Změny v pražských grantech

Johanka Lomová zprávy září 2015

Praha – Začátkem léta pražský magistrát zveřejnil nové podmínky pro podávání žádostí o granty na příští rok a zároveň posunul datum uzávěrky pro jejich podání až na 4. srpna. To vše se stalo přibližně měsíc po původně vyhlášeném termínu. Změna byla umožněna usnesením rady hlavního města, která tak reagovala na kritiku původně vyhlášených pravidel. „Oceňuji, že Rada HMP velmi operativně reagovala na negativní ohlas části odborné veřejnosti i příjemců kulturních grantů,“ komentuje změnu předseda Grantové komise, zastupitel za ČSSD Lukáš Kaucký.

Nová pravidla především upravila procentuální hranici podpory z veřejných rozpočtů. Původní zadání obsahovalo podmínku, že minimálně třicet procent rozpočtu projektu musí být žadatel schopen pokrýt z jiných než veřejných zdrojů. Nyní byl podíl „vlastních příjmů“ snížen na dvacet procent (výjimkou jsou projekty spojené s vydáváním hudby a literatury a audiovizuální díla, kde je hranice padesát procent). Kaucký rovněž zdůrazňuje, že nově vznikla i možnost stoprocentní podpory u projektů, které jsou určeny „dětem, občanům v nepříznivé sociální situaci a u projektů bez vstupného“. Co veřejné rozpočty jsou, zůstalo nespecifikováno.

„Musím konstatovat, že žadatelé o grant posunutí uzávěrky skutečně uvítali – jednak dostali možnost případné chyby v původní žádosti upravit, jednak přizpůsobit žádost novým – benevolentnějším – podmínkám. Koneckonců – posunutí uzávěrky přijímání žádostí navrhovala již předchozí grantová komise,“ doplňuje Kaucký.

Třináctičlenná komise posuzující jednotlivé žádosti o granty se skládá z jednoho zástupce města v roli předsedy a dvou nezávislých odborníků za každý obor (divadlo, hudba, výtvarné umění, literatura, film a ostatní). Komise je jmenována radou města na tři roky. V nově jmenované komisi bude výtvarné umění posuzovat vedoucí ateliéru produktového designu na VŠUP Michal Froněk (Olgoj Chorchoj), který působil již v minulé grantové komisi, a ředitel ostravské galerie PLATO Marek Pokorný. Jedním ze zástupců pro oblast ostatní je ještě ředitel Moravské galerie v Brně Jan Press.

Poprvé se komise měla sejít 1. září (ve srovnání s loňským rokem o více než tři měsíce později), ke zpoždění přidělení grantů by však podle aktualizovaného harmonogramu nemělo dojít. Seznam komisí doporučených projektů má být zveřejněn 2. prosince. Oficiálně podpořené projekty budou jasné k 1. únoru 2016 poté, co bude schválen celkový rozpočet města. V minulých letech zastupitelé a radní respektovali doporučení komise, maximálně některým úspěšným žadatelům navýšili přidělenou dotaci.

VYČERPALI JSTE SVŮJ MĚSÍČNÍ
LIMIT VOLNÝCH ČLÁNKŮ

Máte předplatné? Pak se stačí přihlásit.

Přihlásit se

Nemáte předplatné? A chcete číst dále?

Získejte
roční předplatné
za 1100 Kč

10 tištěných čísel

365 dní online verze

Členská karta ARTcard

Koupit předplatné