Granty 2017: Ministerstvo, město, DOX

Jan Skřivánek zprávy duben 2017

Praha – Grantové komise Ministerstva kultury v letošním roce rozdělily v oblasti výtvarného umění 60,5 milionu korun. Pražské výstavní instituce pak magistrát hlavního města letos podpoří částkou 25,34 milionu korun. V obou případech jde o vyšší částky než v roce 2016, má to však svá ale.

Na základě usnesení vlády z loňského května zřídilo Ministerstvo kultury v letošním roce nový dotační program na podporu festivalů, v jehož rámci bylo rozdělováno 100 milionů korun. Cílem tohoto kroku bylo navýšení prostředků na podporu živé kultury a zároveň vyčlenění velkých festivalových akcí z běžného grantového programu. Situace, kdy například Pražské jaro, ucházející se o dotaci 18,5 milionu, a Libáňský hudební máj, žádající o 15 tisíc korun, byly posuzovány v rámci téhož dotačního okruhu, byla dlouhodobě pociťována jako problematická.

Na rozdíl od existujícího grantového programu, který je otevřen v podstatě všem, program na podporu festivalů je nastaven selektivněji. Žádat mohou jen akce, které za sebou mají již nejméně čtyři ročníky, a pro každý obor je stanovena minimální výše rozpočtu. V případě klasické hudby je to 5 milionů, v případě výtvarného umění 1 milion korun. Pro ostatní obory (alternativní hudba, divadlo, tanec a literatura) je nastavena částka 3 miliony korun.

V oblasti výtvarného umění se přihlásilo pět žadatelů, z nichž uspěly čtyři: 4+4 dny v pohybu (1,9 milionu), Designblok (1,4 milionu), brněnské Sochy v ulicích (500 tisíc) a Nový zlínský salon (400 tisíc korun). Neuspěla Nadace Prague Biennale se záměrem uspořádat na podzim sedmý ročník akce, která se naposled konala v roce 2013. 4+4 dny v pohybu si díky novému dotačnímu programu výrazně polepšily, loni dostaly ani ne poloviční grant. Nový zlínský salon naopak zůstal v podstatě na stejné částce, kterou měl v roce 2015 (poznámka redakce: autor článku byl členem grantové komise, která festivalové projekty posuzovala).

Vytvoření nového dotačního programu negativně ovlivnilo běžné granty, neboť došlo ke krácení rozdělovaných prostředků. Část z oněch 100 milionů na festivaly byla totiž vzata z jejich rozpočtů. V případě výtvarného umění to znamenalo snížení o 3,4 milionu, tedy necelých 6 procent. Dvě grantové komise nakonec rozdělovaly 56,3 milionu korun v šesti různých okruzích. Největší částka 26,2 milionu korun půjde na podporu celoroční výstavní činnosti. Uspělo sedm desítek galerií z bezmála stovky žádostí. Nejvyšší podporu získaly Futura (2 miliony), Společnost Jindřicha Chalupeckého (1,35 milionu), galerie Tranzitdisplay (1,34 milionu), MeetFactory, Centrum současného umění Praha (obě shodně 1,2 milionu) a Centrum současného umění DOX (1 milion korun). Z mimopražských institucí  grantová komise milionovou dotací podpořila Dům umění České Budějovic a Dům umění města Brna.

Na podporu vydavatelské, publikační a dokumentační činnosti půjde letos 11 milionů korun. Nejvyšší podporu dostal Archiv výtvarného umění Jiřího Hůly (1 milion), mezi časopisy pak Fotograf (650 tisíc), Artalk.cz (550 tisíc) a Era21 (490 tisíc korun). Vydávání art+antiques ministerstvo podobně jako v minulých letech podpořilo částkou 400 tisíc korun. Z připravovaných knih zmiňme společný projekt Rostislava Šváchy a Taťány Petrasové Dějiny umění v českých zemích, na který Arbor vitae societas dostala 650 tisíc korun. Z dokumentačních projektů byl nejlépe hodnocen záměr Domu umění města Brna pokračovat v dalším rozvoji Brněnského architektonického manuálu, který získal podporu 600 tisíc korun.

Granty rozdělované pražským magistrátem letos vyvolaly značnou kontroverzi kvůli rozhodnutí hodnotitelů nepodpořit žádost o víceletý grant Centra současného umění DOX na roky 2018 až 2021. V letošním roce přitom DOX od města stejně jako v minulých třech letech dostane již dříve přislíbených 7 milionů korun a nic mu nebrání aby si na příští rok zažádal o jednoletý grant.

Magistrátní granty jsou nastaveny tak, že každou žádost posuzují dva členové grantové komise a tři externí hodnotitelé. V případě víceletých grantů je minimální požadovaný bodový průměr 75 z možných sta bodů. DOX získal pouhých 64 bodů a na tom, že jeho žádost má být odmítnuta se podle informací art+antiques shodli všichni hodnotitelé. „Výsledné hodnocení lze tedy vnímat především jako výzvu k přehodnocení celkového odborného zajištění instituce do budoucna. Předpokládáme, že promýšlení a zpracování grantu na rok 2018 spojené s žádostí o následné víceleté financování může znamenat pro Centrum současného umění DOX příležitost pro další kvalitativní posun jeho aktivit,“ čteme v slovním hodnocení, které vypracovali Marek Pokorný a Helena Musilová, členové grantové komise za oblast výtvarného umění.

V souvislosti s polemikami, které se následně objevily v médiích a které napadaly stanovisko hodnotitelů i samotný princip, že o grantech nerozhodují politici, ale odborná veřejnost, stojí za to citovat ze stanoviska grantové komise z roku 2013 (poznámka redakce: autor článku byl v té době jejím členem): „Ačkoliv lze celkové dramaturgii DOXu vytknout nekoncepčnost i kolísavou kvalitu, jde nepochybně o instituci, které se v očích široké veřejnosti daří reprezentovat současné umění a kterou by měla Praha prioritně podporovat. DOX současně žádá o takovou částku, která je sice přiměřená plánovaným nákladům Centra, ale zjevně se nachází mimo běžná měřítka grantového řízení. Jestli je v Praze kulturní projekt, jenž by si zasloužil podporu a partnerství nad rámec grantů, pak je to DOX.“ Není vinou současných hodnotitelů, že město ani DOX se během čtyř let nepokusily nastavit vzájemné vztahy jinak než na bázi grantů. Spory kolem DOXu nakonec v půlce března vedly k rezignaci Marka Pokorného na členství v komisi.

K odmítnutí „prodloužení“ víceleté žádosti došlo i v případě Designbloku, který v posledních čtyřech letech od města dostával podporu 1,5 milionu korun. Výrazně si naopak polepšilo Museum Kampa, z 800 tisíc v letech 2014–17 na 1,5 milionu v příštím roce a s navýšením o dalších sto tisíc v každém následujícím roce. Nově s víceletou žádostí uspěla Společnost Jindřicha Chalupeckého, která bude v příštích čtyřech letech od města dostávat podporu 1 až 1,3 milionu korun. Na víceletých grantech, schválených v minulých letech, město letos vyplatí téměř 13,7 milionů korun. V příštím roce však tato částka klesne na 4,9 milionu korun a o to větší sumu tak bude moct grantová komise rozdělit na jednoletých grantech.

V rámci jednoletých grantů letos podporu dostane 42 subjektů z necelých sta, které splnily formální náležitosti. Dohromady mezi ně grantová komise rozdělila téměř 11,7 milionu korun. Co do podílu úspěšných žádostí, bylo výtvarné umění nejpřísněji hodnoceným oborem. Například divadelníci podpořili více než dvě třetiny žádostí, hudebníci dokonce přes 85 procent. Nejvyšší částky od města dostanou Karlin Studios (1,1 milionu), Cena Jindřicha Chalupeckého (1 milion), rezidenční program galerie Futura (950 tisíc) a program pro hostující kurátorky Centra současného umění Praha (750 tisíc korun).

VYČERPALI JSTE SVŮJ MĚSÍČNÍ
LIMIT VOLNÝCH ČLÁNKŮ

Máte předplatné? Pak se stačí přihlásit.

Přihlásit se

Nemáte předplatné? A chcete číst dále?

Získejte
roční předplatné
za 1100 Kč

10 tištěných čísel

365 dní online verze

Členská karta ARTcard

Koupit předplatné