Entropa v médiích

Jan Skřivánek zprávy únor 2009

Praha – Co se týče mediálního pokrytí stala se Entropa Davida Černého zdejší kulturní událostí roku, ne-li desetiletí.

Srovnatelné pozornosti se dosud žádnému uměleckému dílu, nepočítáme-li Kaplického návrh Národní knihovny, nedostalo. Během prvních dvou týdnů po odhalení Černého mystifikace bylo v českém tisku o Entropě publikováno více než 200 článků. Socha se mimo jiné dostala na titulní strany všech zdejších deníků, což je jinak v případě umění pocta vyhrazená pouze aukčním rekordům a krádežím uměleckých děl.

K Černému dílu se vyjádřil kdekdo, anonymními bloggery počínaje a prezidentem konče. Překvapivě málo byl však slyšet hlas historiků umění a výtvarných kritiků. Celá kauza rovněž naplno odhalila nekompetentnost kulturních redakcí českých deníků. S výjimkou Hospodářských novin, kde hlavní komentář k Entropě napsal vedoucí kulturní rubriky listu Petr Fischer, hráli kulturní redaktoři vesměs druhé housle, či se k tématu vůbec nevyjadřovali.

Týdeníky se povětšinou omezily na zpravodajské zpracování kauzy. Zatím nejobsáhlejší a nejpropracovanější analýzu samotného díla přinesly Literární noviny z 26. ledna. „Pohled diváka bez zkušeností se současnou výtvarnou tvorbou může považovat tuto karnevalovou mystifikaci za nebezpečné poškození či snad ohrožování konstrukce evropské sounáležitosti (…). Při hlubší analýze se ale myslím naopak ukázalo, že Černý a kolektiv jsou mnohem spíše evropskou avantgardou české společnosti: vytvořili dílo na nejsoučasnější úrovni výtvarného umění, které přesně vyjadřuje příznačně českou ironickou kritičnost vůči velkým ideálům a zároveň odkrývá celoevropsky závažné otázky,“ uzavírá svůj text Milena Bartlová, profesorka dějin umění na Masarykově univerzitě v Brně.

VYČERPALI JSTE SVŮJ MĚSÍČNÍ
LIMIT VOLNÝCH ČLÁNKŮ

Máte předplatné? Pak se stačí přihlásit.

Přihlásit se

Nemáte předplatné? A chcete číst dále?

Získejte
roční předplatné
za 1100 Kč

10 tištěných čísel

365 dní online verze

Členská karta ARTcard

Koupit předplatné