Důkaz Hollarem

Jan Skřivánek web

O tom, že aukční síň Christieʼs bude v půlce listopadu dražit obraz Krista Spasitele od Leonarda da Vinci, informovala česká média v poměrně hojné míře. Překvapivě však povětšinou nechala stranou zajímavou „českou stopu“ v příběhu tohoto teprve nedávno znovuobjeveného díla. Jedním z argumentů ve prospěch Leonardovské atribuce je totiž grafika Václava Hollara z roku 1650.

3086.jpg

Více o nabízeném obraze v samostatném článku na artplus.cz.

 

Že Leonardo namaloval obraz tohoto námětu se dlouho předpokládalo, byl však považován za ztracený či zničený. Uvádí se, že existuje kolem dvaceti více či méně zdařilých variant od Leonardových následovníků, a odborníci léta debatovali, která z nich má k předpokládanému originálu nejblíže. Favoritem byl v 80. letech obraz ze soukromé pařížské sbírky markýze de Ganay, nikdy však nebyl tak široce přijat jako nyní nabízené dílo. Dalším podpůrným argumentem jsou dvě související Leonardovy kresby a konečně zmiňovaná Hollarova grafika s latinským přípisem: „Namaloval Leonardo da Vinci, Václav Hollar převedl do grafiky.“ 

První písemná zmínka o obraze je jen o rok starší. V březnu 1649 anglický parlament nařídil inventarizaci sbírek popraveného krále Karla I. a ve výsledném soupise najdeme položku „Kristova tvář vytvořená Leonardem“. Předpokládá se, že Hollarova grafika je reprodukcí právě tohoto díla z královské sbírky. Zní to důvěryhodně, jednoznačný důkaz však nemáme. Ostatně Hollar žil v letech 1644–52 v Antverpách, kam se uchýlil před zmatky občanské války, takže jeho reprodukce Leonarda musela být vytvořena podle nějaké starší kresby. Další soupis královských sbírek z roku 1666 je popisnější: „Leonardo da Vinci, náš Spasitel s glóbem v jedné ruce a s druhou rukou zdviženou“.

Václav Hollar: Kristus Spasitel podle Leonarda, kolem 1650

 

Nic z výše řečeného nicméně nevylučuje, že nabízený obraz není jen jednou z dalších kopií onoho ztraceného originálu. O tom, že byl akceptován jako autentický Leonardo, nakonec rozhodla celková kvalita malby a autorské změny v gestu žehnající ruky odhalené infračervenou reflektografií. Obraz obstál i v přímé konfrontaci s jinými Leonardovými díly na výstavě v londýnské Národní galerii na konci roku 2011.

Média spekulují o ceně 100 milionů dolarů, pravděpodobně však půjde ještě o vyšší částku. Svou roli by mohlo sehrát i to, že aukce se bude konat pouhé čtyři dny po slavnostním otevření pobočky Louvru v Abu Dhabi. A co by byl Louvre bez Leonarda?

VYČERPALI JSTE SVŮJ MĚSÍČNÍ
LIMIT VOLNÝCH ČLÁNKŮ

Máte předplatné? Pak se stačí přihlásit.

Přihlásit se

Nemáte předplatné? A chcete číst dále?

Získejte
roční předplatné
za 1100 Kč

10 tištěných čísel

365 dní online verze

Členská karta ARTcard

Koupit předplatné