Změny na školách

Johanka Lomová zprávy červenec 2014

Brno/Praha – V květnu letošního roku akademický senát Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně zvolil historika architektury Rostislava Koryčánka za svého nového děkana. Jeho jmenování rektor VUT Petr Štěpánek zatím nepotvrdil, pro idnes.cz však počátkem června prohlásil, že záležitost je plně v kompetenci fakulty. Důvodem průtahů je protest části pedagogů, kteří si Koryčánkovo jmenování nepřejí a svým počínáním sabotují rozhodnutí zvoleného samosprávního orgánu své školy.

Rostislav Koryčánek ve svém volebním programu představil zamýšlenou změnu podoby fakulty a její aktuální stav podrobil kritice. Pod heslem „Architektura není tvořena jedincem, ale tím, co společně sdílíme,“ chce FA VUT proměnit v nejkvalitnější architektonickou školu v České republice. Ve svém programu Koryčánek zdůrazňuje, že „architektonické vzdělávání by mělo vést k formám vědění, nikoli k vědění forem“. Architektura má pro něho společenskou roli určující kvalitu života, a architekt má proto i morální, společenskou a kulturní zodpovědnost.

Koryčánek ve svém programu klade důraz na zlepšení výuky teorie a aktuálního architektonického dění. Zároveň volá po posílení výuky urbanismu (navrhuje spolupráci s Fakultou sociálních studií Masarykovy univerzity, kde se systematicky věnují městskému prostoru). Rád by v rámci studia zavedl ústav hostujícího profesora a založil studijní program kurátorských studií zaměřený na „prezentaci a reflexi architektury a současného výtvarného umění“.

První volby se mimo Koryčánka účastnili také poslední děkan FA VUT, architekt Josef Chybík, a architekt Michal Sedláček. Skutečnost, že Koryčánek nemá architektonické vzdělání, byla kritiky považována za problém, stejně jako nízká akademická hodnost (Koryčánek má pouze magisterský titul). Druhé volby se pak Koryčánek účastnil sám.

Rostislav Koryčánek (*1972) pochází z Uherského Hradiště. Studium dějin umění absolvoval v Semináři dějin umění FF MU v Brně a paralelně studoval také sociologii na FSS MU. Po ukončení školy byl až do roku 2005 šéfredaktorem časopisu o architektuře Era 21. Od roku 2007 stál pět let v čele brněnského Domu umění. Během svého ředitelování založil tradici bienále soch v ulicích a inicioval vznik Brněnského architektonického manuálu (www.bam.brno.cz) mapujícího památky moravské metropole. Mezi lety 2008 a 2013 byl členem vědecké rady VUT.

Na počátku letošního roku nastoupil do funkce nový rektor pražské Akademie výtvarných umění Tomáš Vaněk a hned na konci jeho prvního semestru končily smlouvy vedoucím pěti ateliérů – Grafiky II, Malířství II, Figurálního sochařství a medaile, Sochařství II a Restaurování výtvarných děl malířských. Výběrová řízení však žádnou změnu nepřinesla. Staronovými pedagogy jsou: Vladimír Kokolia, Vladimír Skrepl, Jan Hendrych a Milada Othová, Jindřich Zeithamml a Karel Stretti.

Rektor v šesti ze sedmi případů (včetně dvou pozic na katedře dějiny umění, kde nastupuje Tomáš Hříbek a Juraj Žáry) jmenoval toho, koho doporučila komise. V jediném případě, Ateliér socha II., namísto doporučeného Dušana Zahoranského jmenoval Jindřicha Zeithammla. „Důvodem mého rozhodnutí je koncepční zachování ateliérů sochařství vycházející z tradice daného oboru ve vztahu ke specifikám a možnostem současného sochařství,“ vysvětlil tento krok Tomáš Vaněk. „Doc. D. Zahoranský se představil velice kvalitní a zajímavou koncepcí výuky i samotnou nabídkou spolupráce. Ta však spadá koncepčně do otevřené intermediality, kde fenomén sochařství je zahrnován do hry jako jeden z možných,“ dodal.

Zájem o pozice byl velký, celkem se přihlásilo 53 kandidátů, ve většině případů se však nejednalo o uchazeče, kteří by kvalitou anebo dosaženým vzděláváním překonávali ty, kteří ateliéry vedli doposud. Chyběli habilitovaní umělci i restaurátoři. V tom se ostatně ukazuje také zásadní problém současného stavu. Získat habilitaci (natož pak profesuru) je podmíněno pedagogickou praxí a bez habilitace je těžké místo získat. Situace je tak často zakonzervovaná.

Dva nové pedagogy má také Vysoká škola uměleckoprůmyslová. Ateliér architektura 1 povede po Jindřichu Smetanovi Jan Šépka (spoluautor revitalizace Horního náměstí v Olomouci nebo tamního Arcidiecézního muzea) a Ateliér grafického designu a vizuální komunikace povede po Rostislavu Vaňkovi Petr Krejzek (člen studia ReD stojícího za úpravou časopisu Živel nebo designem výstavy a knihy Planeta Eden). Celkem se konkurzu zúčastnilo šest uchazečů.

VYČERPALI JSTE SVŮJ MĚSÍČNÍ
LIMIT VOLNÝCH ČLÁNKŮ

Máte předplatné? Pak se stačí přihlásit.

Přihlásit se

Nemáte předplatné? A chcete číst dále?

Získejte
roční předplatné
za 1100 Kč

10 tištěných čísel

365 dní online verze

Členská karta ARTcard

Koupit předplatné