Změny na jihu

Johanka Lomová zprávy duben 2012

České Budějovice – Dům umění v Českých Budějovicích změní od příštího roku svého provozovatele. V polovině února bylo vyhlášeno výběrové řízení definující novou právní formu galerie. Nově se již nebude jednat o instituci zřizovanou městem, ale o galerii provozovanou fyzickou osobou. Jediným přihlášeným je stávající kurátor galerie a de facto její ředitel Michal Škoda. Přestože výběrová komise již provozovatele vybrala, jeho jméno bude oficiálně oznámeno až poté, co výběr potvrdí zastupitelstvo města.

Podle náměstkyně primátora Ivany Popelové je změna provozovatele pouhou formální úpravou, která má vyjasnit financování galerie. Podle Michala Škody však provoz vázaný na fyzickou osobu může zhoršit výchozí pozici instituce při získávání grantů. V situaci, kdy jsou městské dotace jen částí rozpočtu galerie a právě granty poskytují možnost pořádat nákladnější výstavy, znamená taková změna ohrožení. Rozpočet předložený Škodou ve výběrovém řízení počítá s příspěvkem města ve výši 1,1 až 1,2 milionu korun ročně. Náklady spojené s provozem galerie (voda a elektřiny) mají být kryté také městem a nájem prostor by měl být jen symbolický.

Zatímco v roce 2010 chtělo město Dům umění zavřít v rámci úspor, nyní je jeho provoz ohrožen avizovanou rekonstrukcí domu, ve kterém galerie sídlí. Primátor Juraj Thoma si v souvislosti s novým zřizovatelem vymínil podmínku, že rekonstrukce domu bude provozovatelem galerie přijata. Špatný technický stav budovy je nezpochybnitelný, nejasné podmínky dočasného přesunu výstavního prostoru však mohou znamenat zásah do již domluvených výstavních projektů. V současné době není známo, kdy má rekonstrukce proběhnout ani kde by Dům umění po dobu jejího trvání sídlil. V okamžiku, kdy je výstavní program předjednán na více než dva roky dopředu, nelze prostor jednoduše měnit. Dispozice galerie stejně jako specifické vlastnosti místa jsou nedílnou součástí kvalitních projektů a při pohledu do výstavní historie Domu umění byla právě práce s prostorem často akcentovaná.

Michal Škoda určuje dramaturgii budějovické galerie od roku 1998. Jeho soustředěný zájem o současné umění, časté přesahy do roviny konceptuální i snaha představit aktuální dění na poli architektury jasně definovaly profil této jihočeské galerie. Představení hvězd českého i světového umění (Adriena Šimotová, Magdalena Jetelová, Liam Gillick, Lawrence Weiner a další) dokazuje schopnost Michala Škody přilákat do regionální galerie zajímavé umělce a s nimi i publikum z různých koutů České republiky. Za důležitý Michal Škoda považuje také lektorský program pro školy, který se těší velkému zájmu.

Koncem března mělo být oznámeno také jméno nového ředitele Alšovy jihočeské galerie (AJG), jejímž zřizovatelem je Jihočeský kraj. Více než rok po dramatických změnách, které vyvrcholily odstoupením ředitele Lubomíra Bednáře, se hledá jeho legitimní nástupce. Bednář rezignoval po auditu, jemuž předcházelo kontroverzní propuštění některých zaměstnanců galerie (například kurátora sbírky starého umění) i nepřijatelné zásahy politiků do výstavního programu (na jaře 2010 hejtman Jihočeského kraje nařídil svěsit výstavu malíře Karla Zlína proto, aby v prostoru galerie mohl proběhnout soukromý večírek). V současné době AJG vede pověřený ředitel Petr Berkovský. Ten se do výběrového řízení rovněž přihlásil, přičemž svůj projekt dopředu konzultoval se zástupci kraje. Jména dalších deseti kandidátů nebyla zveřejněna. Výběrové komisi předsedá bývalý generální ředitel Národní galerie Milan Knížák a požadavky na ředitele nejsou jakkoli specifické.

VYČERPALI JSTE SVŮJ MĚSÍČNÍ
LIMIT VOLNÝCH ČLÁNKŮ

Máte předplatné? Pak se stačí přihlásit.

Přihlásit se

Nemáte předplatné? A chcete číst dále?

Získejte
roční předplatné
za 1100 Kč

10 tištěných čísel

365 dní online verze

Členská karta ARTcard

Koupit předplatné