Domů

Jan Rous rozloučení prosinec 2010

Otakar Slavík (18. 12. 1931–3. 11. 2010) / Slovo domů, objevující se často i jako název obrazů Otakara Slavíka, mělo od 80. let hluboký význam v jeho díle. To, navzdory jeho vlastnímu tvrzení, že neexistují díla dokončená, ale jen opuštěná, má teď najednou definitivní podobu, protože v noci z úterý na středu 3. listopadu umělec ve Vídni zemřel. Několik dní před ním odešla básnířka Viola Fischerová – zmiňuji ji proto, že s Otakarem Slavíkem sdílela podobný životní osud. K oběma se jejich domov v určitém okamžiku zachoval stejně, obrátil se k nim zády, vypudil je jako tolik jiných. Básnická věštba Opustíš-li mne, nezahynu… se skoro změnila ve svůj opak, v domov hynoucí.

VYČERPALI JSTE SVŮJ MĚSÍČNÍ
LIMIT VOLNÝCH ČLÁNKŮ

Máte předplatné? Pak se stačí přihlásit.

Přihlásit se

Nemáte předplatné? A chcete číst dále?

Získejte
roční předplatné
za 1100 Kč

10 tištěných čísel

365 dní online verze

Členská karta ARTcard

Koupit předplatné