech; oproti roku 2008 je dokonce o 12 milionů korun vyšší. Celkem ministerstvo kultury mezi jednotlivá umění rozdělilo 220 milionů korun.

Města, respektive kraje vypisují své vlastní grantové programy. Zatímco v Praze má kultura program samostatný jinde se dělí o stejné peníze se sportem nebo třeba sociálními věcmi, což žadatelům často stěžuje situaci. Letos na pražském magistrát žádalo o podporu přes 90 projektů z oblasti výtvarného umění. Grantová komise doporučila k podpoře dvě třetiny z nich. Oboroví hodnotitelé za výtvarné umění tak byli vůbec nejpřísnější, v oblasti divadla letos nějakou formu podpory dostalo 85 procent žadatelů.

Nejvyšší jednoletý grant získal Festival Fotograf (380 tisíc), galerie Hunt Kastner (360 tisíc), soutěž diplomantů Startpoint (350 tisíc), Karlin Studios (350 tisíc), Galerie Kritiků (300 tisíc) a SVIT (300 tisíc korun). Granty získaly i veřejné vysoké škol – AMU, AVU a VŠUP dohromady na výstavní činnost dostaly 620 tisíc korun. Výrazně vyšší částky jsou rozdělovány v rámci víceletých grantů, které jsou schvalovány vždy minimálně v ročním předstihu.

Nejvyšší částkou město podporuje DOX, který je od roku 2014 příjemcem čtyřletého grantu ve výši 7 milionů korun ročně. Dalšími příjemci víceletých grantů jsou Designblok (1,5 milionu), Centrum pro současné umění Praha (1,1 milionu), Museum Kampa (800 tisíc), Tranzitdisplay (700 tisíc) či Futura (700 tisíc korun). Z nových žadatelů o víceleté granty (od roku 2016) uspěli Fotograf Gallery a Galerie Jaroslava Fragnera, které budou shodně dostávat po 600 tisících korun. V kategorii „ostatní“ uspěla také MeetFactory, která získala čtyřletý grant na 10 milionů korun ročně.

Ačkoliv loni byla uzávěrka grantů již ke konci dubna, grantové řízení pro rok 2016 Praha zatím nevypsala. Na konci března nebyla jmenována ani jmenována ani nová grantová komise. Členem té minulé, jejíž funkční období končilo letošními granty, byl i šéfredaktor Art+Antiques Jan Skřivánek. Magistrát zatím pouze vyhlásil, že nově bude možné usilovat pouze o částku, která v součtu všech užitých veřejných peněz nepřekročí 70 procent celkového rozpočtu. V současné době, jak je ostatně patrné i z výčtu letošních příjemců grantové podpory, přitom není výjimkou, že kulturní instituce kombinují různé zdroje veřejných peněz. Například pro galerie zřizované veřejnými vysokými školami by pak procentuální strop mohl být zcela diskvalifikační.

V rámci Norských fondů uspěly jen tři projekty z oblasti výtvarného umění: DOX získal podporu 3,6 milionu korun na výstav Skvělý nový svět s r. o., kterou bude kurátorovat sám Leoš Válka. Sdružení Czechdesign.cz dostalo 2,4 milionu korun na cyklus dvaceti workshopů a přednášek na téma Budoucnost evropského designu a užitého umění. Centrum FUTURA uspělo s projektem skupinové výstavy připravené norskou kurátorkou Anne-Szefer Karlsen, na kterou získalo 630 tisíc korun.

VYČERPALI JSTE SVŮJ MĚSÍČNÍ
LIMIT VOLNÝCH ČLÁNKŮ

Máte předplatné? Pak se stačí přihlásit.

Přihlásit se

Nemáte předplatné? A chcete číst dále?

Získejte
roční předplatné
za 1100 Kč

10 tištěných čísel

365 dní online verze

Členská karta ARTcard

Koupit předplatné