GaM není žvýkačka

Blanka Čermáková zprávy prosinec 2007

Praha – Půl roku po odvolání Karla Srpa zůstává Galerie hlavního města Prahy (GHMP) stále bez řádně vybraného a jmenovaného ředitele. Radní pro kulturu Milan Richter nesplnil závazek, podle něhož měl do měsíce od Srpova odchodu (do 22. května) navrhnout vypsání výběrového řízení. Na celé situaci je zarážející kontrast mezi bleskurychlým odvoláním a pomalým tempem následujících kroků. Radnice s výběrem nového ředitele očividně nespěchá.

Koncem května zdůvodňoval radní Richter prodlevu tím, že kvalitní výběr nelze uspěchat. Nyní se však ukazuje, že magistrát chce v GHMP provést mnohem zásadnější transformace, než o jakých byla zprvu řeč. „V prověrkách při předávání ředitelské funkce se ukázaly určité ekonomické a organizační problémy. Proto možná dojde ke změně organizační struktury,“ říká vedoucí Richterova sekretariátu Ivan Vinš. Na otázku, co se bude měnit, odpovídá: „Uvažujeme o celkové optimalizaci. Změny by však neměly být nijak velké.“

Vinšovy náznaky odkazují k variantě, před kterou již na jaře varoval Srp, a sice záměru sloučit GHMP s Muzeem hlavního města Prahy. Že tzv. model GaM (Galerie a Muzeum) je skutečně ve hře, nakonec potvrdil začátkem listopadu také radní Richter: „V tuto chvíli se velmi intenzivně pracuje na prověření možnosti organizačně sloučit Galerii a Muzeum hl. m. Prahy. Po vyhodnocení této analýzy proběhne výběrové řízení na ředitele, a to buď na ředitele sloučené příspěvkové organizace nebo jen na ředitele galerie.“

Termín výběrového řízení zůstává stále v nedohlednu. „Žádné oficiální datum zatím nepadlo. Dle mého osobního názoru by mohlo dojít k rozhodnutí o řešení situace začátkem příštího roku,“ říká Vinš.

Dlouhodobé slučovací plány byly podle Srpa též jedním z důvodů, proč nebyl – ačkoliv zvítězil v řádném výběrovém řízení – do funkce ředitele nikdy jmenován. Vedením galerie byl od roku 2005 pouze pověřen. Podle Zuzany Navrátilové, která se na magistrátním Odboru kultury stará o příspěvkové organizace, tedy i o GHMP, přitom Zákoník práce pojem „pověření“ vůbec nezná. Přestože podle ní pověřování ředitelů nutně nevypovídá o nestabilitě instituce, připouští, že „má v sobě určitý prvek dočasnosti“. Galerie je přitom bez řádného ředitele již déle jak dva roky.

A jak se k modelu GaM staví současné vedení obou subjektů? „O návrzích radnice víme, ale oficiálně nám je nikdy nedali ani k opoznámkování,“ říká ředitelka muzea Zuzana Strnadová. „Každá instituce má svůj profil, byla by škoda je slučovat. Znám podobné případy a nikdy se tím nic nezískalo,“ doplňuje. Špatné zkušenosti se sjednocováním patří k hlavním důvodům, proč ani společnost Logica, u které si magistrát již před dvěma lety na toto téma objednal analýzu, tehdy nedoporučila sloučení, ale spíše transformaci obou institucí.

Proti sloučení vystupuje i Petra Hoftichová, která byla řízením GHMP pověřena po Srpovi. „Galerie a muzeum by měly zůstat samostatně.“ Srp však její slova zpochybňuje: „Překvapuje mne, že paní Hoftichová je proti sloučení. Její kroky totiž vypovídají spíše o opaku. Mám na mysli například zrušení funkce ekonomického náměstka nebo výpověď správce Trojského zámku.“ Tyto nenápadné organizační změny mohou podle Srpa směřovat k usnadnění případného sloučení obou institucí.

Co se týče výběrového řízení na post ředitele sloučeného GaMu, obě současné ředitelky by se zúčastnily – ať už kvůli zachování „kontinuity instituce“ (Strnadová) nebo kvůli „odpovědnosti za rozjeté projekty“ (Hoftichová). Srp záměr kandidovat zatím nepotvrdil.

VYČERPALI JSTE SVŮJ MĚSÍČNÍ
LIMIT VOLNÝCH ČLÁNKŮ

Máte předplatné? Pak se stačí přihlásit.

Přihlásit se

Nemáte předplatné? A chcete číst dále?

Získejte
roční předplatné
za 1100 Kč

10 tištěných čísel

365 dní online verze

Členská karta ARTcard

Koupit předplatné